• Strojárska olympiáda na STU v Bratislave

     • Tak, ako po iné predchádzajúce roky aj tento, sa  dňa 16. februára 2023 konala na Strojníckej fakulte Strojárska olympiáda. Nevynechali sme ani tento ročník a oplatilo sa. Naši študenti IV.M triedy Peter Maszay a Kristián Valachy prezentovali školu prácou „ Pomôcka na vyučovanie riadiacich systémov“ a získali veľmi pekné tretie miesto, ktoré bolo ohodnotené okrem diplomu aj finančnou odmenou . Vytvorením tejto práce získali mnoho skúseností a nových vedomostí, ale hlavne, pomôcka bude slúžiť pre ďalších žiakov na vyučovanie.

      Oceneným riešiteľom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

       

      Ing. Mária Pallyaová

     • Tréning na preteky H2AC

     • Nakoľko máme niekoľko výnimočných žiakov, ktorí získavajú úspechy v oblasti technickej tvorivosti, hľadáme finančnú podporu na ich odborný i osobný rast.

      Naši žiaci absolvovali prvé slovenské finále projektu „4x4 Land Rover v školách“. V rámci súťaže, ktorá je určená študentom stredných a žiakom základných škôl, náš tím skonštruoval a vyrobil súťažný špeciál. Súčasťou súťaže bola i ústna obhajoba konštrukcie a výroby modelu pred technickou porotou. Podobne absolvovali súťažiaci obhajobu marketingových aktivít a prácu so sponzormi pred marketingovou porotou.

      Naši žiaci sa zúčastňujú Strojárskej olympiády na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Cieľom súťaže je zvýšenie povedomia technického vzdelávania u stredoškolskej mládeže a propagácia technického vzdelávania.
      Súťažiaci žiaci vypracovali súťažné práce na tému v niektorej z oblastí: automobilový priemysel, robotika, obnoviteľné zdroje, moderné technológie v strojárstve a dizajn. Žiaci pravidelne dosahujú stupne víťazov. Napríklad Juraj Novosád zvíťazil v kategórii automobilový priemysel a súčasne získal špeciálnu cenu Volkswagen Slovakia. Ocenený bol za návrh, konštrukciu a výrobu autonómneho robotického autíčka pomocou 3D technológie a programovania jeho riadiacej jednotky Arduino. 

      V Trnave na Materiálovotechnologickej fakulte, Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky takmer pravidelne naši žiaci víťazia v celoslovenskej súťaži Skills Slovakia Mladý Mechatronik.

      Podobne máme úspechy na medzinárodnej Olympiáde Technického a vzdelávacieho konzorcia pri Vysokej škole technickej a ekonomickej, ktorá sa koná pod záštitou, Českej strojníckej spoločnosti, sekcie Strojárskej technológie.

      Pravidelne súťažíme na národnom kole súťaže H2AC, čo sú diaľkovo ovládané autíčka s elektro-vodíkovým pohonom. Ide o 6-hodinový maratón, ktorý preverí pripravenosť chlapcov na súťaž. Minulý rok naša konštrukcia podvozku získala zlatú medailu za inovácie. Žiaci vyvinuli nový podvozok s prvkami vyrobenými 3D tlačou.

       V súvislosti s vyššie uvedenými informáciami prosíme o spolufinancovanie aktivít našich žiakov. Okrem prostriedkov určených na realizáciu záujmového vzdelávania žiakov, príspevkov od Rodičovského združenia budú potrebné i finančné prostriedky od sponzorov.

      Z našej strany môžeme ponúknuť propagáciu Vašej firmy – karoséria súťažného špeciálu, nálepky a podobne. Aktuálne začíname s tréningom aj vďaka sponzorskej podpore firny ROEZ.

     • Naši žiaci absolvovali cestu v čase

     • Kým my sme v piatok mali dátum 3.2.2023, žiaci I.M sa presunuli v čase a za jeden deň zažili na vlastnej koži hneď niekoľko rokov minulého storočia. Išlo o dramatické 30te a 40te roky a udalosti, ktoré sa v tom čase odohrávali na našom území. Pilotom a navigátorom časovej kapsuly bolo združenie Post Bellum, ktoré sa zaoberá zdokumentovaním a sprostredkovaním kľúčových momentov našej histórie 20. storočia. Workshop pomáhalo zorganizovať o. z. Fénix, fungujúce na našej škole.

      Ale nechajme hovoriť našich žiakov:

      Na tomto workshope sme sa oboznámili s témami ohľadom našej histórie a minulosti.

             Hrali sme hlavne rôzne roly a vedeli sme sa do tých príbehov ľudí vžiť. Vybraný príbeh bol zaujímavý  a dej pútavý. Ukázali nám aj videá, rozhovory s príbehmi ľudí, čo si prežili tie najťažšie roky.

      Prebrali sme aj témy migrácie, xenofóbie a rasizmu. Oboznámili nás s príbehom židovského dievčaťa Evy a ako jej politika na Československu ovplyvnila život. Príbeh nám bol podaný hravou formou. Hrali sme sa aj na politické strany pred voľbami a mali sme obhájiť svoju stranu, dozvedeli sme sa tak viac o komunistoch, demokracií, nacizme a socializme.

      Organizátori boli veľmi príjemní , trpezliví a chceli by sme sa im poďakovať, že si spravili čas.

                                                                                                                            M.S. + S.S., I.M