• H2GP 2021, Horizon Hydrogen Grand Prix – kvalifikačné jazdy

     • 3. novembra 2021 náš H2AC tím „Strojmele“ absolvoval kvalifikačné jazdy. Boli nutné úpravy súťažného špeciálu. Okrem poškodených dielov chlapci museli upraviť umiestnenie ťažiska presunutím vodíkových článkov do prednej časti vozidla. Teraz oddych a 4. novembra 2021 veľké preteky. Držíme palce.

     • VŠETCI SME NA CESTE

     • Pokračovanie - projekt DO Fénix Levice, Ul. Františka Hečku 25, 15. október 2021, piatok. Celodenná aktivita mladých ľudí, ktorej cieľom bolo cez zážitok iných a rôznymi formami: rozborom diela, diskusiou, kreatívnym písaním, pochopiť ťažké témy: nútený útek z domova, migráciu a nové začiatky v neznámom prostredí. PSOTA NA SLOVENSKU – divadlo Pôtoň, Michal Ditte, riaditeľ divadla osobne koordinoval celý deň. Na úvod predstavil a uviedol svoje dielo, Americký cisár. Premietali sme inscenáciu zo záznamu. Nasledovala online BESEDA s teatrológom - Martinou Mašlárovou, divadelnou vedkyňou. Migrácia a Slovensko – online diskusia, worshopy s odborníkmi ŽIVÁ KNIŽNICA, ktorú online viedli Rado Sloboda, Laco Oravec, Alena Holka Chudžíková. Diskutovali sme a zaujímali sa o ich zážitky s migráciu a ich „nový“ začiatok života v cudzine. LITERÁRNY WORSHOP, kreatívne písanie, viedli, Peter Gartner a Júlia Oreská, počas 45 minút mal každý zúčastnený za seba spísať pocity, myšlienky, citáty, ktoré si zo stretnutia odniesol. Uvedomujeme si, že práve v tejto dobe potrebujeme intenzívnejšie hovoriť s mladými ľuďmi o migrácii a o ťažkých životných osudoch, snáď sa nám to spoločne podarilo...

      Ing. Eva Mizeráková

     • Bezpečnosť v kyberpriestore

     • Dňa 26.10.2021, Lucia Malíková, žiačka III.M triedy, ambasádorka bezpečnosti v projekte Security Girl, pripravila pre štyridsať žiakov 1. ročníka workshop s nasledujúcimi témami: sociálne siete, typy sociálnych sietí, najpopulárnejšie sociálne siete, nástrahy sociálnych sietí, oversharovanie, phishing, falošný profil/skupina, riešila otázku „Ako sa chrániť na sociálnych sieťach?“. Lucia na reálnych príkladoch ukázala a upozornila mladších spolužiakov ako sa nenechať nachytať. Odpovedala na zvedavé otázky, aby si každý účastník zapamätal čo najviac a zúročil túto skúsenosť v praxi. Prváci si pochvaľovali formu prednášky ako aj Luckinu otvorenosť a odbornosť. Lucia ako ambasádorka bezpečnosti aktívne spolupracuje so spoločnosťou ESET a AJ TY V IT, prajeme jej ďalšie pracovné a prezentačné skúsenosti.

      Ing. Eva Mizeráková

     • Pokračovanie v práci na súťažnom špeciáli

     • Sú prázdniny, ale chlapci z tímu H2AC sú od rána v škole. Pokračujú na kompletizácii súťažného špeciálu. Bude mať predný náhon, nový typ batérii. Momentálne sa montuje blok pre dva hydrostiky "HYDROSTIK PRO".

     • Dnešné aktivity členov modelárskeho krúžku

     • Tím H2AC sa pripravuje na blížiace sa preteky v Bratislave. Podvozok súťažného špeciálu montujú dvaja chlapci v Odbornej učebni robotiky. Už sa tešíme na tréningové jazdy. Pre žiakov, ktorí chcú stavať plastikové modely lietadiel a bojovej techniky, máme pripravené modely.....

     • Dnes sme podporili osamelých rodičov a ich deti

     • Dnešnou zbierkou sa naši žiaci i zamestnanci snažili pomôcť zlepšovať životy detí žijúcich v jednorodičovských rodinách, ktoré to majú veľmi ťažké. Hodina deťom je celoročná verejná zbierka, ktorá už 23 rokov nepretržite podporuje projekty zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom v ohrození a rôznych krízových situáciách. Vo svojom 22. ročníku podporí organizácie pomáhajúce jednorodičovským rodinám, rovnako ako aj individuálnych príjemcov z radov samoživiteľov.

     • Školské kolo súťaže ZENIT v elektronike

     • V dňoch 13. a 14.10.2021 sa uskutočnilo školské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Žiaci porovnali svoje vedomosti z teoretickej oblasti elektroniky v teste a najlepší z nich potom súťažili v praktickej časti, kde navrhli dosku plošného spoja, osadili a oživili ju. Na prvom mieste v kategórii A sa umiestnil Samuel Imrich zo IV.E triedy (postupuje do krajského kola), na druhom mieste Dávid Birčák zo IV.E triedy a na treťom mieste Dominik Mikulajs zo IV.E triedy. Na prvom mieste v kategórii B sa umiestnil Ladislav Virág z II.E triedy (postupuje do krajského kola), na druhom mieste Jakub Hudec z II.E triedy a na treťom mieste Marek Pavol Ľachký z II.E triedy. Všetkým gratulujeme a postupujúcim prajeme veľa úspechov v krajskom kole!

      Ing. Anna Ševčíková

     • Modelári, ktorí chcú tvoriť funkčné modely

     • Funkčné, lietajúce modely lietadiel. Zvyčajne sa stavajú z ľahkého modelárskeho dreva balza, prípadne z tenkej preglejky. Najväčším problémom býva rezanie zložitých profilov z balzových plátkov. Pomôcť môže rezanie laserovým lúčom. Takto vznikajú stavebnice, ako napríklad  trojplošník od Tony Ray's AeroModel Fokker Dr.1. Na dvojplošníku Albatros B.II sme vyrobili laserom všetky profily krídla. Pohon lietadiel môže byť elektromotorom s diaľkovým ovládaním. Dvojplošník je voľný model poháňaný motorom, v ktorom expanduje oxid uhličitý. Pokúsime sa vyrobiť lietajúci model, ktorý bude zároveň maketou.

     • Odborná prax našich žiakov

     • V tomto školskom roku (2021/2022) vyučujeme v duálnom systéme vzdelávania žiakov prvého a druhého ročníka. Zatiaľ má len málo žiakov učebnú zmluvu so zamestnávateľom, napriek tomu realizujeme školský vzdelávací program v predmete odborná prax aj v laboratóriách a dielňach školy. Naši žiaci nemajú dvojtýždenný cyklus vzdelávania, nakoľko máme len študijné odbory. Profil absolventa obsahuje vyššie percento teoretických vedomostí žiakov. Ale musíme viesť našich žiakov aj k základným technickým zručnostiam. Naši prváci, žiaci I.M triedy, absolvujú i ručné spracovanie kovov.

     • Školské kolo súťaže ZENIT v strojárstve

     • Dňa 7. 10. 2021 sa uskutočnilo školské kolo 22. ročníka súťaže ,,Zenit v strojárstve".

      Do súťaže sa prihlásilo 11 žiakov zo IV. M a III. M triedy odbor mechatronika.

       

      Súťaž sa skladala z teoretickej časti, čiže vedomostného testu a praktickej časti, ktorá pozostávala z kreslenia technického výkresu podľa modelu, technologického postupu výroby súčiastky, výpočtu  mechanických parametrov podľa  zadania.

       

      Žiaci sa umiestnili:

      1. miesto            Martin Donoval – III. M
      2. miesto            Martin Kanta – III. M
      3. miesto            Roman Furár  – III. M

       

      Víťazi na prvom a druhom mieste postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 

      23. 11. 2021.

     • Zomrela naša milá pani kolegyňa.

     • S hlbokým zármutkom oznamujem, že naša kolegyňa, Ing. Soňa Kapolková, nás opustila 5. októbra 2021. Nech odpočíva v pokoji. Úprimnú sústrasť od všetkých kolegov a žiakov.

     • Všetci sme na ceste... Rozhodovanie

     • Lektorky z občianskeho združenia Post Bellum žiakom II. M a III. E prostredníctvom zážitku otvorili tému nútenej migrácie, antisemitizmu, xenofóbie.

      Žiaci si prežili na živote mladého dievčaťa, Evy, premenu spoločenskej atmosféry v období tridsiatych rokov 20. storočia v Československu i na Slovensku. Eva, židovka je nútená radikálne zmeniť svoj život, keďže sa necíti bezpečne vo svojej vlasti....

      Reakcie žiakov po absolvovaní workshopu boli:

      „Oveľa viac chápem migrantov.“  „Bolo to veľmi zaujímavé a poučné.“ „Lepšie sme pochopili historické súvislosti.“ 

      Ing. Eva Mizeráková, Ing. Mária Pallyaová

     • Národná súťaž v pretekoch vodíkových RC áut

     • Milí naši žiaci, chystáme sa na národné preteky diaľkovo ovládaných áut s vodíkovým palivovým článkom. Z pôvodného tímu „H2AC“ zostal na škole jeden štvrták. Potrebujeme vybudovať nový tím na blížiace sa preteky. Z posledných národných pretekov v hale Aurelium v Bratislave sme si odniesli šieste miesto v pretekoch, ale aj zlatú medailu za inovácie.  Šikovní členovia tímu vytvorili inovatívny podvozok auta vyrobený metódou 3D tlače. Viac informácií poskytnem osobne, pozrite si priložené fotografie.

      Projekt H2AC  – HYDROGEN HORIZON AUTOMOTIVE CHALLENGE je vzdelávacia výzva kde študenti stredných škôl dostanú učebné osnovy, pomôcky a informácie o technológiách obnoviteľnej energie a STEM koncepte. Počas niekoľkých týždňov robia praktické pokusy, testujú a stavajú auto s vodíkovým palivovým článkom. Študenti zostavujú vlastný hybridný model auta na vodíkový pohon, tímovo navrhujú jeho dizajn a implementujú navrhnuté zlepšenia, zároveň sa oboznamujú s obnoviteľnými zdrojmi energie a ich využitím. Pracujú na úpravách autíčka v rámci pravidiel tak, aby auto dosiahlo čo najlepšiu kombináciu výkonu, spoľahlivosti a výdrže. Následne sa zúčastnia 6 hodinovej vytrvalostnej súťaže s ostatnými tímami, kde súťažia v rôznych  kategóriách.

      Karaffa

     • Detská organizácia FÉNIX

     • 17. - 20. 9. 2021 sa konalo 13. celoslovenské stretnutie Fénixákov boli sme tam! Sofia, Dominik, Aleš, Lazar, Adam, Tobiáš. Ďakujeme organizátorom za bohatý program, výborné jedlo bolo nám fajn.

      Ing. Eva Mizeráková

     • Stužková slávnosť SPŠSE Levice

     • 17. septembra 2021 absolvovali naši abiturienti milú slávnosť. Áno, mali sme stužkovú. Jej oficiálna časť prebehla v dôstojnej atmosfére v DK Junior. Našim maturantom želáme úspechy v tomto školskom roku, silu na zvládnutie maturitných skúšok a úspešný vstup do života dospelých.

      Roman Karaffa, foto: PhDr. Radoslav Tóth, PhD.

     • Dôrazné upozornenie!

     • Na základe údajov, ktoré ministerstvo školstva zbiera prostredníctvom online formuláru „Týždenné hlásenie škôl podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORA“, nebolo k 15.9.2021 zo strany našej školy vykázané realizovanie ani jedného testu žiakov samotestami, napriek tomu, že naša škola samotesty pre žiakov prebrala od okresného úradu v Nitre.
      Žiadam žiakov a zákonných zástupcov, aby nás informovali o pravidelnom vykonávaní samotestovania. Tento záväzok na seba rodičia prebrali podpisom preberacieho protokolu pri preberaní samotestov, v ktorom sa zaviazali, že testovanie budú vykonávať v pravidelných intervaloch a o každom vykonaní samotestovania budú pravidelne informovať školu.
      Pokiaľ nedôjde k nahlasovaniu vykonaných samotestov žiakov našej školy, v najbližšom kole distribúcie samotestov nebude možné dodatočné samotesty pre žiakov našej školy distribuovať.
      Odpovede na otázky týkajúce sa realizácie samotestovania, ako aj návod na použitie samotestov v slovenskom jazyku nájdete na webstránke www.minedu.sk/skolsky-semafor

      S pozdravom Roman Karaffa
       

     • Outdoorová klubovňa

     • Koncom školského roka 2020/2021 členovia DO Fénix Levice, Ul. Františka Hečku 25, ozvláštnili terasu v priestoroch SPŠSE Levice o paletový nábytok.

      Naši šikovní členovia spracovali nepotrebné palety, ktoré nám na tento účel darovala firma, B. K. DOM, s. r. o..

      Paletový nábytok sme si vlastnoručne vyrobili. Spoločne sme postupne palety vybrúsili, namorili a nalakovali. Pracovali sme v júni počas voľných poobedňajších hodín, členovia a naši priatelia.

      Finančné zdroje sme získali z grantovej schémy, Granty 2021 Detskej organizácie Fénix, o. z. vo výške 250€.

      3. septembra 2021, v piatok, sme outdoorovú klubovňu otvorili grilovačkou. Členovia DO Fénix, Ul. Františka Hečku 25 strávili príjemný čas rozhovormi pri dobrom jedle, ktoré si, mimochodom, sami pripravili.

       

      Ing. Eva Mizeráková

       

     • Rodičovské kontá na Edupage

     • Naša škola Vám umožňuje prezerať úspechy a študijné výsledky Vašich detí priamo na internete. Na www stránke spslevice.edupage.org zvoľte Prihlásenie a zadajte nasledovné údaje: Žiacke konto - prihlasovacie meno: MenoPriezvisko, heslo: XXXXXXXXXX Rodičovské konto: prihlasovacím menom je e-mailová adresa, ktorú ste poskytli škole. (xyz@abcd.sk). Ak neviete heslo na rodičovské konto, systém EduPage Vám ho pošle na e-mail. Pri prihlásení zvoľte "Neviem prihlasovacie meno alebo heslo". Rodičovské konto ponúka viac funkcií ako žiacky prístup. Stiahnite si aj mobilnú aplikáciu EduPage.