Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 10118 elektrická energia 4/2023 1 855,08 s DPH 22.05.2023 Nitriansky samosprávny kraj Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 23.05.2023
Faktúra 10117 doména "Komplet agenda žiakov SŠ" 2024 529,00 s DPH 22.05.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 23.05.2023
Faktúra 10116 nákup súčiastky 67,70 s DPH 1029 19.05.2023 ZNL s.r.o. Michalovce Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 23.05.2023
Faktúra 10115 program aktualizačného vzdelávania - digitálna gramotnosť pre SŠ 300,00 s DPH mailom 19.05.2023 RAABE odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 23.05.2023
Faktúra 80076 potraviny 489,80 s DPH 752023 17.05.2023 LIMAS s.r.o. Krupina Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 23.05.2023
Zmluva 2023-05-17 Výkon kultúrno-vzdelávacieho programu 437,50 s DPH 17.05.2023 Special Art SPŠSE Levice v.z. Peter Mizerák zástupca riaditeľa 19.05.2023
Faktúra 10114 sáčky do vysávača 14,00 s DPH 1028 17.05.2023 ElektroLV, s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 23.05.2023
Faktúra 10113 nákup PHM1.5.-15.5.2023 98,06 s DPH 17.05.2023 SLOVNAFT a.s. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 23.05.2023
Faktúra 10112 vodné a stočné 4/2023 769,01 s DPH 16.05.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Odštepný závod Levice Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 23.05.2023
Faktúra 80075 nákup potravín 283,30 s DPH 802023 15.05.2023 QUALITED s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 23.05.2023
Faktúra 80073 nákup potravín 325,84 s DPH 812023 15.05.2023 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 23.05.2023
Faktúra 80074 potraviny 258,46 s DPH 792023 15.05.2023 PAM fruit s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 23.05.2023
Faktúra 10110 príspevok na stravu zamestnancov 4/2023 60,42 s DPH 11.05.2023 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 23.05.2023
Faktúra 10111 telefon 4/2023 248,69 s DPH 11.05.2023 Slovak Telekom a.s. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 23.05.2023
Faktúra 60006 Príspevok zo SF k strave zamestnancov 4/2023 136,74 s DPH 11.05.2023 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 23.05.2023
Faktúra 10108 telefon - mobil 45,50 s DPH 10.05.2023 Slovak Telekom a.s. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 23.05.2023
Faktúra 10109 nájomné kopírka a kopírovanie 4/2023 113,42 s DPH 10.05.2023 HP Servis s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 23.05.2023
Faktúra 10107 telefon - mobil 40,28 s DPH 10.05.2023 Slovak Telekom a.s. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 23.05.2023
Faktúra 10105 zemný plyn 4/2023 834,00 s DPH 09.05.2023 Nitriansky samosprávny kraj Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 23.05.2023
Faktúra 10106 zemný plyn 4/2023 44,00 s DPH 09.05.2023 Nitriansky samosprávny kraj Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 23.05.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4019