• Projekt Spojenej školy internátnej v Leviciach

     • „Na kolesách, bez plynu, chráň si zdravie a silu.Toľko piesku, koľko sa zmestí do topánok.“Vyberte si nás, hlasujte za nás, pretože na každom hlase záleží.Spoločnosť Tesco vyhlásila desiatu edíciu grantového programu:„Vy rozhodujete, my pomáhame“.Projekt Spojenej školy internátnej v Leviciach bol zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne. Projekt postúpil do hlasovania v obchode TESCO od 17. januára 2022 do 13. februára 2022. Každý zákazník, ktorý nakúpi v obchode TESCO, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Vhodením žetónu do hlasovacieho boxu (A, B, C) prosíme podporte zdravotne znevýhodnené deti s rôznymi obmedzeniami. Zakúpením rehabilitačných trojkoliek a vybudovaním pieskoviska im umožníme vytvoriť zaujímavé inšpirujúce prostredie a prostredníctvom netradičných aktivít získať množstvo nových skúseností a zážitkov. Hlasovaním podporte ich pohybové zručnosti a tvorenie, naplňte ich sny aby aj oni mohli zažiť pocit úspešnosti.

     • OZNAM

     • Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25,

      Levice, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

       

      v súlade s § 9a ods. (5)  a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

       

      zámer prenajať formou priameho nájmu časť trvale prebytočných priestorov:

       

      Oplechovaný prístrešok – sklad vedený na liste vlastníctva č. 5285 v katastrálnom území 831 646 so súpisným číslom 4724 na parcele číslo 4803/14 o výmere 180 m2. Budova nemá prístupovú cestu a stojí na prenajatom pozemku.

       

      doba nájmu: od 01.04.2022 dlhodobo.

      cena nájmu minimálne vo výške: 15,- €/ m²/rok

       

       

      V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte do 07.02.2022 do 14,00 hod.  na adresu:

      Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25,

      934 47 Levice, v obálke označenej textom „NÁJOM“.

       

      Bližšie informácie na tel. čís. 036/6312527,  0905 216 351

      Kontaktná osoba:  Miloš Kollár, prevádzkár školy

      Dátum zverejnenia: 17.01.2022

      Dátum uplynutia lehoty na doručovanie cenových ponúk: 07.02.2022 do 14,00 hod.

     • Vybudovanie športovo-oddychového areálu v Leviciach

     • Mesto Levice sa zapojilo do súťaže o vybudovanie športovo-oddychového areálu, ktorú vyhlásila spoločnosť Kaufland a ktorá tento areál aj vybuduje. 

      Tzv. K Park ponúka  možnosti na  zmysluplné využitie voľného času. Je tým správnym miestom na stretnutia so svojimi priateľmi pri športe na čerstvom vzduchu. 

      Plánované prvky pre K Park:  skate prvky, streetball, ping-pong, workoutová konštrukcia, lezecká stena, oddychové sedenie, stojan na bicykle, odpadkové koše, zeleň.

      Na vybudovanie tohto areálu mesto vyčlenilo priestor medzi Ul. Ľ.Štúra a Poľnou ul., v zelenej ploche vedľa detského ihriska Koala.

       

      AKO PREBIEHA HLASOVANIE ?

      Hlasovanie verejnosti prebieha v termíne od 6. 1. 2022 do 16. 2. 2022 na stránke https://www.kauflandpark.sk/

      Hlasujúci, ktorý sa rozhodne zapojiť do hlasovania, sa na stránke pri prvej návšteve zaregistruje.  Na zadané telefónne číslo príde overovacia SMS s vygenerovaným kódom, po zadaní ktorého sa registrácia dokončí. Následne hlasujúci udelí hlas mestu, ktoré si zvolí - veríme, že mestu Levice 😄. Odoslaný hlas sa danému mestu ihneď pripočíta, prepočíta koeficientom a poradie sa na stránke v reálnom čase upraví.  Pri každej ďalšej návšteve stránky sa hlasujúci prihlasuje svojim vytvoreným účtom. 

      Hlasujúci môže hlasovať každý deň jedenkrát. 


      Víťazné mestá budú určené na základe najvyššieho získaného prepočítaného počtu hlasov. Zo všetkých miest a mestských častí zaradených do projektu o realizáciu športovo-oddychového areálu Kaufland Park môže zvíťaziť sedem, v ktorých v roku 2022 bude vybudovaný originálny K Park.

       

      Mesto Levice je jedným z 36 zapojených miest, za ktoré môže verejnosť hlasovať. Veríme, že každodenným hlasovaním podporíte naše mesto v tejto súťaži a spoločnými silami sa nám podarí vyhrať moderný oddychový priestor pre mladých ľudí na zmysluplné trávenie voľného času na čerstvom vzduchu.

       

      HLASUJTE KAŽDÝ DEŇ !