• Projekt Spojenej školy internátnej v Leviciach

     • „Na kolesách, bez plynu, chráň si zdravie a silu.Toľko piesku, koľko sa zmestí do topánok.“Vyberte si nás, hlasujte za nás, pretože na každom hlase záleží.Spoločnosť Tesco vyhlásila desiatu edíciu grantového programu:„Vy rozhodujete, my pomáhame“.Projekt Spojenej školy internátnej v Leviciach bol zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne. Projekt postúpil do hlasovania v obchode TESCO od 17. januára 2022 do 13. februára 2022. Každý zákazník, ktorý nakúpi v obchode TESCO, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Vhodením žetónu do hlasovacieho boxu (A, B, C) prosíme podporte zdravotne znevýhodnené deti s rôznymi obmedzeniami. Zakúpením rehabilitačných trojkoliek a vybudovaním pieskoviska im umožníme vytvoriť zaujímavé inšpirujúce prostredie a prostredníctvom netradičných aktivít získať množstvo nových skúseností a zážitkov. Hlasovaním podporte ich pohybové zručnosti a tvorenie, naplňte ich sny aby aj oni mohli zažiť pocit úspešnosti.

     • OZNAM

     • Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25,

      Levice, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

       

      v súlade s § 9a ods. (5)  a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

       

      zámer prenajať formou priameho nájmu časť trvale prebytočných priestorov:

       

      Oplechovaný prístrešok – sklad vedený na liste vlastníctva č. 5285 v katastrálnom území 831 646 so súpisným číslom 4724 na parcele číslo 4803/14 o výmere 180 m2. Budova nemá prístupovú cestu a stojí na prenajatom pozemku.

       

      doba nájmu: od 01.04.2022 dlhodobo.

      cena nájmu minimálne vo výške: 15,- €/ m²/rok

       

       

      V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte do 07.02.2022 do 14,00 hod.  na adresu:

      Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25,

      934 47 Levice, v obálke označenej textom „NÁJOM“.

       

      Bližšie informácie na tel. čís. 036/6312527,  0905 216 351

      Kontaktná osoba:  Miloš Kollár, prevádzkár školy

      Dátum zverejnenia: 17.01.2022

      Dátum uplynutia lehoty na doručovanie cenových ponúk: 07.02.2022 do 14,00 hod.

     • Vybudovanie športovo-oddychového areálu v Leviciach

     • Mesto Levice sa zapojilo do súťaže o vybudovanie športovo-oddychového areálu, ktorú vyhlásila spoločnosť Kaufland a ktorá tento areál aj vybuduje. 

      Tzv. K Park ponúka  možnosti na  zmysluplné využitie voľného času. Je tým správnym miestom na stretnutia so svojimi priateľmi pri športe na čerstvom vzduchu. 

      Plánované prvky pre K Park:  skate prvky, streetball, ping-pong, workoutová konštrukcia, lezecká stena, oddychové sedenie, stojan na bicykle, odpadkové koše, zeleň.

      Na vybudovanie tohto areálu mesto vyčlenilo priestor medzi Ul. Ľ.Štúra a Poľnou ul., v zelenej ploche vedľa detského ihriska Koala.

       

      AKO PREBIEHA HLASOVANIE ?

      Hlasovanie verejnosti prebieha v termíne od 6. 1. 2022 do 16. 2. 2022 na stránke https://www.kauflandpark.sk/

      Hlasujúci, ktorý sa rozhodne zapojiť do hlasovania, sa na stránke pri prvej návšteve zaregistruje.  Na zadané telefónne číslo príde overovacia SMS s vygenerovaným kódom, po zadaní ktorého sa registrácia dokončí. Následne hlasujúci udelí hlas mestu, ktoré si zvolí - veríme, že mestu Levice 😄. Odoslaný hlas sa danému mestu ihneď pripočíta, prepočíta koeficientom a poradie sa na stránke v reálnom čase upraví.  Pri každej ďalšej návšteve stránky sa hlasujúci prihlasuje svojim vytvoreným účtom. 

      Hlasujúci môže hlasovať každý deň jedenkrát. 


      Víťazné mestá budú určené na základe najvyššieho získaného prepočítaného počtu hlasov. Zo všetkých miest a mestských častí zaradených do projektu o realizáciu športovo-oddychového areálu Kaufland Park môže zvíťaziť sedem, v ktorých v roku 2022 bude vybudovaný originálny K Park.

       

      Mesto Levice je jedným z 36 zapojených miest, za ktoré môže verejnosť hlasovať. Veríme, že každodenným hlasovaním podporíte naše mesto v tejto súťaži a spoločnými silami sa nám podarí vyhrať moderný oddychový priestor pre mladých ľudí na zmysluplné trávenie voľného času na čerstvom vzduchu.

       

      HLASUJTE KAŽDÝ DEŇ !

       

     • Sponzorský dar Tesco

     • PhDr. Radoslav Tóth, PhD. vybavil pre našich žiakov sponzorský dar vo forme sladkostí a pochutín v obchode Tesco Hypermarket Levice. Použijeme ich v školských akciách pod vedením Žiackej školskej rady po vianočných prázdninách. Veľmi pekne ďakujeme manažmentu hypermarketu Tesco Levice za sponzorský dar.

     • 4EON 2021 On-Line

     • Dňa 10. decembra 2021 sa  konalo vyhodnotenie  súťaže 4EON v on-line priestore.

      Našu školu zastupoval tím  študentov IV.M triedy Lenka Lea Ondrejková a Jakub Ferencz, ktorí s finančnou podporou Nadácie ZSE vyrobili učebnú pomôcku na skúšanie programov vytvorených pomocou riadiacich jednotiek PLC a LOGO SOFT. Veľmi nás teší, že v silnej konkurencii rôznych nápadov študentov celého západného Slovenska náš nápad získal prvé miesto . Okrem skvelého zážitku, úspechu v súťažnom kvíze ( 1. a 2. miesto) počas vyhodnocovania exponátov sme získali aj finančnú odmenu. Realizátori pracovali pod vedením Ing. Pallyaovej a Ing Cimmermanna, ktorým patrí vďaka za trpezlivosť a usmerňovanie pri tvorbe edukačnej pomôcky. Veríme že získané skúsenosti zúžitkujú pri tvorbe a obhajobe ročníkového projektu a že  vytvorená učebná pomôcka bude dlho súžiť aj ostatným študentom na vyučovaní.

     • konalo krajské kolo 38. ročníka súťaže ZENIT v programovaní

     • 24. a 25. novembra 2021 sa na našej škole konalo krajské kolo 38. ročníka súťaže ZENIT v programovaní. Celá súťaž prebehla v online režime. Súťažilo sa v dvoch kategóriách programovania. Ďalšie kategórie bola kategória Grafik a Web Developer. Naši žiaci boli mimoriadne úspešní v kategórii Grafik. Obsadili sme prvé tri miesta! Patrik Marcinek v súťaži zvíťazil. Ďalší v poradí boli Martin Kanta a Martin Donoval, všetko žiaci triedy III.M. Dúfame, že budeme úspešní aj v celoštátnom kole. Chlapcom srdečne blahoželáme.

     • Vianočná zbierka potravín pre bezdomovcov

     • O chvíľku sú tu najkrajšie sviatky roka – Vianoce, a ani corona tomu nemôže zabrániť . Vianoce sú aj o obdarúvaní  a hlavne tých, ktorí majú toho najmenej.  Aj preto organizuje naša škola v spolupráci s občianskym združením MIESTO V DOME zbierku trvanlivých potravín pre bezdomovcov. Potešia napríklad CESTOVINY, KONZERVY, TRVANLIVÉ PEČIVO, ale aj SLADKOSTI, KÁVA, ČAJ či ZAVÁRANINY, čokoľvek trvanlivé, k čomu Vás Vaše srdce povedie.

         Je na Vás, čo doma nájdete prebytočné, prípadne sa niečoho vzdáte či špeciálne zakúpite s dobrým úmyslom. Vieme, že tým, že venujeme naše myšlienky i praktické dary druhým, budú naše aj ich Vianoce  zmysluplnejšie a skutočnejšie  a aj takto sa nebadane uvoľníme z pochmúrneho corona zovretia a rozsvietime v sebe Vianoce.

          Prispievať môžete od 1.12.(streda) do 15.12.(streda) 2021 vo vestibule školy.

      Za Vaše príspevky ďakujeme.

     • Okuliare pre Afriku _ možno máte doma bohatstvo

     • Zbierka už nepotrebných dioptrických okuliarov na škole prebiehala počas mesiaca október a november. Veľká vďaka patrí hlavne rodičom, ktorí nám pomohli.  

      Podarilo sa nám zozbierať 65 ks, ktoré sme poslali na reparáciu optikovi, Mišák sport s. r. o. do Banskej Bystrice. Odtiaľ budú odposlané do Kene, kde si už okuliare nájdu nových vlastníkov. 

      Ď A K U J E M E   Z A    P O M O C. 

      DO Fénix Levice, Ul. Františka Hečku 25 

     • Všetci sme na ceste _ 3. časť Nežná zmena

     • Detská organizácia Fénix Levice, Ul. Františka Hečku 25, 18. novembra 2021 sprostredkovala workshop 30 mladým ľuďom. Lektori z Post Bellum s prvákmi a tretiakmi improvizovali dobu, v akej žili naši rodičia, starí rodičia.

      S následkami totalitného režimu sa vyrovnávame doteraz, naši žiaci si prostredníctvom zážitkového učenia vyskúšať nedemokratické praktiky, popieranie ľudských, občianskych, morálnych hodnôt.

      Ing. Eva Mizeráková

       

     • Šachový turnaj

     • V mesiaci október sa počas veľkých prestávok v klubovni Fénixu rozohrávali šachové boje! Zapojili sa: Timon Šnirc - I. M, Filip Nagy - I. E, Jakub Hudec, Ladislav Šaróka, Ladislav Virág z II. E, Michal Sudický, Adam Novotný - II. M, Tomáš Andruška - III. E, Maxim Bobak, Martin Cserhelyi - IV. M. Kvôli covidu to bola miestami riadna skúška nervov, takže sa niektoré zápasy naťahovali, no chalani sa nevzdali a dokončili začatý súboj. 1. miesto: Michal Sudický – II. M 2. miesto: Jakub Hudec – II. E 3. miesto: Ladislav Virág – II. E Každý, kto sa zapojil je víťaz, prekonal pohodlnosť a spoznal nového kamaráta zo školy. Blahoželáme víťazom!

      Ing. Eva Mizeráková

     • Deň študentstva na SPŠSE, Levice

     • 16. november 2021, predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu - 45. výročie založenia SPŠSE Levice. Dnes sme si počas vyučovania pripomenuli Deň študentstva. Každý si mohol s partiou kamarátov, spolužiakov, učiteľov urobiť spomienkovú fotografiu. Fotobúdku prevádzkoval absolvent školy, Ing. Miloš Obert. Po obede sme pokračovali v hodinovom videorozhovore s úspešnými mladými chalanmi. Rozhovor uviedol Jakub Gatial – IV. T, maturant a basketbalista. Spoznali sme Dominika Holeca, brankára AC Sparta Praha, reprezentanta SR, Mareka Arpáša, športového redaktora TV Markízy. Marek sa okamžite chytil svojho remesla a moderoval rozhovor s Dominikom. Obidvaja nám čo - to povedali o svojich kariérnych začiatkoch. Dominik trpezlivo odpovedal na otázky, ktoré boli zo súdka: detstvo, profesionálny život športovca, budúcnosť, sociálne siete, počítačové hry, ale aj ťažšia téma, dôvod neúspechu reprezentácie SR vo futbale. Dominikovi Holecovi, Marekovi Arpášovi ďakujeme za príjemný rozhovor a obidvom prajeme pevné zdravie, úspechy v pracovnom aj v osobnom živote.

      Ing. Eva Mizeráková

     • iBobor

     • Zapojili sme sa, tak ako každý rok. V kategórii junior sa zúčastnilo 86 žiakov, v kategórii senior riešilo matematicko-logické úlohy 8 žiakov.

      Úspešný riešiteľ našej školy je: Daniel TIRALA z I. M.

      Srdečne blahoželáme!

     • Prebehlo školské kolo anglickej olympiády

     • Dňa 9.11.2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 12 žiakov, ktorí súťažili v písomnej aj ústnej forme. Predviedli výborné znalosti v porozumení počutého i čítaného textu, v gramatike i slovnej zásobe. V ústnej časti navyše zapojili aj svoju predstavivosť, pohotovosť a humor pri vytváraní príbehu podľa obrázka a pri vtipnej situačnej úlohe.

      Z tohto boja vzišli víťazne všetci, no tí naozaj najlepší boli - Juraj Balog II.M (1. miesto), Ján Sudický IV.M (2.miesto) a Patrik Marcinek III.M (3.miesto). 4. a 5. miesto patrilo prvákom, čo vytvára potenciál i pre budúce úspechy.

      Nateraz rátame s úspechom Juraja Baloga v okresnom kole a hlavne mu držíme palce.

      Ďakujeme všetkým účastníkom školského kola za predvedené vedomosti, schopnosti a kreativitu a príjemne strávené dopoludnie.

      Organizačný výbor školského kola.

       

     • Preteky RC vodíkových áut H2GP 2021

     • V Auréliu,  Zážitkovom centre vedy v Bratislave, sa v dňoch 3. a 4. novembra 2021 konali preteky RC vodíkových áut H2GP 2021 Horizon Hydrogen Grand Prix. Naši žiaci a absolventi tvorili súťažný tím. Reprezentovali našu školu: Dávid Birčák (IV.E), Kristán Valachy(III.M), absolventi Juraj Novosád a Miloš Volentier. 3. novembra sa konala kvalifikácia, súťažiaci absolvovali kvalifikačné jazdy. Zároveň vykonali niekoľko úprav podvozku súťažného špeciálu. Nasledovalo prenocovanie na ubytovni. Ráno, 4. novembra, sa konali samotné preteky v trvaní šesť hodín. Záver jázd bol plánovaný na 15.00. Vyhodnotenie súťaže sa konalo ihneď po pretekoch. Náš tím sa umiestnil na 4. mieste.