• Zbierka potravín pre ukrajinské rodiny

     •   Milí dobrodincovia, tí, ktorí spolucítite s osudom našich susedov a máte pocit, že chcete a viete pomôcť, máte príležitosť. Keďže situácia tunajších ukrajinských utečencov nie je ľahká, cenia si každú pomoc, ktorú dostanú od občanov nášho mesta. Využime aj my možnosť uľahčiť im už aj tak ťažké životné skúšky, ktoré momentálne podstupujú.  Do vestibulu našej školy môžete od 18. mája 2022 pre nich priebežne prinášať trvanlivé potraviny a hygienické potreby:

      • cukor, cestoviny, pohánku, krúpy, bulgur, ryžu, strukoviny, konzervy, trvanlivé mlieko, čaj, kávu, kakao, múku a pod. + hygienické potreby

      Potraviny budú distribuované a kontrolovane zadeľované podľa potreby ukrajinským rodinám charitatívnou organizáciou Vincentík.

      Uvedomuje si, že takáto pomoc je pomocou aj pre nás, keďže nám pomáha zostávať ľudskými aj v ťažších časoch.

      Ďakujeme všetkým ochotným pomôcť.

     • Na priemyslovke v Leviciach sa učiteľky a učitelia prezliekli do montérok

     • Počas akademického týždňa a odchodu nižších ročníkov na odbornú prax škola na krátky čas osirela. Učiteľky a učitelia odborných predmetov sa rozhodli nezištne pomôcť škole obnovením a doplnením elektrických rozvodov v učebni CNC, ktoré boli na hranici životnosti a použiteľnosti. Takýmto spôsobom dokázali, že sú súčasťou života školy po všetkých stránkach, nielen v oblasti vzdelávania a výchovy, ale i prevádzkyschopnosti učební. Ďakujeme.

     • Naši štvrtáci sa lúčia so školou

     • 13. mája 2022 sa konala na školskom dvore milá slávnosť. Nadišiel čas rozlúčky so štvrtákmi. 51 abiturientov stálo so svojimi triednymi učiteľkami, v zástupe maturantov bolo vidieť maturitné tablá. V tomto okamihu sú čerstvé, aktuálne, ale v prúde času možno vyblednú ako spomienky na mladosť, na radostné stredoškolské letá. Verím, že najkrajšie okamihy mladosti zažili naši milí maturanti na našej škole. Spájať ich budú priateľstvá so spolužiakmi i neskôr. Na tieto dievčatá a chlapcov som hrdý, študovali náročné študijné odbory, súťažili v súťažiach technickej tvorivosti, dokonca i v zahraničí. Slovenská zváračská spoločnosť, člen Slovenských vedeckotechnických spoločností, vyznamenala troch abiturientov diplomom a pamätnou plaketou. Vyznamenaný bol žiak IV.E triedy, David Birčák, ktorý obsadil druhé miesto v Technickej a prírodovednej sekcii prácou s názvom Úplná rekonštrukcia elektroinštalácie motocykla s inováciou v oblasti bezpečnosti a spoľahlivosti v cestnej premávke na 7. ročníku Medzinárodnej technickej olympiády na Vysokej škole technickej a ekonomickej v Českých Budejoviciach (VŠTE). Ocenenie bolo udelené aj žiakom IV.M triedy Lee Lenke Ondrejkovej a Jakubovi Ferenczovi, ktorí zvíťazili v krajskom kole prehliadky súťaže prác SOČ v kategórii 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie s prácou LOGO! Soft Comfort V8.2 - Digitalizovaná učebnica. Všetci dostali aj pochvalu od riaditeľa školy spojenú s knižnou odmenou. Ďalší žiaci, ktorí majú pochvalu od riaditeľa školy spojenú s knižnou odmenou sú Samuel Imrich, Daniel Pösinger (IV.E), Martin Melaga, Marko Varga (IV.M), Jakub Bažo, Olívia Bereková a Jesika Pavlíková (IV.T). Maturantom všetci želáme úspech na ústnej forme maturitnej skúšky. Úspešný štart do života dospelých.

      Roman Karaffa

     • Naši žiaci pomáhali pri akcii mesta Levice

     • Dňa 12.5.2022 pomáhali naši žiaci pri organizácii Mestskej športovej olympiády v kategórii materských škôl. Dominik Bogár, Adam Baláž a Tomáš Zapletal z II.M triedy a ďalej Samuel Solčánsky, Marek Macák, Adrán Breza a Marek Pavol Ľachký z II.E triedy robili maskota súťaže, merali časy, organizovali škôlkárov a tým podporili peknú športovú akciu mesta. Malí škôlkári súťažili v behu na 30 m, skoku do diaľky z miesta, hode kriketovou loptičkou a v absolvovaní prekážkovej dráhy. Našim chlapcom pridelila úlohy Mgr. Paulína Tamášová, referentka pre kultúru, šport a mládež, ktorá je aj koordinátorkou projektu "Zdravé mesto" z oddelenia služieb občanom a organizáciám z Mestského úradu Levice.

      Foto, Mária Kuriačková

     • Študenti priemyslovky boli za kultúrou

     • Dňa  12.5.2022 išli študenti I.M a III.M triedy za kultúrou. Navštívili divadelné predstavenie   v SND pod názvom KUBO. Predstavenie je veľmi známa veselohra, ktorú všetci poznáme  z televízneho spracovania hlavne kvôli nezabudnuteľnej postave Kuba, ktorého stvárnil Jozef  Króner. V divadelnom spracovaní sme videli známe herecké tváre, ktorých výkony boli super,  nasali sme atmosféru deja, ale hlavne sme zistili, že divadelné spracovanie Kubovho, či dokonca nášho príbehu môže byť aj o tom, aké riziká nám hrozia, keď sa hlupáci a obmedzenci dostanú na pozície, ktoré im neprináležia. Študenti si samozrejme prezreli priestory SND. A keďže sme technici tak druhú časť programu tvorila návšteva Centra vedy a techniky Aurelium. Tu sme popozerali a vyskúšali najznámejšie výdobytky vedy, techniky, matematiky, fyziky a skutočne sme sa presvedčili ako javy fungujú na interaktívnych modeloch. V podvečerných hodinách sme sa vrátili s kopou zážitkov a spoznaním niečoho nového.

      Veríme, že táto aktivita nebola posledná a ak to bude možné tak sa do niektorého divadla na Slovensku vrátime.

      Ing. Mária Pallyaová

     • Preteky H2AC v Bratislave

     • 4. mája 2022 sa konali preteky vodíkových áut v hale Aurélium, Zážitkovom centre vedy. Do súťaže sme sa pustili s plnou vervou. Počas pretekov sa však začali objavovať technické problémy. Dráha tohtoročných pretekov mala tri dlhé rovné úseky. A náš pretekársky špeciál nie a nie držať priamu stopu. Veľké vôle v riadení, nespoľahlivé natáčanie kolies. Pokazila sa signalizácia stavu batérií. Chlapci bojovali so zápalom, obetavo, nevzdávali sa. Nakoniec sme museli z pretekov odstúpiť. Súťažiace tímy si navzájom pomáhali, ako vedeli. Všetko sa nieslo vo férovom duchu. Dokonca aktuálni majstri sveta z Kysúc, nám doniesli ukázať svoje technické riešenia na pretekárskom aute. Vtedy nám svitlo, treba všetky súčasti podvozku výrazne zjednodušiť! Odstrániť zdroje porúch, minimalizovať počet prvkov podvozku, zmenšiť alebo úplne zrušiť pruženie a tlmenie podvozku, servo riadenie urobiť s minimálnym počtom dielov, rozdeliť diferenciál na dva prvky priamo pri nábojoch kolies. Zmeniť pohon 4x4 len na zadnú nápravu. Mali sme síce odpojený predný náhon, ale vozili sme zbytočné nefunkčné prvky podvozku v aute. Zostáva nám zohnať sponzorov, postaviť autá a pravidelne celoročne trénovať. Základ tímu máme z chlapcov I.M triedy. Keby sa chcel niekto pridať k tímu...