• Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

     • V posledný deň školského roka 2021/2022 sa žiaci i učitelia zišli na školskom dvore. Bili sme svedkami krátkej slávnosti, ktorej ťažiskom bola verejná pochvala výborných žiakov vo vzdelávacích výsledkoch, v reprezentácii školy v športových i vedomostných súťažiach. Zvlášť boli ocenení žiaci, ktorým sa na vysvedčení objavili samé jednotky. Riaditeľ udelil pochvaly a diplomy. Nastalo rozlúčenie so starým školským rokom, triednické hodiny a odchod na zaslúžené prázdniny žiakov a dovolenky zamestnancov školy. Všetkým zúčastneným sa riaditeľ poďakoval za ich prácu, štúdium, reprezentáciu školy i samosprávneho kraja na súťažiach. Stretneme sa oddýchnutí a spokojní 5. septembra 2022.

     • Po stopách histórie

     • Na utorok 28. 6. 2022 si tri triedy našej školy – III. E, II. M a I. E, spolu so svojimi triednymi učiteľkami, naplánovali školský výlet, ktorý niesol pracovný názov Po stopách histórie. Hoci boli na tento deň ohlasované vysoké teploty okolo 35 stupňov, ráno pri príchode do školy a nastupovaní do autobusu všetkých prekvapil osviežujúci dážď.

      Prvým cieľom našej cesty bola činohra Slovenského národného divadla v Bratislave, kde sme si dopoludnia pozreli zábavný kabaret z hereckého prostredia Dnes večer nehráme. Naši žiaci sa mohli dozvedieť o nežnej revolúcii z roku 1989 a úlohe, ktorú v nej zohrali herci a divadlá. Divadelné predstavenie netradičnou formou vyrozprávalo príbeh nie tak dávnej minulosti a jeho dopad na súčasnosť. V hlavných úlohách sa popri legendách slovenského herectva ako je Emília Vášáryová alebo Emil Horváth predstavili aj mladé herečky nastupujúcej generácie.

      Po dvojhodinovom rozchode, počas ktorého niektorí oddychovali, obedovali, nakupovali alebo sa prechádzali popri Dunaji, sme sa vybrali do Múzea holokaustu v Seredi.

      Múzeum holokaustu vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Osvienčim. Vypočuli sme si zaujímavý výklad sprievodcu a dúfam, že mnohí sme sa aj zamysleli nad touto temnou stránkou histórie a nad tým, ako dobre nám je, keď naším najväčším problémom je horúčava a nie vojna, strach o život, prenasledovanie a deportácie.

      Dnešný deň nám priniesol zábavu, poučenie ale aj nové poznatky a námety na rozmýšľanie.

       

       

      Mgr. Ivana Gažová, Ing. Eva Mizeráková, Ing. Ľubica Senešiová

     • Športový deň priemyslovky

     • 27. júna 2022 sa na našej škole športovalo, zabávalo. Žiaci absolvovali športový deň. Pedagogickí zamestnanci školy pripravil deň zážitkov, súperenia, zábavy. Chlapci i dievčatá absolvovali futbalový turnaj, florbalový turnaj, streľbu zo vzduchovky, turnaj v stolnom tenise, súboje v zorbingových guliach, súťaže v spoločenských hrách i vo vedomostných súťažiach. Víťazi boli odmenení šiltovkami ZF Slovakia a poukážkami do obchodov Panta Rhei, financovanými občianskym združením Rodičia a priatelia SPŠ Levice. Vo futbale dominovalo družstvo III.M triedy. Florbalovému turnaju kraľovali žiaci III.E triedy. Žiačka Sofia Májková z III.E triedy porazila všetkých súperov v streľbe zo vzduchovky. Štefan Novák z III.M triedy bol neporaziteľný v stolnom tenise. Súboje v zorbingových guliach vyhral Vladimír Beňo z III.E triedy. V spoločenských hrách dominoval Jakub Kinčok z II.E triedy, vo vedomostnej súťaži zvíťazil Jakub Záležák z triedy III.E. Žiaci zažili skvelý deň v škole, sú vďační učiteľom za podnetné i príjemné chvíle.

     • Súťaž 4EON22

     • Dňa 24. júna 2022 sa šesť šikovných elektrotechnikov a mechatronikov pod vedením  Ing. Cimmermanna a Ing Pallyaovej zúčastnilo ďalšieho ročníka súťaže 4EON22. Tentokrát vďaka podpore ZSE, ktorá celú súťaž zastrešuje, vyrobili dva edukačné modely na využívanie  rôznych druhov snímačov a inteligentnú domácnosť, riadenú systémom LOGO.

      Musíme sa pochváliť že aj ďalší ročník bol pre nás víťazný. Model „Využitie snímačov v zabezpečovacom systéme domu“ získal 1. miesto ohodnotené finančnou sumou a zároveň  2. miesto ceny sympatie pracovníkov ZSE ohodnotené vecnými cenami pre všetkých tvorcov.

      Všetci sme prežili veľmi zaujímavý deň v kontakte so žiakmi rôznych základných škôl a študentmi iných stredných škôl, ktorí tiež prezentovali svoje modely.

      Podujatie bolo super, dozvedeli sme sa niečo nové, zaujímavé, získali sme inšpiráciu  k ďalšej činnosti.

      Všetkým tvorcom ďakujeme za aktívny prístup k realizácii a víťazom srdečne blahoželáme.

      Ing. Mária Pallyaová

     • Projekt MICRO PIRAŇA v spoločnosti ROEZ R&D

     • 24. júna 2022 sme sa zúčastnili predstavenia projektu MICRO PIRAŇA v spoločnosti ROEZ R&D. Ide o využitie nízkopotenciálneho tepla na výrobu elektrickej energie. Zdrojom odpadového tepla sú všetky zariadenia, ktoré vykonávajú chladenie. Odpadové teplo sa môže zapracovať do obehu, ktoré zabezpečí vhodným tepelným médiom pohon parnej turbíny. Projekt, ktorý je podporený prostredníctvom Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, je nielen technicky zaujímavý, ale predstavuje možnosti realizácie svojich technických „miniriešení“ našich žiakov v systéme duálneho vzdelávania, realizácie ročníkových projektov a súťažných prác technickej tvorivosti. ROEZ okrem toho ponúka pracovné príležitosti. https://www.roez.sk/

      Roman Karaffa

     • Oznam

     • Od dnes, 23. júna 2022, nie je možné parkovanie v areáli SPŠSE Levice, ani na ulici Pod amfiteátrom.

      Bude vykonávané ošetrovanie porastov.

      Roman Karaffa

     • Školská akcia opekačka

     • Dňa 20.6. 2022 sa uskutočnila školská akcia s názvom "Opekačka ".  Išlo o pokračovanie akcie z minulého roka. Akciou sme chceli podporiť medziľudské vzťahy medzi spolužiakmi, socializáciu, otvorené rozhovory a pohodu. Akcia sa uskutočnila  v príjemnom prostredí na záhrade u sociálneho pedagóga. Počasie nám prialo, na akcii vznikli tiež nové priateľstvá. Príjemná atmosféra a dobré jedlo nechýbalo.

       

      Veľmi pekne ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí nám prispeli na akciu v nemalom množstve.

       

      PhDr. Radoslav Tóth, PhD.

     • Poďakovanie

     • ĎAKUJEM je najfrekventovanejšie slovo, ktoré počujete od žien z Ukrajiny vo Vincentíku, kam si raz do týždňa prídu pre limitovanú potravinovú pomoc od dobrodincov (aj z našej školy). A veľké úprimné ďakujem je vždy, aj keď odchádzajú len s pár konzervami. Chceli by som odovzdať tieto poďakovania všetkým, ktorí prispeli do zbierky a povzbudiť tých, ktorí túto pomoc zvažujú. Zbierka stále trvá.

      A komu vlastne pomáhate¬? Ide hlavne o ženy s maloletými deťmi bez reálnej možnosti zamestnať sa alebo ženy v dôchodkovom veku. Z finančného príspevku, ktorý dostávajú, by sme si nevedeli predstaviť prežiť (pozri stránky gov.sk). Od júna tento príspevok nedostávajú od našej vlády, ale od medzinárodných organizácií.

      Keďže školský rok končí, zbierku cez prázdniny nebude možné realizovať, prosíme, využite ešte tieto predprázdninové dni a pomôžte. Zbierka je vo vestibule školy.
      ĎAKUJEME

       

      Ing., Mgr. Jarmila Kowalczuková

     • Ocenenie najúspešnejších žiakov stredných škôl v Nitrianskom kraji

     • Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milan Belica, PhD. podobne, ako v predchádzajúcich rokoch v závere školského roka 2021/2022, 15. júna 2022, ocenil najúspešnejších žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky v celoslovenskom alebo  medzinárodnom kole vo vedomostných (olympiády, SOČ), odborných, športových súťažiach a súťažiach umeleckého charakteru. Z našej školy bol vyznamenaný Dávid Birčák (IV.E trieda, odbor 2675 M – elektrotechnika). Dávid dosiahol medzinárodný úspech v súťaži technickej tvorivosti. V Technickej a prírodovednej sekcii, 7. ročníka Medzinárodnej technickej olympiády na Vysokej škole technickej a ekonomickej v Českých Budejoviciach (VŠTE) získal druhé miesto prácou s názvom Úplná rekonštrukcia elektroinštalácie motocykla s inováciou v oblasti bezpečnosti a spoľahlivosti v cestnej premávke. Dávid Birčák počas štúdia dosahoval dobré študijné výsledky, ale vynikal najmä technickým myslením, novátorstvom technických riešení, pohotovosťou pri riešení problémov v elektrotechnike. Žiak je cieľavedomý, aktívny a v praktických technických zručnostiach výnimočný. V oblasti elektrotechniky má prehľad, rýchlo chápe a využíva vo svojich riešeniach aj skryté súvislosti.

     • Odborná prax v ZF Group, Site HR HMSL, ZF Slovakia, a. s.

     • Naši žiaci druhého a tretieho ročníka absolvovali súvislú odbornú prax u rôznych zamestnávateľov. Veľmi prínosnou pre našich žiakov bola prítomnosť v podniku ZF Slovakia, a. s.. Postupne absolvovali nevyhnutné školenie BOZP, bola im predstavená spoločnosť ZF, pozreli si výroba tlmičov, proces predmontáže a montáže tlmičov. Žiaci sa priučili základom logistiky. Niektoré prednášky absolvovali v anglickom jazyku. Na konci odbornej praxe žiaci preukázali svoje vedomosti a zručnosti absovovaním výstupných testov.

       

     • Súťaž stredných škôl „Župná kalokagatia – mladý záchranár“, obvodné kolo v Leviciach

     • Súťaž sa nesie v znamení olympizmu, ktorý pevne spája šport s kultúrou, výchovou a s ochranou života a životného prostredia a prospieva k mierovému spolunažívaniu. Nitriansky samosprávny kraj usporiadal súťaž stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK „ŽUPNÁ KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR“ - „O POHÁR PREDSEDU NSK“. Kalokagatia v starom Grécku bola ideálom harmonicky, fyzicky, duševne, ale predovšetkým mravne kultivovanej osobnosti. Mladý záchranár svojím konaním využíva získané teoretické skúsenosti v praxi pri poskytovaný pomoci a ochrany iným v núdzi. Mladý záchranár je schopný vyriešiť teoretické a praktické poznatky na zvládnutie krízovej situácie, ktoré môžu nastať vznikom mimoriadnych udalostí a ktoré ohrozujú život človeka, jeho majetok a životné prostredie. Súťaž je určená pre žiakom stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Je orientačným pretekom pre päťčlenné zmiešané družstvá. Súťažiaci sú hodnotení z teoretických i praktických vedomostí. V obvodnom levickom kole žiaci našej školy získali druhé miesto. Sú to členovia družstva Patrik Marcinek Martin Slamka Martin Donoval Viktória Ďurišová (III.M trieda), Viktória Szántaiová (II.M trieda). Priebeh súťaže zabezpečovali okrem zamestnancov Odboru  kultúry a športu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja naši pedagogickí zamestnanci, žiaci III.M triedy a niektorí nepedagogickí zamestnanci školy. Všetkým patrí mimoriadne poďakovanie za dobrý a bezproblémový priebeh obvodného kola súťaže. Organizovanie celého súťažného dňa mal na starosti náš kolega, PaedDr. Štefan Kalocsay. Aj vďaka nemu sme prežili jeden pekný súťažný deň.

     • Budeme realizovať 2. kolo prijímacích skúšok

     • 21. júna 2022 sa bude na našej škole konať prijíamacie konanie v druhom kole pre študijné odbory 2675 M - elektrotechnika, 2387 M - mechatronika. Tretiu prihlášku posielajú zákonní zástupcovia, alebo základné školy prostredníctvom Edupage, alebo osobne, či poštou v tlačenej podobe.

     • Leteckomodelársky Klub Litteam hľadá časomeračov

     • Leteckomodelársky Klub Litteam organizuje na letisku v Tekovskom Hrádku niekoľko podujatí, národných aj medzinárodných súťaží vetroňov v kategóriách F3J Litteam cup 2022, F5J Litteam cup 2022 a F3L Litteam cup 2022. Organizátor bude potrebovať kvalitných časomeračov z našej školy. Na súťažiach budú odmenení 20,- € na deň + dostanú v dňoch súťaže obed. 7. júna 2022 o 9.45 budete môcť vidieť lietanie so špičkovým modelom súťažného vetroňa na trávnatom ihrisku v areáli školy. V tom čase sa uskutoční výber a krátka inštruktáž časomeračov z radov našich žiakov.

      Záujemcovia, napíšte na Edupage, alebo na riaditel@spslevice.sk

      S pozdravom Karaffa

     • Rozlúčka s našimi abiturientami

     • 27. a 30. mája 2022 sme sa slávnostne rozlúčili s našimi absolventami. Žiaci štvrtého ročníka absolvovali v školskej jedálni slávnostné odovzdanie maturitných vysvedčení, vypočuli si prejav riaditeľa i poučenie do života. Školu opúšťa 51 dospelých ľudí. Rozídu sa na univerzity, do praxe a začnú žiť životy dospelých zodpovedných mladých ľudí. Želáme im veľa síl, entuziazmu a šťastia v ich ďalšom živote. Po piatich rokoch, na stretávkach očakávame zrelých, zodpovedných a stále mladých ľudí, začlenených do našej spoločnosti. Spomínajte na stredoškolské letá v dobrom.

     • Na kolesách bez plynu, chráň si zdravie a silu. Toľko piesku, koľko sa zmestí do topánok

     • Dňa 18. mája 2022 sa realizoval víťazný projekt Spojenej školy internátnej, Z.Nejedlého 41, Levice s organizačnými zložkami, Špeciálna základná škola s materskou školou internátna Z. Nejedlého 41, Levice, Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Ul. 29. augusta 1, Levice a Praktická škola, Z. Nejedlého 41, Levice pod názvom: "Na kolesách bez plynu, chráň si zdravie a silu. Toľko piesku, koľko sa zmestí do topánok".

      Spoločnosť Tesco vyhlásila desiatu edíciu grantového programu: "Vy rozhodujete, my pomáhame". Projekt Spojenej školy internátnej bol zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne. Projekt postúpil do hlasovania v hypermarkete Tesco od 17. januára 2022 do 13. februára 2022. Zákazníci hypermarketu rozhodovali o víťaznom projekte hádzaním, žetónov do hlasovacích boxov. Víťazom sa stala Spojená škola internátna v Leviciach. Víťaznou cenou bola finančná odmena, za ktorú Spojená škola internátna v Leviciach zakúpila rehabilitačné trojkolky a vybudovala pieskovisko v areáli školy. Spojená škola internátna v Leviciach oslovila k spoločnej aktivite žiakov- dobrovoľníkov zo Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Leviciach. Aktivita mala sociálny rozmer, ktorej cieľom bolo podpora medziľudských vzťahov medzi zdravými žiakmi a zdravotne znevýhodnenými deťmi - žiakmi. Taktiež cieľom bola podpora tolerancie a pochopenia žiakov zdravotne znevýhodnených. Cieľom bolo taktiež pripraviť pre deti zdravotne znevýhodnené pekné popoludnie, na ktoré budú dlho s radosťou spomínať.

      Aktivita v neposlednom rade poukazovala na to, potrebu vážiť si svoje zdravie, či už fyzické, alebo mentálne. Úlohou žiakov - dobrovoľníkov zo Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej  bolo pomáhať deťom zdravotne znevýhodneným počas nácviku bicyklovania, dohliadať na bezpečnosť počas využívania cyklotrasy, pomáhať pri budovaní pieskoviska a pomáhať pri realizácií zábavno-súťažných aktivít. Radosť detí bola obrovská, deti zažili aj vďaka žiakom zo strednej školy naozaj pekné popoludnie, plné zábavy, smiechu, súťaží. Žiaci strednej školy zažili niečo nové, ocitli sa v doteraz nezažitej pozícii a na záver akcie sme všetci zhodnotili, že išlo o akciu prínosnú pre všetkých zainteresovaných, a sledovaný cieľ sa podarilo naplniť.

       

      PhDr. Radoslav  Tóth, PhD.