Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 1001 služby 80,00 s DPH 15.01.2021 Peter Gašparec Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 09.05.2022
Faktúra 10191 nákup PHM 16.9.-30.9.2021 50,12 s DPH 04.10.2021 SLOVNAFT a.s. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 09.05.2022
Faktúra 10200 tepelná energia 9/2021 1 415,92 s DPH 07.10.2021 Veolia Teplo Levice s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 09.05.2022
Faktúra 10199 preddavok vodné a stočné Kosák 10/2021 30,00 s DPH 07.10.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Odštepný závod Levice Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 09.05.2022
Faktúra 60018 príspevok na stravu zamestnancov 9/2021 90,86 s DPH 05.10.2021 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 09.05.2022
Faktúra 60017 príspevok pri odchode do invalidného dôchodku 83,00 s DPH 05.10.2021 Ing.Kapolkova Soňa Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 09.05.2022
Faktúra 10197 príspevok na stravu zamestnancov 9/2021 136,29 s DPH 05.10.2021 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 09.05.2022
Faktúra 10195 nákup hygienických potrieb 122,09 s DPH 1052 05.10.2021 TUJVEL s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 09.05.2022
Faktúra 80065 nákup potravín 226,17 s DPH 642022 03.05.2022 PAM fruit s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 09.05.2022
Faktúra 80063 nákup potravín 47,33 s DPH 592022 28.04.2022 ANTON ANTOL s.r.o. prev.pekáreň B. Štiavnica Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 09.05.2022
Faktúra 80062 nákup potravín 15,36 s DPH 552022 28.04.2022 ANTON ANTOL s.r.o. prev.pekáreň B. Štiavnica Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 09.05.2022
Faktúra 80061 nákup potravín 260,47 s DPH 622022 25.04.2022 QUALITED s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 09.05.2022
Faktúra 10196 elektromateriál, žiarivky 69,93 s DPH 1055 04.10.2021 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 09.05.2022
Faktúra 10194 nákup kancelárskych potrieb 210,67 s DPH 1045 04.10.2021 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6, 93701 Želiezovce Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 09.05.2022
Faktúra 10193 nákup hygienických a čistiacich potrieb 300,02 s DPH 1051 04.10.2021 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6, 93701 Želiezovce Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 09.05.2022
Faktúra 10192 služby BOZP a OPP 3. Q 2021 142,80 s DPH 04.10.2021 TAMYKO s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 09.05.2022
Faktúra 10190 nákup respirátorov 242,23 s DPH 1053 29.09.2021 TRIPSY s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 09.05.2022
Faktúra 10202 vodné a stočné Kosák 31,56 s DPH 07.10.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Odštepný závod Levice Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 09.05.2022
Faktúra 80053 nákup potravín 187,64 s DPH 572022 11.04.2022 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 09.05.2022
Faktúra 10187 elektrická energia 8/2021 685,43 s DPH 16.09.2021 Nitriansky samosprávny kraj Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 09.05.2022
zobrazené záznamy: 1-20/4019