• Sponzorský dar Tesco

     • PhDr. Radoslav Tóth, PhD. vybavil pre našich žiakov sponzorský dar vo forme sladkostí a pochutín v obchode Tesco Hypermarket Levice. Použijeme ich v školských akciách pod vedením Žiackej školskej rady po vianočných prázdninách. Veľmi pekne ďakujeme manažmentu hypermarketu Tesco Levice za sponzorský dar.

     • 4EON 2021 On-Line

     • Dňa 10. decembra 2021 sa  konalo vyhodnotenie  súťaže 4EON v on-line priestore.

      Našu školu zastupoval tím  študentov IV.M triedy Lenka Lea Ondrejková a Jakub Ferencz, ktorí s finančnou podporou Nadácie ZSE vyrobili učebnú pomôcku na skúšanie programov vytvorených pomocou riadiacich jednotiek PLC a LOGO SOFT. Veľmi nás teší, že v silnej konkurencii rôznych nápadov študentov celého západného Slovenska náš nápad získal prvé miesto . Okrem skvelého zážitku, úspechu v súťažnom kvíze ( 1. a 2. miesto) počas vyhodnocovania exponátov sme získali aj finančnú odmenu. Realizátori pracovali pod vedením Ing. Pallyaovej a Ing Cimmermanna, ktorým patrí vďaka za trpezlivosť a usmerňovanie pri tvorbe edukačnej pomôcky. Veríme že získané skúsenosti zúžitkujú pri tvorbe a obhajobe ročníkového projektu a že  vytvorená učebná pomôcka bude dlho súžiť aj ostatným študentom na vyučovaní.

     • konalo krajské kolo 38. ročníka súťaže ZENIT v programovaní

     • 24. a 25. novembra 2021 sa na našej škole konalo krajské kolo 38. ročníka súťaže ZENIT v programovaní. Celá súťaž prebehla v online režime. Súťažilo sa v dvoch kategóriách programovania. Ďalšie kategórie bola kategória Grafik a Web Developer. Naši žiaci boli mimoriadne úspešní v kategórii Grafik. Obsadili sme prvé tri miesta! Patrik Marcinek v súťaži zvíťazil. Ďalší v poradí boli Martin Kanta a Martin Donoval, všetko žiaci triedy III.M. Dúfame, že budeme úspešní aj v celoštátnom kole. Chlapcom srdečne blahoželáme.

     • Vianočná zbierka potravín pre bezdomovcov

     • O chvíľku sú tu najkrajšie sviatky roka – Vianoce, a ani corona tomu nemôže zabrániť . Vianoce sú aj o obdarúvaní  a hlavne tých, ktorí majú toho najmenej.  Aj preto organizuje naša škola v spolupráci s občianskym združením MIESTO V DOME zbierku trvanlivých potravín pre bezdomovcov. Potešia napríklad CESTOVINY, KONZERVY, TRVANLIVÉ PEČIVO, ale aj SLADKOSTI, KÁVA, ČAJ či ZAVÁRANINY, čokoľvek trvanlivé, k čomu Vás Vaše srdce povedie.

         Je na Vás, čo doma nájdete prebytočné, prípadne sa niečoho vzdáte či špeciálne zakúpite s dobrým úmyslom. Vieme, že tým, že venujeme naše myšlienky i praktické dary druhým, budú naše aj ich Vianoce  zmysluplnejšie a skutočnejšie  a aj takto sa nebadane uvoľníme z pochmúrneho corona zovretia a rozsvietime v sebe Vianoce.

          Prispievať môžete od 1.12.(streda) do 15.12.(streda) 2021 vo vestibule školy.

      Za Vaše príspevky ďakujeme.

     • Okuliare pre Afriku _ možno máte doma bohatstvo

     • Zbierka už nepotrebných dioptrických okuliarov na škole prebiehala počas mesiaca október a november. Veľká vďaka patrí hlavne rodičom, ktorí nám pomohli.  

      Podarilo sa nám zozbierať 65 ks, ktoré sme poslali na reparáciu optikovi, Mišák sport s. r. o. do Banskej Bystrice. Odtiaľ budú odposlané do Kene, kde si už okuliare nájdu nových vlastníkov. 

      Ď A K U J E M E   Z A    P O M O C. 

      DO Fénix Levice, Ul. Františka Hečku 25