Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 1001 služby 80,00 s DPH 15.01.2021 Peter Gašparec Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 09.05.2022
Objednávka 1067 (Bez popisu) 0,00 s DPH 15.09.2017 BK DOM s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1053 (Bez popisu) 0,00 s DPH 17.07.2017 Ladislav TÚRI, Levice Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
Objednávka 1054 (Bez popisu) 0,00 s DPH 18.07.2017 Antal Arpád Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
Objednávka 1060 (Bez popisu) 0,00 s DPH 18.07.2017 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1059 (Bez popisu) 0,00 s DPH 20.07.2017 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1061 (Bez popisu) 0,00 s DPH 01.08.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1062 (Bez popisu) 0,00 s DPH 01.08.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 9013 (Bez popisu) 0,00 s DPH 15.08.2017 COMIX s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1063 (Bez popisu) 0,00 s DPH 04.09.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1064 (Bez popisu) 0,00 s DPH 04.09.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1065 (Bez popisu) 0,00 s DPH 07.09.2017 4 safety, s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
Objednávka 9014 (Bez popisu) 0,00 s DPH 07.09.2017 Dušan Trubela Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1070 (Bez popisu) 0,00 s DPH 13.09.2017 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1066 (Bez popisu) 0,00 s DPH 18.09.2017 Ľudovít Demeter - AUTOTEST Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
Objednávka 1056 (Bez popisu) 0,00 s DPH 03.07.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 9016 (Bez popisu) 0,00 s DPH 20.09.2017 ElektroLV, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 9015 (Bez popisu) 0,00 s DPH 21.09.2017 TEMPO KONDELA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1068 (Bez popisu) 0,00 s DPH 02.10.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1069 (Bez popisu) 0,00 s DPH 02.10.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
zobrazené záznamy: 1-20/4019