• Deň narcisov 2022

     • Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka Narcisov tá najvzácnejšia. Naša škola sa dnes zapojila do tejto verejnoprospešnej zbierky, ktorú každoročne organizuje Liga proti rakovine. Aj niektorí študenti, pedagógovia a ostatní zamestnanci si pripli malý kvietok na podporu onkologických pacientov.

      Ďakujeme za podporu DŇA NARCISOV 2022.

                                                                                       PaedDr. Tatiana Dióšiová                                  

     • Len aby sa vedelo

     • To je názov preventívnej aktivity, ktorú 26. apríla 2022 veľmi pútavým spôsobom prezentovali na Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej v Leviciach dvaja páni. Konkrétne riaditeľ Starého nitrianskeho divadla p. Mgr. art. Martin Kusenda a pán Jakub Gajdoš. Extrémizmus už nie je žiadnou neznámou pre nikoho v spoločnosti, žiakov, nevynímajúc. O tom, čo to vlastne je, ako sa prejavuje, kde sa s ním môžeme stretnúť. Toto všetko bolo predmetom preventívnej aktivity. Páni, veľmi pekne ďakujeme za Váš čas a ochotu venovať sa našim žiakom.

       

      PhDr. Radoslav Tóth, PhD., sociálny pedagóg

     • FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ na SPŠSE Levice

     • V piatok, 29. apríla 2022, sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnia aktivity k finančnej gramotnosti s názvom Minca k minci. Na akcii vystúpi investor Ing. Martin Babocký, ktorý spravuje 5 miliónov € pre 270 klientov. Žiak IV.M triedy, Markus Hloušek, predstaví referát s názvom Je zlato investícia?

      Ing. Eva Mizeráková

     • Odborná prax - informácia pre rodičov žiakov 2. a 3. ročníka 2021/2022

     • Odborná prax žiakov druhého a tretieho ročníka našej školy je súčasťou klasifikovaného predmetu odborná prax podľa platného školského vzdelávacieho programu. Vykonáva sa v súvislých desiatich pracovných dňoch.

      Odborná prax je v školskom roku 2021/2022 organizovaná od 16. mája do 27. mája 2022. Výber pracovísk je orientovaný podľa študijných odborov na akciové spoločnosti, firmy a úrady v regióne školy alebo bydliska žiaka. Žiaci zaradení v systéme duálneho vzdelávania u zamestnávateľa by mali prednostne absolvovať odbornú prax u aktuálneho zamestnávateľa.

       

      Škola prosí a s vďakou prijíma pomoc pri výbere pracovísk a organizovaní odbornej praxe žiakov od rodičov. Prosíme o nahlásenie možnosti vykonania praxe Vášho syna (dcéry) v konkrétnej firme, aby sme mohli uzavrieť dohody o zabezpečení odbornej praxe žiakov. Vaše návrhy oznámte, prosím, zástupcovi riaditeľa školy, PaedDr. Petrovi Mizerákovi.

       

      Harmonogram realizácie prípravy odbornej praxe:

      - žiaci prevezmú (alebo stiahnu zo školskej stránky, vytlačia 2x obojstranne) dohody o vykonaní odbornej praxe, ktoré dajú podpísať poskytovateľovi praxe (firmy, podniky, inštitúcie)

      -   posledný termín odovzdania dohôd o vykonaní odbornej praxe je piatok, 29. apríl 2022

      -  v určenom letnom termíne (od 16. mája do 27. mája 2022) budú žiaci na konkrétnych pracoviskách vykonávať odbornú prax (v prípade práceneschopnosti budú vymeškané dni odbornej praxe nahradené v škole počas hlavných prázdnin)

      -  po ukončení odbornej praxe odovzdajú žiaci vyplnené Hodnotenia odbornej praxe od poskytovateľov triednym učiteľom. Na druhej strane Hodnotenia odbornej praxe žiaci napíšu elaborát – krátku správu z odbornej praxe a odovzdajú do 16. júna 2022

      -  do 20. júna 2022 bude odborná prax vyhodnotená a klasifikovaná

       

       

      Levice 5. apríl 2022                      

      Ing. Roman Karaffa, PhD.

      riaditeľ školy

      Dohoda o vykonaní praxe 2022

     • Prednáška dopravného pilota o jeho povolaní

     • 28. marca 2022 dopravný pilot, letecký inštruktor pre leteckú školu JetAge, ktorá sídli v Bratislave ale pôsobí na celom Slovensku, zrealizoval pre našich žiakov prednášku o jeho práci.

      Byť profesionálnym pilotom je snom nejedného chlapca, ale aj dievčaťa. Je to nádherné povolanie, ktoré je aj akýmsi životným štýlom. V dnešnej dobe je splnenie si takéhoto vytúženého sna v podstate jednoduché. Áno, to slovo jednoduché platí iba vtedy, ak máte dostatok finančných prostriedkov, pevné zdravie, čas a chuť sa učiť. V letectve vo všeobecnosti platí to, že piloti sa musia učiť celý život. No a na to učenie tu sú letecké školy.

      Učiť sa, učiť sa, učiť sa...

      Jednou takou je aj letecká škola JetAge, ktorá už vychovala veľký počet profesionálnych aj neprofesionálnych pilotov. Nie každý,  kto ma blízko k letectvu má aj ambíciu stať sa profesionálnym pilotom. Niekomu úplne stačí zobrať si na víkend lietadlo a zaletieť si na obed do Chorvátska, alebo ako my piloti hovoríme, polietať si iba okolo komína. Na tento účel slúži licencia súkromného pilota PPL(A) - Private Pilot Licence (Airplanes). PPL(A) je v podstate akousi vstupnou bránou do sveta letectva, aj toho hobby aj toho profesionálneho.

      Hobby pilotom úplne stačí licencia PPL(A), ktorú si vedia rozšíriť o kvalifikáciu na nočné lety, alebo viacmotorové lietadlá, prípadne aj o kvalifikáciu na lietanie podľa prístrojov. Všetko záleží iba od toho ako si dotyčný predstavuje svoje letecké pôsobenie.

      Vstupná brána PPL(A)

      Výcvik PPL(A) pozostáva zo 100hodín teórie a 45 letových hodín. Najskôr sa učí jednoduchá technika pilotáže, potom sa učí pristávať. Po cca 11 hodinách prichádza na radu prvé sólo ktoré je oslávené kopancom do zadku a prianím „koľko vzletov toľko pristátí“. Po prvom sóle sa zdokonaľuje technika pilotáže, učia sa základy letu podľa prístrojov. Na koniec prichádzajú navigačné lety, ktoré sú asi najpopulárnejšie. Pri nich sa zo vzduchu navštevujú nové letiská, obľúbené miesta alebo hrady a zámky. Celý výcvik sa ukončuje dvomi skúškami. Teoretickou na dopravnom úrade a praktickou s examinátorom dopravného úradu(jeden Vám práve píše tieto riadky). Po úspešnom absolvovaní tohto všetkého sa stávate hrdým držiteľom licencie PPL(A), ktorá Vás oprávňuje na lietanie s jednomotorovým lietadlom. Prípade, že máte preskúšanie z leteckej angličtiny, môžete poletovať s takouto licenciou teoreticky po celom svete. Samozrejme súkromne, nie za odplatu.

      Ako  si obliecť bielu košeľu

      Budúci dopravní piloti musia počítať s tým, že iba PPL(A) im stačiť nebude, ale na začiatok to bude pre nich nevyhnutná potreba. Po získaní PPL(A) treba ešte absolvovať niekoľko ďalších výcvikových modulov. Veľmi náročná teória ATPL skladajúca sa z 13 predmetov, pri ktorej sa záverečné testy klikajú v anglickom jazyku na dopravnom úrade. Popri učení sa teórie ATPL sa lieta nočný výcvik a nalietavajú sa potrebné hodiny, ktoré znamenajú skúsenosti. Po úspešnom absolvovaní ATPL teórie prichádza na radu výcvik na lety podľa prístrojov – IR (instrument rating). Po ňom je to výcvik na viacmotorové lietadlá MEP(land). Na koniec ešte jedným výcvikom treba upgradnúť svoju PPL licenciu na licenciu obchodného pilota CPL(A).

      Ani tu to však nekončí. Po leteckom nešťastí kde A330 z Ria do Paríža havarovala v Atlantickom oceáne nám pribudol výcvik UPRT. V tomto výcviku sa učia piloti vyberať s lietadlom nezvyklé polohy, s ktorými sa počas bežného letu nestretávajú. Keď máte toto všetko absolvované tak sa môžete uchádzať o prácu profesionálneho pilota. Tí čo budú chcieť ísť do aerolinky, budú musieť absolvovať kurz MCC čo je výcvik súčinnosti viacčlennej posádky a potom ešte typový výcvik na daný typ lietadla. Tí čo budú chcieť robiť v leteckej škole, budú musieť absolvovať inštruktorský výcvik.

      JetAge plní sny

      Všetky tieto spomenuté výcviky naša letecká škola JetAge poskytuje. S výnimkou MCC kurzu a typového výcviku. Lietame na vlastných moderných lietadlách s inštruktormi s ktorými ste sa už možno stretli, keď Vás viezli na dovolenku do zahraničia.

      Ako bolo napísané v úvode, letectvo je nekonečné učenie, ktoré prináša svoje ovocie v podobe nádherného povolania, životného štýlu a možno aj istej prestíže. Ak si dočítal týchto pár riadkov o letectve až sem, tak ťa radi uvidíme na našom leteckom kempe vo Svidníku v dňoch 15-24.7.2022. Povedzme, že to budú akési dni otvorených dverí leteckej školy JetAge. A prečo práve vo Svidníku? Príď sa pozrieť a uvidíš😊