Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 1001 služby 80,00 s DPH 15.01.2021 Peter Gašparec Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 09.05.2022
Faktúra 60022 príspevok na stravu zamestnancov 7,48 s DPH 02.08.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10184 nájomné kopírka a kopírovanie 6/2018 155,56 s DPH 20.07.2018 HP Servis s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10187 tlačivá 79,93 s DPH 23.07.2018 ŠEVT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10188 registračný poplatok JA Viac ako peniaze - šk. rok 2018/2019 30,00 s DPH 30.07.2018 JA Slovensko , n.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10189 komplexná starostlivosť o výťah 7/2018 58,80 s DPH 02.08.2018 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 60018 finančná odmena - odchod do dôchodku 83,00 s DPH 02.08.2018 Magdaléna Švecová Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 60019 finančná odmena - odchod do dôchôodku 83,00 s DPH 02.08.2018 Ing. Eduard Olejár Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 60020 finančná odmena - odchod do dôchodku 83,00 s DPH 02.08.2018 PaedDr. Stanislav Slobodník Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 60021 Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny 18,92 s DPH 02.08.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10190 telefón 265,66 s DPH 06.08.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10181 nákup PHM 1.7.-15.7.2018 57,68 s DPH 17.07.2018 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10191 povinný prídel do SF 7/2018 165,41 s DPH 06.08.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10192 nákup kancelárskych potrieb 41,82 s DPH 06.08.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90051 povinný prídel do SF 7/2018 0,51 s DPH 06.08.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 990021 daň za ubytovanie 7/2018 68,60 s DPH 06.08.2018 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10193 príspevok na stravu zamestnancov 1,70 s DPH 08.08.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10194 zemný plyn 8/2018 359,21 s DPH 08.08.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10195 tepelná energia 7/2018 1 045,42 s DPH 08.08.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10196 tepelná energia 7/2018 2 970,85 s DPH 08.08.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
zobrazené záznamy: 1-20/4019