• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Letecký záber
     • Posilňovali sme sivé bunky, dobrovoľnícka akcia

      Poviete si – nič zvláštne, veď o tom školy sú – navyše, keď to bolo v deň maturít (15. marca 2023). No zatiaľ čo si naši maturanti presilovali tie svoje sivé bunky a ostatní žiaci mali voľno, 2 druháci a 3 tretiaci sa za posilňovaním sivých buniek vybrali do Domova dôchodcov Jeseň života. Klienti Domova mali akurát tému týždňa – cvičenie mozgu. Pripravili sme si teda pre nich zábavno-vedomostný kvíz inšpirovaný TV kvízom z ich mladosti – 6 ran do klobouku. Seniori si tak mohli zaspomínať, zabaviť sa, ale hlavne trochu potrénovať tie spomínané sivé bunky. Rozdelení boli do 2 zmiešaných súťažných tímov (zmiešaní s našimi mladými) a víťazstvo bolo skôr morálne a aj dosť tesné.

     • Totality sa už nebojíme

      Ako to? Lebo ju vieme demaskovať. Pomohlo nám v tom aj divadelné spracovanie známej Orwellovej alegórie na totalitu – FARMA ZVIERAT - alebo radšej Animal farm, keďže predstavenie bolo v originál angličtine. Dozvedeli sme sa viac o vyprázdnených heslách, manipulácii, zastrašovaní i terore, ktoré nikdy neprinášajú sľubované vyslobodenie. Scéna bola síce minimalistická, ale veľmi šikovne a vynaliezavo využitá, čo tiež treba oceniť. Herecké výkony boli presvedčivé a naši žiaci ostro sledujúci.

     • Krajské kolo súťaže Enersol

      Dňa 8.marca 2023 sa uskutočnilo krajské kolo 13. ročníka súťaže ENERSOL SK za Nitriansky samosprávny kraj. Študenti Adam Baláž a Ľuboš Mihál z III.M triedy reprezentovali školu s prácou „ Model inteligentného vykurovania“

      A reprezentovali veľmi úspešne! V tvorivej kategórii obsadili 1. miesto a postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v Senici. Víťazom srdečne blahoželáme a držíme päste na celoslovenskom kole.

     • Strojárska olympiáda na STU v Bratislave

      Tak, ako po iné predchádzajúce roky aj tento, sa dňa 16. februára 2023 konala na Strojníckej fakulte Strojárska olympiáda. Nevynechali sme ani tento ročník a oplatilo sa. Naši študenti IV.M triedy Peter Maszay a Kristián Valachy prezentovali školu prácou „ Pomôcka na vyučovanie riadiacich systémov“ a získali veľmi pekné tretie miesto, ktoré bolo ohodnotené okrem diplomu aj finančnou odmenou . Vytvorením tejto práce získali mnoho skúseností a nových vedomostí, ale hlavne, pomôcka bude slúžiť pre ďalších žiakov na vyučovanie.

     • Tréning na preteky H2AC

      Nakoľko máme niekoľko výnimočných žiakov, ktorí získavajú úspechy v oblasti technickej tvorivosti, hľadáme finančnú podporu na ich odborný i osobný rast.

      Naši žiaci absolvovali prvé slovenské finále projektu „4x4 Land Rover v školách“. V rámci súťaže, ktorá je určená študentom stredných a žiakom základných škôl, náš tím skonštruoval a vyrobil súťažný špeciál. Súčasťou súťaže bola i ústna obhajoba konštrukcie a výroby modelu pred technickou porotou. Podobne absolvovali súťažiaci obhajobu marketingových aktivít a prácu so sponzormi pred marketingovou porotou.

  • Partneri

   • ANDRITZ Kufferath s.r.o.
   • BaDaK, s.r.o.
   • ELMONT PLUS, spol. s r.o.
   • ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.o.
   • Hudiny s.r.o.
   • Erík Sedlák LAHER
   • Levické mliekárne a. s.
   • LOMAN s.r.o.
   • MAREL s.r.o.
   • Nefab Packaging Slovakia, s.r.o
   • Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   • TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r. o.
   • Techtronik s.r.o
   • WeldingWork s.r.o.
   • ZF Slovakia, a. s.
   • Západoslovenská energetika, a.s.
  • Virtuálna prehliadka

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 21. 3. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje