Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 10034 príspevok na stravu zamestnancov 1,2/2018 259,10 s DPH 22.02.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80024 nákup potravín 62,50 s DPH 292018 05.02.2018 PICADO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10012 seminár "Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov" 39,00 s DPH 01.02.2018 Asociácia správcov registratúry Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10013 nákup PHM 16.1.-31.1.2018 76,29 s DPH 03.02.2018 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10015 inzercia 72,00 s DPH mailom 05.02.2018 Petit Press a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80018 nákup potravín 598,04 s DPH 172018 05.02.2018 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80019 nákup potravín 279,28 s DPH 162018 05.02.2018 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80020 nákup potravín 205,96 s DPH 242018 05.02.2018 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80021 potraviny 207,43 s DPH 232018 05.02.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80022 nákup potravín 313,96 s DPH 282018 05.02.2018 CHRIEN spol. s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80025 nákup potravín 157,64 s DPH 302018 05.02.2018 PICADO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10011 komplexná starostlivosť o výťah 1/2018 58,80 s DPH 31.01.2018 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 990001 daň za aubytovanie 1/2018 99,40 s DPH 05.02.2018 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10016 nákup žiariviek 121,27 s DPH 1002 06.02.2018 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10017 nákup čistiacich potrieb a náradia 16,97 s DPH 1007 06.02.2018 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80023 nákup potravín 134,80 s DPH 152018 06.02.2018 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90008 zvárací argon 65,64 s DPH 06.02.2018 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 990002 pranie prádla 41,89 s DPH 9001 06.02.2018 Dušan Trubela Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10014 povinný prídel do SF 1/2018 415,21 s DPH 07.02.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10018 tepelná energia 1/2018 5 822,71 s DPH 07.02.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
zobrazené záznamy: 1-20/4019