• Naša žiačka vyznamenaná

     • Zriaďovateľ, Nitriansky samosprávny kraj, vyznamenal našu žiačku Ľubicu Pinkovú, ktorá zvíťazila na celoštátnom kole súťaže Stredoškolská odborná činnosť v odbore 15 - Ekonomika a riadenie. Reprezentovala tak našu školu i Nitriansky samosprávny kraj.

      Srdečne blahoželáme.

     • Kalokagatia priemyslovky – 28. jún 2021

     • Dnes bolo u nás v škole poriadne rušno! 

      20 tímov súťažilo v rôznych kategóriách, napr. topografia, prenášanie vody, prvá pomoc, hod granátom na cieľ, štát a právo, doprava, BOZP, skákanie z miesta aj cez švihadlo, technická výchova, hravá matematika. Tých stojok - zastávok bolo 23, ktoré napĺňali význam slova kalokagatia. 

      Súťažiaci, žiaci 1. až 3. ročníka, boli dnes všetci snaživí, vysmiati a o to vlastne išlo, bolo nám všetkým výborne. 

      Veľké poďakovanie patrí tímu organizátorov, všetkým zamestnancom školy a žiakom, ktorí tento výnimočný deň oživili.


                                                                 Roman Karaffa

     • OZNAM

     • OZNAM

      Riaditeľstvo školy a vedúca školskej jedálne žiadajú všetkých, ktorí sa plánujú odhlásiť zo stravy v dňoch od 24. do 28. júna 2021, aby tak urobili najneskôr 23. júna 2021 do 11.00 hodiny.

      Karaffa

     • Grafické systémy - súťaž

     • Dňa 10.6.2021 sa konalo školské kolo v dvoch súťažiach, v kreslení 2D výkresu v programe AutoCAD a v 3D modelovaní v programe Inventor Professional.

      Súťaže v kreslení v programe AutoCAD 2021 sa zúčastnilo 7 súťažiacich z triedy II.M (odbor mechatronika). Žiaci mali nakresliť výkres zváranej zostavy ložiskový stojan za 110 min., ktorý bol pred 3 rokmi na medzinárodnej súťaži Autodesk Academia Design v Brne.

      Víťazom sa stal žiak Roman Furár z II.M, ktorý  získal 89,5 bodov. Na 2. mieste sa umiestnil Martin Kanta z II.M s počtom bodov 85,5 a na 3.mieste Patrik Marcinek z II.M, ktorý získal 85 bodov.

      Do súťaže v 3D modelovaní v programe Inventor Professional 2021 sa zapojilo 9 žiakov z III.M triedy (odbor mechatronika). Úlohou žiakov bolo vymodelovať 5  modelov podľa vzorových výkresov a pomocou väzieb ich pospájať do výslednej zostavy s názvom VÝŤAH.

      Víťazom sa stal žiak Jakub Ferencz z III.M, ktorý  získal 98 bodov. Na 2. mieste sa umiestnil Ján Sudický z III.M s počtom bodov 96,5 a na 3.mieste Lea Lenka Ondrejková z III.M, ktorá získala 93,5 bodov.

       Žiaci si mohli porovnať úroveň svojich vedomostí a zručností  so spolužiakmi, ktoré nadobudli na vyučovacích hodinách Aplikovaná informatika a Strojníctvo cvičenia. Poradie súťažiacich je v tabuľke. Víťazom blahoželáme.

       

      Ing. Alena Bachoríková, Ing. Ľubica Senešiová

      učiteľky odborných strojárskych predmetov

     • Keď sa podarí dobrá vec.

     • Nášmu sociálnemu pedagógovi PhDr. Radoslavovi Tóthovi, PhD. napadla myšlienka zorganizovať školskú akciu, ktorá mala svoj špeciálny zámer. Akciou sme podporili opätovnú socializáciu žiakov na školu ako takú, školský kolektív na pozadí príjemnej priateľskej atmosféry, ktorú si žiaci snáď preniesli aj do školy. Snažili sme sa podporiť medziľudské vzťahy medzi žiakmi v triednom kolektíve i v rámci školy. Ďakujem za pomoc PaedDr. Tatiane Dióšiovej, našim pedagogickým asistentkám a sociálnemu pedagógovi za pomoc pri organizácii školskej akcie, ktorú sme realizovali 29. mája 2021.

      Akcie sa zúčastnil slušný počet žiakov, počasie sa vydarilo. Veľká vďaka patrí sponzorom, ktorých bolo nemálo a vďaka ktorým sa akcia mohla zrealizovať. Ďakujem našim žiakom za účasť.

       

      Roman Karaffa