Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 055 seminár 35,00 s DPH 29.01.2020 KANTORKA n.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90 vystavenie certifikátov 271,42 s DPH 15.03.2018 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 09.05.2022
Faktúra 90 vystavenie certifikátov 271,42 s DPH 15.03.2018 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Zmluva 153 Zmluva o spolupráci nčená s DPH 22.03.2023 Nadácia pre deti Slovenska Nadácia pre deti Slovenska Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 06.04.2023
Zmluva 1/22 Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 31.08.2022 Andritz Kufferath, s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Roman Karaffa Riaditeľ školy 02.09.2022
Objednávka 1001 služby 80,00 s DPH 15.01.2021 Peter Gašparec Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 09.05.2022
Objednávka 1001 revízia telovýchovného náradia 142,50 s DPH 03.01.2022 Roman Mesiarik - REVTECH Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 09.05.2022
Objednávka 1001 revízie zariadení 175,63 s DPH 09.01.2020 Roman Mesiarik - REVTECH Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
Objednávka 1001 (Bez popisu) 0,00 s DPH 09.01.2019 Roman Mesiarik - REVTECH Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
Objednávka 1001 (Bez popisu) 0,00 s DPH 09.01.2018 Roman Mesiarik - REVTECH Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
Objednávka 1001 (Bez popisu) 0,00 s DPH 09.01.2019 Roman Mesiarik - REVTECH Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
Objednávka 1001 (Bez popisu) 0,00 s DPH 13.01.2017 Správa športových zariadení Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1001 stolárske práce 208,95 s DPH 05.01.2023 Stredná odborná škola služieb Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 23.05.2023
Objednávka 1001 revízie zariadení 175,63 s DPH 09.01.2020 Roman Mesiarik - REVTECH Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
Objednávka 1002 dodanie tovaru 0,00 s DPH 15.01.2021 INŠSTAVMAT s.r.o. Bátovce 93 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 09.05.2022
Objednávka 1002 (Bez popisu) 0,00 s DPH 13.01.2017 NIOB, a.s. - Prevádzka Vráble Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
Objednávka 1002 (Bez popisu) 0,00 s DPH 09.01.2018 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1002 revízia telovýchovného náradia 152,30 s DPH 05.01.2023 Roman Mesiarik - REVTECH Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 23.05.2023
Objednávka 1002 (Bez popisu) 0,00 s DPH 10.01.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
Objednávka 1002 dodanie tovaru 14,00 s DPH 16.01.2020 ElektroLV, s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
zobrazené záznamy: 1-20/4019