Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 1001 služby 80,00 s DPH 15.01.2021 Peter Gašparec Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 09.05.2022
Objednávka 9008 (Bez popisu) 0,00 s DPH 01.06.2017 ElektroLV, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1041 (Bez popisu) 0,00 s DPH 28.04.2017 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1039 (Bez popisu) 0,00 s DPH 01.05.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1040 (Bez popisu) 0,00 s DPH 01.05.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1045 (Bez popisu) 0,00 s DPH 02.05.2017 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 9004 (Bez popisu) 0,00 s DPH 05.05.2017 Dušan Trubela Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 9005 (Bez popisu) 0,00 s DPH 05.05.2017 LOGUMA s.r.o. Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 9006 (Bez popisu) 0,00 s DPH 12.05.2017 LOGUMA s.r.o. Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1042 (Bez popisu) 0,00 s DPH 18.05.2017 MS ELEKTRO Ing. Milan Svateník Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1043 (Bez popisu) 0,00 s DPH 18.05.2017 MOREZ GROUP a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 9007 (Bez popisu) 0,00 s DPH 25.05.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1047 (Bez popisu) 0,00 s DPH 01.06.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1048 (Bez popisu) 0,00 s DPH 01.06.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1044 (Bez popisu) 0,00 s DPH 05.06.2017 Tlačiareň CICERO, v.o.s. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
Objednávka 1034 (Bez popisu) 0,00 s DPH 03.04.2017 ElektroLV, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1058 (Bez popisu) 0,00 s DPH 05.06.2017 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1046 (Bez popisu) 0,00 s DPH 07.06.2017 SOFT-GL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 9009 (Bez popisu) 0,00 s DPH 09.06.2017 Dušan Trubela Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 9010 (Bez popisu) 0,00 s DPH 16.06.2017 A.T.-REALITY s.r.o. Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
zobrazené záznamy: 1-20/4019