Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva KA210-VET MANDATE s DPH 03.10.2022 Střední škola AGC a.s. Roman Karaffa Riaditeľ školy 03.10.2022
Zmluva 2022-05-23 Nájomná zmluva s DPH 23.05.2022 Levický športpark s.r.o. 23.05.2022
Zmluva 2022-05-20 Dodatok k zmluve o poskytovaní školského stravovania s DPH 20.05.2022 Základná škola Narnia, Ul. Fr. Hečku 25, Levice Narnia 25.05.2022
Zmluva 2022-05-27 DOHODA O POUŽITÍ INÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA PRI PRACOVNEJ CESTE s DPH 27.05.2022 Ing. Edita Sopková Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Roman Karaffa riaditeľ 27.05.2022
Zmluva 2022-06-10 Poskytovanie stravy s DPH 10.06.2022 Retro Club Restaurant, s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Roman Karaffa riaditeľ 10.06.2022
Zmluva 2022-06-29 Poskytovanie stravy Centralgastro s DPH 29.06.2022 Centralgastro, s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 29.06.2022
Zmluva 2022-07-06 DOHODA O POUŽITÍ INÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA PRI PRACOVNEJ CESTE s DPH 06.07.2022 Ing. Mária Pallyaová Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Roman Karaffa 06.07.2022
Zmluva 2023-01-31 O použití vlastného vozidla na SC s DPH 31.01.2023 Ing. Vladimír Kvapil SPŠSE Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 31.01.2023
Zmluva 2022-12-01 Zmluva o spracúvaní osobných údajov s DPH 01.12.2022 ZŠ Narnia Levice Narnia Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 02.12.2022
Zmluva KNZ1/2022 Krátkodobá nájomná zmluva s DPH 05.09.2022 Kickboxing Levice Kickboxing Levice Roman Karaffa Riaditeľ školy 05.09.2022
Zmluva 1/22 Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 31.08.2022 Andritz Kufferath, s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Roman Karaffa Riaditeľ školy 02.09.2022
Zmluva 2022-08-30 Dodatok k zmluve o poskytnutí stravy s DPH 30.08.2022 Centralgastro, s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. riaditeľ 31.08.2022
Zmluva 2022-07-21 Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2020 s DPH 21.07.2022 WeldingWork s.r.o. WeldingWork s.r.o. Roman Karaffa Riaditeľ školy 21.07.2022
Zmluva 2022-08-03 Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 03.08.2022 AIS automotive interior systems Slovakia, s.r.o. AIS automotive interior systems Slovakia, s.r.o. Roman Karaffa Riaditeľ školy 03.08.2022
Zmluva 58649 VO Dodatok č. 3 ku Komisionárskej zmluve s DPH 26.08.2022 Up Déjeuner, s. r. o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Roman Karaffa Riaditeľ školy 26.08.2022
Zmluva 5/22 o poskytovaní odbornej praxe -- s DPH 14.12.2022 NEFAB Packaging Slovakia s.r.o. SPŠSE Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 18.01.2023
Zmluva 1/DV/2023 Zmluva o duálnom vzdelávaní -- s DPH 04.04.2023 Tatravagónka Tlmače, spol. r.o. SPŠSE Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 06.04.2023
Objednávka 1017 (Bez popisu) 0,00 s DPH 07.02.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1007 (Bez popisu) 0,00 s DPH 12.01.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1073 (Bez popisu) 0,00 s DPH 25.10.2017 COMIX s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
zobrazené záznamy: 1-20/4019