Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 10034 príspevok na stravu zamestnancov 1,2/2018 259,10 s DPH 22.02.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80198 nákup potravín 298,87 s DPH 1972018 04.12.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10273 Stravné kupóny zamestnancom 10/2018 219,60 s DPH 102018 23.11.2018 Up Slovensko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10275 zimné pneumatiky na ŠKODU 326,76 s DPH 23.11.2018 SAMM Slovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10276 vodné 19,44 s DPH 23.11.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 60030 Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny 13,42 s DPH 26.11.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80194 potraviny 242,74 s DPH 1942018 27.11.2018 QUALITED s.r.o. Galanta Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80195 nákup potravín 203,77 s DPH 21.11.2018 27.11.2018 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 990039 nákup hyg. a čist. potrieb 67,43 s DPH 9035 28.11.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 990040 nákup kancelárskych potrieb 161,15 s DPH 9036 28.11.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10277 za odvoz BRO 11/2018 27,00 s DPH 04.12.2018 ZBEROL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80196 nákup potravín 96,49 s DPH 1742018 04.12.2018 CHRIEN spol. s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80197 nákup potravín 132,80 s DPH 1912018 04.12.2018 CHRIEN spol. s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80199 nákup potravín 305,62 s DPH 1982018 04.12.2018 QUALITED s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90076 telefon mobil 38,11 s DPH 22.11.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80200 nákup potravín 122,15 s DPH 1952018 04.12.2018 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80201 nákup potravín 217,21 s DPH 1902018 04.12.2018 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80202 nákup potravín 149,67 s DPH 1962018 04.12.2018 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10278 nákup PHM 16.11.-30.11.2018 71,47 s DPH 05.12.2018 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10280 nákup žiaroviek 16,16 s DPH 1039 05.12.2018 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
zobrazené záznamy: 1-20/4019