• Všetci sme na ceste _ 3. časť Nežná zmena

     • Detská organizácia Fénix Levice, Ul. Františka Hečku 25, 18. novembra 2021 sprostredkovala workshop 30 mladým ľuďom. Lektori z Post Bellum s prvákmi a tretiakmi improvizovali dobu, v akej žili naši rodičia, starí rodičia.

      S následkami totalitného režimu sa vyrovnávame doteraz, naši žiaci si prostredníctvom zážitkového učenia vyskúšať nedemokratické praktiky, popieranie ľudských, občianskych, morálnych hodnôt.

      Ing. Eva Mizeráková

       

     • Šachový turnaj

     • V mesiaci október sa počas veľkých prestávok v klubovni Fénixu rozohrávali šachové boje! Zapojili sa: Timon Šnirc - I. M, Filip Nagy - I. E, Jakub Hudec, Ladislav Šaróka, Ladislav Virág z II. E, Michal Sudický, Adam Novotný - II. M, Tomáš Andruška - III. E, Maxim Bobak, Martin Cserhelyi - IV. M. Kvôli covidu to bola miestami riadna skúška nervov, takže sa niektoré zápasy naťahovali, no chalani sa nevzdali a dokončili začatý súboj. 1. miesto: Michal Sudický – II. M 2. miesto: Jakub Hudec – II. E 3. miesto: Ladislav Virág – II. E Každý, kto sa zapojil je víťaz, prekonal pohodlnosť a spoznal nového kamaráta zo školy. Blahoželáme víťazom!

      Ing. Eva Mizeráková

     • Deň študentstva na SPŠSE, Levice

     • 16. november 2021, predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu - 45. výročie založenia SPŠSE Levice. Dnes sme si počas vyučovania pripomenuli Deň študentstva. Každý si mohol s partiou kamarátov, spolužiakov, učiteľov urobiť spomienkovú fotografiu. Fotobúdku prevádzkoval absolvent školy, Ing. Miloš Obert. Po obede sme pokračovali v hodinovom videorozhovore s úspešnými mladými chalanmi. Rozhovor uviedol Jakub Gatial – IV. T, maturant a basketbalista. Spoznali sme Dominika Holeca, brankára AC Sparta Praha, reprezentanta SR, Mareka Arpáša, športového redaktora TV Markízy. Marek sa okamžite chytil svojho remesla a moderoval rozhovor s Dominikom. Obidvaja nám čo - to povedali o svojich kariérnych začiatkoch. Dominik trpezlivo odpovedal na otázky, ktoré boli zo súdka: detstvo, profesionálny život športovca, budúcnosť, sociálne siete, počítačové hry, ale aj ťažšia téma, dôvod neúspechu reprezentácie SR vo futbale. Dominikovi Holecovi, Marekovi Arpášovi ďakujeme za príjemný rozhovor a obidvom prajeme pevné zdravie, úspechy v pracovnom aj v osobnom živote.

      Ing. Eva Mizeráková

     • iBobor

     • Zapojili sme sa, tak ako každý rok. V kategórii junior sa zúčastnilo 86 žiakov, v kategórii senior riešilo matematicko-logické úlohy 8 žiakov.

      Úspešný riešiteľ našej školy je: Daniel TIRALA z I. M.

      Srdečne blahoželáme!

     • Prebehlo školské kolo anglickej olympiády

     • Dňa 9.11.2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 12 žiakov, ktorí súťažili v písomnej aj ústnej forme. Predviedli výborné znalosti v porozumení počutého i čítaného textu, v gramatike i slovnej zásobe. V ústnej časti navyše zapojili aj svoju predstavivosť, pohotovosť a humor pri vytváraní príbehu podľa obrázka a pri vtipnej situačnej úlohe.

      Z tohto boja vzišli víťazne všetci, no tí naozaj najlepší boli - Juraj Balog II.M (1. miesto), Ján Sudický IV.M (2.miesto) a Patrik Marcinek III.M (3.miesto). 4. a 5. miesto patrilo prvákom, čo vytvára potenciál i pre budúce úspechy.

      Nateraz rátame s úspechom Juraja Baloga v okresnom kole a hlavne mu držíme palce.

      Ďakujeme všetkým účastníkom školského kola za predvedené vedomosti, schopnosti a kreativitu a príjemne strávené dopoludnie.

      Organizačný výbor školského kola.

       

     • Preteky RC vodíkových áut H2GP 2021

     • V Auréliu,  Zážitkovom centre vedy v Bratislave, sa v dňoch 3. a 4. novembra 2021 konali preteky RC vodíkových áut H2GP 2021 Horizon Hydrogen Grand Prix. Naši žiaci a absolventi tvorili súťažný tím. Reprezentovali našu školu: Dávid Birčák (IV.E), Kristán Valachy(III.M), absolventi Juraj Novosád a Miloš Volentier. 3. novembra sa konala kvalifikácia, súťažiaci absolvovali kvalifikačné jazdy. Zároveň vykonali niekoľko úprav podvozku súťažného špeciálu. Nasledovalo prenocovanie na ubytovni. Ráno, 4. novembra, sa konali samotné preteky v trvaní šesť hodín. Záver jázd bol plánovaný na 15.00. Vyhodnotenie súťaže sa konalo ihneď po pretekoch. Náš tím sa umiestnil na 4. mieste.

     • H2GP 2021, Horizon Hydrogen Grand Prix – kvalifikačné jazdy

     • 3. novembra 2021 náš H2AC tím „Strojmele“ absolvoval kvalifikačné jazdy. Boli nutné úpravy súťažného špeciálu. Okrem poškodených dielov chlapci museli upraviť umiestnenie ťažiska presunutím vodíkových článkov do prednej časti vozidla. Teraz oddych a 4. novembra 2021 veľké preteky. Držíme palce.

     • VŠETCI SME NA CESTE

     • Pokračovanie - projekt DO Fénix Levice, Ul. Františka Hečku 25, 15. október 2021, piatok. Celodenná aktivita mladých ľudí, ktorej cieľom bolo cez zážitok iných a rôznymi formami: rozborom diela, diskusiou, kreatívnym písaním, pochopiť ťažké témy: nútený útek z domova, migráciu a nové začiatky v neznámom prostredí. PSOTA NA SLOVENSKU – divadlo Pôtoň, Michal Ditte, riaditeľ divadla osobne koordinoval celý deň. Na úvod predstavil a uviedol svoje dielo, Americký cisár. Premietali sme inscenáciu zo záznamu. Nasledovala online BESEDA s teatrológom - Martinou Mašlárovou, divadelnou vedkyňou. Migrácia a Slovensko – online diskusia, worshopy s odborníkmi ŽIVÁ KNIŽNICA, ktorú online viedli Rado Sloboda, Laco Oravec, Alena Holka Chudžíková. Diskutovali sme a zaujímali sa o ich zážitky s migráciu a ich „nový“ začiatok života v cudzine. LITERÁRNY WORSHOP, kreatívne písanie, viedli, Peter Gartner a Júlia Oreská, počas 45 minút mal každý zúčastnený za seba spísať pocity, myšlienky, citáty, ktoré si zo stretnutia odniesol. Uvedomujeme si, že práve v tejto dobe potrebujeme intenzívnejšie hovoriť s mladými ľuďmi o migrácii a o ťažkých životných osudoch, snáď sa nám to spoločne podarilo...

      Ing. Eva Mizeráková

     • Bezpečnosť v kyberpriestore

     • Dňa 26.10.2021, Lucia Malíková, žiačka III.M triedy, ambasádorka bezpečnosti v projekte Security Girl, pripravila pre štyridsať žiakov 1. ročníka workshop s nasledujúcimi témami: sociálne siete, typy sociálnych sietí, najpopulárnejšie sociálne siete, nástrahy sociálnych sietí, oversharovanie, phishing, falošný profil/skupina, riešila otázku „Ako sa chrániť na sociálnych sieťach?“. Lucia na reálnych príkladoch ukázala a upozornila mladších spolužiakov ako sa nenechať nachytať. Odpovedala na zvedavé otázky, aby si každý účastník zapamätal čo najviac a zúročil túto skúsenosť v praxi. Prváci si pochvaľovali formu prednášky ako aj Luckinu otvorenosť a odbornosť. Lucia ako ambasádorka bezpečnosti aktívne spolupracuje so spoločnosťou ESET a AJ TY V IT, prajeme jej ďalšie pracovné a prezentačné skúsenosti.

      Ing. Eva Mizeráková