• Cestovanie v čase

     • Podarilo sa nám sprostredkovať našim žiakom cestovanie v čase, a to v priebehu mesiaca hneď  dva krát. Takéto cestovanie v čase je možné. Ale len ak sa vám podarí dostať do nabitého diára občianskeho združenia Post Bellum. Toto občianske združenie mapuje konkrétne príbehy ľudí- pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia a formou workshopov ich približuje našim mladým ľuďom.

      Takto sa 9.novembra 24 žiakov našej školy presunulo do atmosféry a udalostí, ktoré viedli k Nežnej revolúcii. Priblížili si na konkrétnych situáciách život za totalitného režimu, analyzovali tieto situácie, vylosovali a zahrali si rôzne typové úlohy za i proti režimu, hľadali argumenty na obhájenie svojich postojov a prežili si aj udalosti Sviečkovej manifestácie a Nežnej revolúcie. Žiaci si takéto neformálne vyučovanie veľmi pochvaľovali a veríme, že to pre nich nebol len momentálny zážitok, ale hlbšie pochopenie vtedajších politických udalostí, starostí a radostí bežných ľudí a tiež ukážka sily a odvahy hlavne mladých ľudí  a túžby po pravde a slobode, ktorá je v každom človeku. Trochu nás láka opýtať sa za čo by boli ochotní bojovať dnešní mladí ľudia.

      Už teraz sa môžu ďalší žiaci našej školy tešiť na podobné cestovanie v čase. Tentokrát to bude do 30tych rokov minulého storočia, do politickej a spoločenskej klímy, ktorá menila postoje a osudy ľudí. Viac neprezradíme, už snáď len dátum – cestovný lístok je na 9.12.2022, vyráža sa o 9.00.

     • Športový deň priemyslovky

     •  

      Keďže nedávno sme si pripomenuli Medzinárodný deň študentstva, rozhodli sme sa, že 25. november 2022 bude na levickej priemyslovke v znamení športu.

      Podľa návrhov žiakov sa vytvorilo šesť súťažných disciplín, do ktorých boli zapojení buď jednotlivci alebo viacčlenné triedne tímy.

      Asi najdôležitejší bol florbalový turnaj, ktorý materiálne zastrešila detská organizácia Fénix. Zápasy prebiehali podľa rozpisu, najúspešnejší bol tím IV.M triedy. Samozrejme nezabudli sme ani na najlepšieho hráča, ktorým ako inak, bol opäť žiak IV.M triedy, Martin Donoval.

      No nebolo to len o florbale. Ďalšou aktivitou bol stolnotenisový turnaj, kde najlepším hráčom sa stal Pavol Ďurč z II.M triedy.

      A keďže momentálne je „in“ svet počítačových hier, veľký úspech mali e-hry. Fičali počítače v troch učebniach -aj tie školské a aj vlastné, ktoré si žiaci nelenili priniesť. Najlepšími sa stali Timotej Krištof z III.M triedy, Lukáš Chlebo z III.E triedy, Kristián Valachy a Filip Samuel Halabuk zo IV.M triedy.

      Čo by to bolo za turnaje ak by chýbala FIFA? No nechýbala, jedna učebňa sa premenila na virtuálne ihrisko a najlepším hráčom sa stal Damien Benko zo IV.M triedy.

      A aby to nebolo len o elektronike, nezabudli sme na  klasické spoločenské hry, kde si výhru podelili dievčatá zo IV. M triedy Viktória Ďurišová, Lucia Malíková, Dajana Škorecová.

      Okrem všetkých súťažných turnajov sme si mohli nezáväzne, len tak pre zábavu, zahrať stolný futbal, biliard, alebo pozrieť film v školskom kine.

      Všetci ocenení dostali cenu v podobe zdravej výživy a žolíka neskúšania, ktorého môžu použiť len raz do konca školského roka.

      A na záver, snáď len veľké poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii, či už žiakom, alebo učiteľom.

      Všetci sme prežili trochu iný školský deň a veríme, že bol „ok“.

      Ing. Mária Pallyaová

       

     • Technická olympiáda pre žiakov základných škôl na priemyslovke v Leviciach

     • 24. novembra 2022 SPŠSE Levice organizovala v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a Regionálneho úradu školskej správy v Nitre 13. ročník postupovej súťaže s názvom Technická olympiáda - okresné kolo. Súťaž je určená pre žiakov základných škôl okresu Levice. Zúčastnili sa jej žiaci základných škôl v meste Levice, ale aj zo základných škôl zo Šiah, Želiezoviec,  Žemberoviec, Čajkova, Tlmáč a Bátoviec. Žiaci ukázali svoje vedomosti i zručnosti v dvoch kategóriách. Kategória A bola určená ôsmakom a deviatakom, mladší žiaci súťažili v kategórii B. Všetci súťažiaci najprv absolvovali vedomostné testy. Nasledovala druhá časť súťaže, kde žiaci prejavili svoje technické myslenie a praktické zručnosti pri tvorbe predpísaných výrobkov. Najlepší zo súťažiacich postúpili do krajského kola Technickej olympiády. Okrem súťaženia absolvovali naši hostia v sprievode pedagogického dozoru krátku prehliadku našej školy.

      Starší žiaci súťažili vo dvojiciach. Na prvom mieste sa umiestnili Petra Sabová a Dajana Kováčová zo ZŠ Saratovská 85, Levice, druhé miesto obsadila dvojica Samuel Balko a Maroš Pokoraczki zo ZŠ, Ul. sv. Michala 42, Levice. Na tretej priečke sa ocitli súťažiaci zo Základnej školy s MŠ, Osloboditeľov 30, Žemberovce, Sebastián Sluka a Dávid Pomothy.

      Mladší žiaci v kategórii B súťažili sólo. Zvíťazila Nela Kováčová zo ZŠ, Saratovská 85, Levice, v poradí druhá bola Lenka Kachničová zo ZŠ, Ul. sv. Michala 42, Levice. Tretie miesto obsadil Marian Mráz zo ZŠ Ladislava Balleka, Ul. Lukáča 6, Šahy.

      Víťazom blahoželáme a všetkým želáme úspechy v škole a správnu voľbu povolania.

       

      PaedDr. Peter Mizerák, zástupca riaditeľa

     • Ako prebiehal deň otvorených dverí - upravené fotografie

     • Dňa 22.11.2022 sa v našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí v čase od 9.00 do 15.00. Žiaci 9. ročníka ZŠ spolu so svojimi rodičmi si mohli prezrieť v sprievode našich učiteľov a žiakov našu školu. Prehliadkou školy spoznali priestory školských dielní, v ktorých sa učia žiaci ručné obrábanie kovov a dreva, odborné učebne a laboratóriá elektrotechniky, mechatroniky, strojárstva, informatiky. Odborným komentárom našich učiteľov prenikli nielen do školských priestorov, ale aj do tajov odborného štúdia v našej škole v študijných oboroch: elektrotechnika, mechatronika, strojárstvo, technické a informatické služby v strojárstve. V závere sa v zborovni učiteľov dozvedeli podstatné informácie ohľadne odbornej praxe žiakov v duálnom systéme vzdelávania. Informácie dostali z prvej ruky priamo od zástupcov zamestnávateľov firiem: LOMAN, s.r.o, Andritz Kufferath, s.r.o., Západoslovenská distribučná, a.s., Levické mliekarne, a.s., Marel, s.r.o.

      Veríme, že sa žiaci dozvedeli a videli, to čo chceli, a tým si uľahčili svoje rozhodnutie.

      PaedDr. Peter Mizerák, zástupca riaditeľa

     • Pozvánka na Deň otvorených dverí.

     • Dovoľte, aby sme pozvali širokú verejnosť, najmä žiakov 9. ročníka základných škôl a ich zákonných zástupcov na Deň otvorených dverí našej školy, ktorý organizujeme dňa 22. 11. 2022 v čase od 9.00 – do15.00 hod. v priestoroch Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej, Ul. Františka Hečku 25, Levice. Ponúkame študijné odbory v duálnom systéme vyučovania: 2675 M - elektrotechnika, 2387 M - mechatronika, 2381 M - strojárstvo, 3917 M 02 - technické a informatické služby v strojárstve.

       

      Ing. Roman Karaffa, PhD., riaditeľ školy

     • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • November je čas, keď sa na našej škole každoročne koná školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Vo štvrtok 10.11. 2022 si 18 žiakov 1. až 4. ročníka zmeralo sily v tejto súťaži. Po písomnej časti, ktorá pozostávala z gramatiky, slovnej zásoby a cvičení na počúvanie a čítanie s porozumením, sa 10 žiakov prebojovalo do 2. kola. Tu ich čakalo vymýšľanie príbehu na základe obrázkov a situačná úloha známa ako "rolplejka".

      Súťaž bola veľmi vyrovnaná, prvé miesto z minulého roka obhájil Juraj Balog z III. M o pol bodu pred Filipom Nagyom z III. M a na treťom mieste sa umiestnil Nathan Bubák zo IV. M. Juraj Balog bude reprezentovať našu školu na okresnom kole v januári 2023, na ktorom mu samozrejme budeme držať palce.

       

      Mgr. Ivana Gažová