• PaedDr. Tatiana Dióšiová
   • PaedDr. Tatiana DióšiováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.E
    Učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov
   • Mgr. Ivana Gažová
   • Mgr. Ivana GažováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.E
    Učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov
   • Ing. Viera Karvašová, Mgr.
   • Ing. Viera Karvašová, Mgr. Učiteľka
    Učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov
   • Ing. Jarmila Kowalczuková, Mgr.
   • Ing. Jarmila Kowalczuková, Mgr. Učiteľka
    Učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov