• Kurz ochrany života a zdravia na SPŠSE

     • Žiaci tretieho ročníka sa v termíne od 24. do 26.apríla 2023 zúčastnili povinného kurzu ochrany života a zdravia. Prvý deň kurzu boli rozdelení do skupín, v ktorých si postupne vyskúšali svoje zručnosti v streľbe zo vzduchovky, v hode granátom  na cieľ, teoreticky si zopakovali svoje vedomosti v dopravnej výchove, absolvovali prednášku o internetovej bezpečnosti a tiež si osvojili prakticky aj teoreticky kurz prvej pomoci. Druhý deň kurzu si v týchto disciplínach aj zasúťažili a vyvrcholením kurzu bol tretí deň, kedy si mohli vyskúšať lukostreľbu a jazdu na motokárach. Zo všetkých disciplín mala práve jazda na motokárach najväčší úspech, a  preto si ju zopakujeme aj na športovom dni našej školy, na ktorý sa už teraz tešíme.

      Mgr. Tomáš Kuťka – vedúci kurzu

     • Vinohrady zažili Deň Zeme

     • Aj keď je Deň Zeme 22. apríla, my sme ho tento rok absolvovali 2krát. Už 30. marca 2023 sa vyupratovalo okolie školy, kedy študenti hlavne odpratávali haluzinu z opilovania stromov a podarilo sa im tak odhaliť krásu nášho parku, každého stromu, dokonca i umeleckej mozaiky v parku. Skutočná paráda.

      Pokračovaním dobrej myšlienky Dňa Zeme bola aj najnovšia akcia, kedy sme vyšli za brány školy a rozhodli sa prispieť i k očiste mesta. Stalo sa tak 24. apríla 2023 a „ čističmi“ boli naši prváci. Dostali úlohu vyzbierať smeti na sídlisku Vinohrady. Vyzbrojení rukavicami, vrecami a úvodným nadšením (u menšej vzorky) bojovali proti početnej prevahe odpadu po celom sídlisku. Občas bojový zápal upadal, ale humor nie, a aj keď sa nám počasie vyhrážalo dažďom, nakoniec poslalo len vietor, a tak sa nám podarilo dotiahnuť boj do úspešného konca. Aj keď vieme, že boj so špinou a odpadom nie je nikdy úplne úspešný a definitívny, je to neustály boj. Veríme, že akcia navnadí našich študentov vytvárať menej odpadu, a keď už, tak na miestach na to určených.

      My sme rozdali 20 vriec a všetky sme zaplnili – čo je dobrá správa o našej usilovnosti, ale zlá o tom, koľko zbytočného odpadu sa povaľuje po sídlisku mimo kontajnerov a že aj tento odpad bude treba niekde uložiť. Snažme sa preto zmenšiť množstvo odpadu, ktoré vytvárame a dajme Zemi dýchať.

       

      Ing., Mgr. Jarmila Kowalczuková

     • POWERFEST

     • V piatok, 21. apríla 2023, sme v spolupráci so ZSE a ZSD dopriali študentom to, čo v laviciach nezažijú. Žiaci tried III. M , IV.E a traja zo  IV.M boli na prvom ročníku Power Festu v Nitre.

      Čo sa tam dialo? Rôzne súťaže, ovládanie drona, poskytnutie prvej pomoci, praktické ukážky práce elektrikára, prednášky a rozhovory s odborníkmi zo ZSD. Ako by to bolo keby sme sa aktívne nezapájali do programu. A oplatilo sa. Za ovládanie drona získal 1. miesto Aleš Kádasi ocenené kamerou. V hlavnej súťaži získal 3. miesto Tomáš Andruska a dostal kameru a 1. miesto ocenené elektrickou kolobežkou získal Matúš Pusztai, všetko žiaci IV.E triedy. Samozrejme, vyskúšali sme ako pracujú elektrikári na vysokonapäťových zariadeniach v kompletnom ustrojení na vysokozdvižnej plošine, videli sme a rôzne praktické ukážky. Dozvedeli sme sa o možnosti pracovať v ZSD.

      Celý program moderoval Oliver Oswald.

      Cestou domov nám bolo umožnené vidieť, ako sa pracuje na dispečingu ZSE, čo je náplňou práce operátorov, ako vôbec funguje elektrifikačná sieť na Slovensku.

      Prežili sme veľmi zaujímavý a hodnotný deň na ktorý budeme spomínať.

     • Ponuka pracovnej pozície učiteľ strednej školy - odborné predmety elektrotechnického zamerania

     • Ponuka pracovnej pozície učiteľ strednej školy - odborné predmety elektrotechnického zamerania

       

      Náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť

      Pracovný úväzok: 100 %

      Termín nástupu 01.09.2023

      Miesto výkonu práce: Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice

      Kvalifikačné predpoklady

      Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - VŠ 2. stupeň

      Zoznam požadovaných dokladov

      - žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom
      - profesijný životopis - overené kópie dokladov o vzdelaní (overiť stačí až po prijatí)
      - čestné prehlásenie o bezúhonnosti
      - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
      - súhlas dotknutej osoby

      Vhodné aj pre absolventa VŠ. DPŠ nie je podmienkou pri nástupe.
      Požadované doklady stačí zaslať aj emailom.

      Funkčný plat stanovený vo výške minimálne

      Plat – ide o začínajúceho pedagogického zamestnanca, 6. platová trieda = od 1161,50 €, ak ide o samostatného pedagogického zamestnanca, 7. platová trieda = 1267,50 €.

      Žiadosť zaslať s požadovanými dokladmi na adresu: Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice - požadované doklady stačí poslať aj emailom na sekretariat@spslevice.sk, Žiadosť odoslať do 18.08.2023

     • Veľká noc

     • Milí žiaci, rodičia, všetci naši zamestnanci, priatelia školy, partneri!

       

      K veľkonočným sviatkom Vám želám zdravie, spokojnosť, šťastie a sviatočnú pohodu.

       

      Roman Karaffa

       

     • Školský basketbal

     • Naši chlapci sa minulý týždeň zúčastnili basketbalovej súťaže Basketbal žiakov SŠ - majstrovstvá okresu. Najprv si v utorok, 28. marca 2023, poradili v obvodom kole s tímom chlapcov Strednej odbornej školy techniky a služieb, Ul. Pod amfiteátrom 7, Levice, športovcami zo Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice a s Gymnáziom, Mládežnícka 22, Šahy. V piatok, 31. marca 2023 tiež porazili všetkých súperov, zdolali Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice,  Gymnázium sv. Vincenta de Paul Levice, Saratovská 87, Levice a druhý krát v priebehu troch dní aj chlapcov zo Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice. Chlapcom blahoželáme a držíme palce v krajskom finále.

      Mgr. Tomáš Kuťka
        

     • RoadTrip

     • V stredu, 29.3.2023, k nám prišli pracovníci z Úradu vlády a v rámci akcie RoadTrip 2023 urobili prednášku o čerpaní štrukturálnych fondov EU. Prednáška bola určená žiakom 3.ročníka, teda u nás pre III.E a III.M. Okrem informácií o fungovaní eurofondov, o ich čerpaní a možnosti uchádzať sa o ne, sme mali možnosť vidieť výsledky mnohých úspešných a prínosných projektov, ktoré čerpali financie práve z eurofondov. Súčasťou tejto akcie je i súťaž pre max. trojčlenné tímy študentov tretích ročníkov stredných škôl o zaujímavom projekte v našom regióne, ktorý bol vykonaný práve použitím eurofondov v programovom období 2014 – 2020. Informácie o projektoch je možné nájsť na www.itms2014.sk. Každý člen tímu môže získať zaujímavú cenu: herný notebook, elektrická kolobežka alebo outdoorová kamera. Uzávierka súťaže je 5.5.2023. Prajeme veľa úspechov pri tvorivej práci na podkladoch do súťaže!

      Ing. Anna Ševčíková