• Ocenenie pre našu kolegyňu

     • Odbor školstva Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja ocenil našu kolegyňu Ing. Máriu Pallyaovú Čestným uznaním pri príležitosti „Dňa učiteľov“ v roku 2021

      Ing. Mária Pallyaová vo svojej pedagogickej praxi úspešne využíva motivačnú demonštráciu, aktivizujúce formy na využívanie moderných simulačných programov pre oblasť elektrotechniky, elektroniky, priemyselnej informatiky. V praktických cvičeniach je to projektové vyučovanie na didaktických učebných pomôckach, ktoré vytvorila a sú zamerané  na skupiny žiakov alebo na jednotlivcov. V nami vyučovaných  študijných odboroch  inovuje  obsah odborných predmetov tak aby držali krok s praxou. Spolupracovala na vytvorení  rámcových učebných plánov pre  odbory 2387 M – mechatronika a 2675 M – elektrotechnika pre systém duálneho vzdelávania. Každoročne  pripravuje žiakov na  odborné  technické súťaže- SOČ, ZENIT, ENERSOL, STRIEBORNÝ PIEST, 4.EON, pomáha ako konzultant pri  ročníkových projektoch žiakov. V spolupráci s organizáciou Fénix zabezpečuje mimoškolské aktivity pre žiakov ZŠ a našich žiakov. Pre interné potreby školy vytvorila  digitalizované učebné texty na vyučovanie praktických cvičení z elektrotechniky a odbornej praxe pre 1. ročník odboru 2387 M – mechatronika a 2387 M – mechatronika v systéme duálneho vzdelávania. V rámci projektu „Výnimočné školy“, publikovala prípravy na vyučovanie elektroniky, ktoré môžu využívať učitelia, rodičia, žiaci a sú dostupné na stránkach projektu. Ing. Mária Pallyaová je cieľavedomá osobnosť. Vie sa veľmi rýchlo nadchnúť pre dobro školy, nepozná prekážky a vždy bojuje za zlepšenie podmienok vyučovania. K žiakom sa správa veľmi profesionálne, dokáže pochopiť aj ich poklesky, toleruje aj niektoré výstrednosti žiakov, ale vždy sa drží hlavného cieľa, vychovať a veľmi kvalitne odborne vzdelať žiakov.

       

      Roman Karaffa

     • Netradičná stužková

     • Dnes, 21.4.2021, sa veľmi netradične, presne o 12:00 konala stužková slávnosť žiakov IV.M triedy. Stretli sme sa presne 152 dní od plánovanej oficiálnej stužkovej slávnosti, ale o to  radostnejšie a slávnostnejšie. Po študentskej hymne a príhovore pána riaditeľa nám triedna učiteľka pripla zelenú stužku. Samozrejme povedala pár povzbudivých slov, pochutili sme si na torte a nezabudli sme ani na čriepky šťastia rozbitím džbánu. Prežili sme pár nezabudnuteľných chvíľ a snáď len na záver slová významného Slováka: "Pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožností.“ 

       

      Žiaci IV.M triedy.

     • Ekoworkshop na priemyslovke v Leviciach

     • Dňa 30. marca 2021 sa  na SPŠSE Ul. Fr. Hečku 25, Levice  uskutočnil  Ekoworkshop  v novovytvorenej Open Zóne, ktorá bola realizovaná s podporou Nadácie Volkswagen.

      Už ako názov hovorí, celé podujatie sa nieslo v znamení ekológie a podpory zdravého životného štýlu. Nakoľko súčasná epidemiologická situácia nepovoľuje prítomnosť všetkých študentov na vyučovaní prezenčnou formou, teda sme zvolili kombináciu online priestoru a prítomnosť  malej skupiny študentov –maturantov.

      Dopoludnie sa nieslo v témach : Úloha pre každého z nás! Kráčame lesom

      Prvú tému nám priblížila pani Mgr. Mária Homolová očami Atómovej elektrárne Mochovce. Veľmi pútavo, zaujímavo poskytla obraz o procesoch a aktivitách ohľadom ochrany životného prostredia tohoto strategického podniku. 124 hostí v online priestore a 7 v Open Zóne sa dozvedelo veľa zaujímavých vecí o podniku, jeho fungovaní, zámeroch na najbližšie obdobie a to samozrejme všetko s ohľadom na životné prostredie.

      V druhej téme nás pán Ing. Peter Gróf z Lesov SR uviedol do tajov prírody, lesa a hlavne nás poučil ako sa v lese správať, kde sa dá ísť do prírody v okolí Levíc a iné zaujímavosti.

      119 hostí v online priestore a 7 v Open Zóne veľmi aktívne diskutovalo o druhoch zvierat, stromov, možnosti ťažby, kúpy dreva, pozemkov ap.

      Dopoludnie ubehlo veľmi rýchlo a snáď len záverom, že každý z nás je zodpovedný za ochranu a záchranu životného prostredia.

       Musíme začať každý od seba!

      Posledný marcový deň sa na levickej priemyslovke niesol znova v znamení ekológie. Tentokrát sa v novovytvorenej Open Zóne, ktorá bola realizovaná s podporou  Nadácie Volkswagen konal Ekoworkshop na témy:

      Mobilná hybridná elektráreň a ZSE a ich procesy ochrany životného prostredia

       

      Mobilnú hybridnú elektráreň nám predstavili študenti štvrtého ročníka, ktorí využili alternatívne zdroje energie na výrobu elektrickej energie a ako komplexný celok bude v ďalších rokoch slúžiť na vyučovanie. mladším žiakom, dali námet čo zaujímavé sa dá vytvoriť ak využijeme niečo nové, niečo recyklované.

       

      V druhej téme nás pán Tomáš Balko informoval o tom ako sa k ekológii a enviromentu stavia ZSE, aké procesy majú schválené, čo musia dodržiavať. Veľmi zaujímavo rozprával hlavne o ochrane živočíchov na prenosovej sústave  ZSE.

      109 hostí v online  priestore a 7 v Open Zóne veľmi aktívne diskutovalo k uvedeným témam.

      Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí a určite novovytvorenú Open Zónu budeme čo najviac využívať .

     • Aj počas týchto „korona“ dní študenti súťažia!

     • V priebehu mesiaca marec sa konalo krajské kolo 11. ročníka ENERSOL - SK za Nitriansky samosprávny kraj. Študenti IV.E triedy, León Andorfer, Lukáš Zbihlej a Róbert Cimmermann s prácou „Mobilná hybridná elektráreň“ obsadili v tvorivej kategórii  1. miesto a v dňoch 24.3.2021 až 26.3.2021sa zúčastnili celoštátneho kola, ktoré sa konalo on-line formou v Senici. Žiaci sa umiestnili na peknom 4. mieste a získali nové skúsenosti a poznatky, čo je momentálne vo svete alternatívnych zdrojov aktuálne. Ich výrobky budú prínosom pre študentov nižších ročníkov v rámci ich odborného praktického vyučovania.

      Chlapcom srdečne blahoželáme a sme radi, že aj na diaľku sa vzájomnou komunikáciou dá vytvoriť hodnotné dielo, využiteľné niekoľko rokov.