• Ocenenie pre našu kolegyňu

     • Odbor školstva Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja ocenil našu kolegyňu Ing. Máriu Pallyaovú Čestným uznaním pri príležitosti „Dňa učiteľov“ v roku 2021

      Ing. Mária Pallyaová vo svojej pedagogickej praxi úspešne využíva motivačnú demonštráciu, aktivizujúce formy na využívanie moderných simulačných programov pre oblasť elektrotechniky, elektroniky, priemyselnej informatiky. V praktických cvičeniach je to projektové vyučovanie na didaktických učebných pomôckach, ktoré vytvorila a sú zamerané  na skupiny žiakov alebo na jednotlivcov. V nami vyučovaných  študijných odboroch  inovuje  obsah odborných predmetov tak aby držali krok s praxou. Spolupracovala na vytvorení  rámcových učebných plánov pre  odbory 2387 M – mechatronika a 2675 M – elektrotechnika pre systém duálneho vzdelávania. Každoročne  pripravuje žiakov na  odborné  technické súťaže- SOČ, ZENIT, ENERSOL, STRIEBORNÝ PIEST, 4.EON, pomáha ako konzultant pri  ročníkových projektoch žiakov. V spolupráci s organizáciou Fénix zabezpečuje mimoškolské aktivity pre žiakov ZŠ a našich žiakov. Pre interné potreby školy vytvorila  digitalizované učebné texty na vyučovanie praktických cvičení z elektrotechniky a odbornej praxe pre 1. ročník odboru 2387 M – mechatronika a 2387 M – mechatronika v systéme duálneho vzdelávania. V rámci projektu „Výnimočné školy“, publikovala prípravy na vyučovanie elektroniky, ktoré môžu využívať učitelia, rodičia, žiaci a sú dostupné na stránkach projektu. Ing. Mária Pallyaová je cieľavedomá osobnosť. Vie sa veľmi rýchlo nadchnúť pre dobro školy, nepozná prekážky a vždy bojuje za zlepšenie podmienok vyučovania. K žiakom sa správa veľmi profesionálne, dokáže pochopiť aj ich poklesky, toleruje aj niektoré výstrednosti žiakov, ale vždy sa drží hlavného cieľa, vychovať a veľmi kvalitne odborne vzdelať žiakov.

       

      Roman Karaffa

     • Netradičná stužková

     • Dnes, 21.4.2021, sa veľmi netradične, presne o 12:00 konala stužková slávnosť žiakov IV.M triedy. Stretli sme sa presne 152 dní od plánovanej oficiálnej stužkovej slávnosti, ale o to  radostnejšie a slávnostnejšie. Po študentskej hymne a príhovore pána riaditeľa nám triedna učiteľka pripla zelenú stužku. Samozrejme povedala pár povzbudivých slov, pochutili sme si na torte a nezabudli sme ani na čriepky šťastia rozbitím džbánu. Prežili sme pár nezabudnuteľných chvíľ a snáď len na záver slová významného Slováka: "Pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožností.“ 

       

      Žiaci IV.M triedy.

     • Ekoworkshop na priemyslovke v Leviciach

     • Dňa 30. marca 2021 sa  na SPŠSE Ul. Fr. Hečku 25, Levice  uskutočnil  Ekoworkshop  v novovytvorenej Open Zóne, ktorá bola realizovaná s podporou Nadácie Volkswagen.

      Už ako názov hovorí, celé podujatie sa nieslo v znamení ekológie a podpory zdravého životného štýlu. Nakoľko súčasná epidemiologická situácia nepovoľuje prítomnosť všetkých študentov na vyučovaní prezenčnou formou, teda sme zvolili kombináciu online priestoru a prítomnosť  malej skupiny študentov –maturantov.

      Dopoludnie sa nieslo v témach : Úloha pre každého z nás! Kráčame lesom

      Prvú tému nám priblížila pani Mgr. Mária Homolová očami Atómovej elektrárne Mochovce. Veľmi pútavo, zaujímavo poskytla obraz o procesoch a aktivitách ohľadom ochrany životného prostredia tohoto strategického podniku. 124 hostí v online priestore a 7 v Open Zóne sa dozvedelo veľa zaujímavých vecí o podniku, jeho fungovaní, zámeroch na najbližšie obdobie a to samozrejme všetko s ohľadom na životné prostredie.

      V druhej téme nás pán Ing. Peter Gróf z Lesov SR uviedol do tajov prírody, lesa a hlavne nás poučil ako sa v lese správať, kde sa dá ísť do prírody v okolí Levíc a iné zaujímavosti.

      119 hostí v online priestore a 7 v Open Zóne veľmi aktívne diskutovalo o druhoch zvierat, stromov, možnosti ťažby, kúpy dreva, pozemkov ap.

      Dopoludnie ubehlo veľmi rýchlo a snáď len záverom, že každý z nás je zodpovedný za ochranu a záchranu životného prostredia.

       Musíme začať každý od seba!

      Posledný marcový deň sa na levickej priemyslovke niesol znova v znamení ekológie. Tentokrát sa v novovytvorenej Open Zóne, ktorá bola realizovaná s podporou  Nadácie Volkswagen konal Ekoworkshop na témy:

      Mobilná hybridná elektráreň a ZSE a ich procesy ochrany životného prostredia

       

      Mobilnú hybridnú elektráreň nám predstavili študenti štvrtého ročníka, ktorí využili alternatívne zdroje energie na výrobu elektrickej energie a ako komplexný celok bude v ďalších rokoch slúžiť na vyučovanie. mladším žiakom, dali námet čo zaujímavé sa dá vytvoriť ak využijeme niečo nové, niečo recyklované.

       

      V druhej téme nás pán Tomáš Balko informoval o tom ako sa k ekológii a enviromentu stavia ZSE, aké procesy majú schválené, čo musia dodržiavať. Veľmi zaujímavo rozprával hlavne o ochrane živočíchov na prenosovej sústave  ZSE.

      109 hostí v online  priestore a 7 v Open Zóne veľmi aktívne diskutovalo k uvedeným témam.

      Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí a určite novovytvorenú Open Zónu budeme čo najviac využívať .

     • Aj počas týchto „korona“ dní študenti súťažia!

     • V priebehu mesiaca marec sa konalo krajské kolo 11. ročníka ENERSOL - SK za Nitriansky samosprávny kraj. Študenti IV.E triedy, León Andorfer, Lukáš Zbihlej a Róbert Cimmermann s prácou „Mobilná hybridná elektráreň“ obsadili v tvorivej kategórii  1. miesto a v dňoch 24.3.2021 až 26.3.2021sa zúčastnili celoštátneho kola, ktoré sa konalo on-line formou v Senici. Žiaci sa umiestnili na peknom 4. mieste a získali nové skúsenosti a poznatky, čo je momentálne vo svete alternatívnych zdrojov aktuálne. Ich výrobky budú prínosom pre študentov nižších ročníkov v rámci ich odborného praktického vyučovania.

      Chlapcom srdečne blahoželáme a sme radi, že aj na diaľku sa vzájomnou komunikáciou dá vytvoriť hodnotné dielo, využiteľné niekoľko rokov.

     • Krajské kolo súťaže SOČ, naše žiačky víťazili

     • 24. marca 2021 sa uskutočnilo on-line formou Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).  Naše žiačky v tomto školskom roku na krajskom kole zožali úspechy. Jana Hrdlicová v odbore 12 - Elektortechnika, hardware, mechatronika obsadila 3. miesto.  Jej práca nesie názov Digitálna automatická váha pre presné plnenie chladiacich zmesí. Ďalšie dve naše žiačky zvíťazili! V odbore 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie obsadila prvé miesto Alexandra Hulvejová s prácou E-učebnica - CNC programovanie. Ľubica Pinková zvíťazila v odbore 15 - Ekonomika a riadenie. Vo svojej práci predstavila BIO_batôžtek. Práce umiestnené na 1. a 2.mieste z krajského kola postupujú do celoštátneho kola, ktoré tiež prebehne on-line formou, taktiež s obhajobou práce. Dievčatám blahoželám a veľmi pekne ďakujem za ich aktivity v oblasti odbornej tvorivosti. Podobne ďakujem aj ostatným našim žiakom, ktorí reprezentovali našu školu na krajskom kole súťaže SOČ. Veľké poďakovanie patrí učiteľkám a učiteľom odborných predmetov, ktorí sa vo svojom voľnom čase venovali príprave súťažiacich. Veľmi si vážim  ich snahu, tvorivosť a ochotu pomáhať talentovaným žiakom.

      Roman Karaffa

     • Poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov

     • Tlačivá Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

      podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),

      ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane fyzickej osoby nájdete tu: https://moja.uschovna.zoznam.sk/.../c9024b2b-c809-49e1...

      Za Vašu podporu veľmi ďakujeme. Roman Karaffa

     • Vyhodnotenie 43. ročníka školského kola "Stredoškolskej odbornej činnosti"

     • Dňa 17.2.2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 43. ročníka "Stredoškolskej odbornej činnosti", ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR). Je to prehliadka tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu našich žiakov, ktorí sa rozhodli byť aktívnymi, rozvíjať vlastné nápady a realizovať ich v praxi. Súťaž sa konala dištančnou formou, prostredníctvom webovej aplikácie Webex, kvôli obmedzeným pod-mienkam fungovania školy, nakoľko bolo potrebné zohľadniť súčasnú epidemiologickú situáciu.

      Školského kola sa zúčastnili siedmi žiaci so siedmimi prácami a po odbornej stránke vysoko kvalitne vyhotovenými výrobkami.

      Poradie v jednotlivých odboroch bolo nasledujúce:

      v odbore 09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava

      na 1. mieste sa umiestnili Dalibor MACHO zo IV. ST s prácou na tému "Renovácia motocykla"

      na 2. mieste sa umiestnili Patrik KIŠ zo IV.M s prácou na tému "Generálna oprava motora"

      v odbore 12 - Elektrotechnika, hardware a mechatronika:

      na 1. mieste sa umiestnila Jana HRDLICOVÁ zo IV.E s prácou na tému "Digitálna váha"

      na 2. mieste sa umiestnil Róbert CIMMERMANN zo IV.E s prácou na tému "Zostrojenie nízkofrekvenčného zosilňovača s korekčným predzosilňovačom"

      na 3. mieste sa umiestnil Jakub GÁL zo IV.E s prácou na tému "Zostrojenie jednosmerného regulovateľného laboratórneho zdroja"

      v odbore 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie:

      na 1. mieste sa umiestnila Alexandra HULVEJOVÁ zo IV.ST s prácou na tému "Digitalizovaná učebnica – "CNC frézovanie"

      v odbore 15 - Ekonomika a riadenie:

      na 1. mieste sa umiestnil Ľubica PINKOVÁ zo IV.MS s prácou na tému "Bio batôžtek od Ľubky"

      Všetkým účastníkom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom. Víťazi z prvých a druhých miest postupujú do krajského kola 43. ročníka SOČ, ktoré sa uskutoční 24.03.2021 v Nitre, kde im želáme veľa úspechov pri obhajobách.

      členovia školskej komisie SOČ

     • Organizačné zabezpečenie 43. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti 2021

     • Z rozhodnutia Celoštátnej odbornej komisie SOČ a zasadnutia konaného 21. 01. 2021, v nadväznosti na vyhlásenie súťaže SOČ č. 2020/15874:14-A2200 z 18.11. 2020 MŠVVaŠ SR a Organizačno-technických pokynov na šk. rok 2020/2021 zohľadňujúc súčasnú epidemiologickú situáciu a obmedzenia fungovania škôl vydáva odporúčanie pre realizácie kôl dištančnou formou.

      Na našej škole sa školské kolo SOČ uskutoční dňa 17.02.2021 o 8.30 hod. tiež dištančnou formou - prostredníctvom webovej aplikácie pre videokonferencie Webex.

      Potrebné je vyplniť Elektronické prihlášky, pripnúť do nich práce v PDF formáte a do 15.02.2021 ich poslať koordinátorke Ing. Žemberyovej (v prípade nejasností ju kontaktujte).

      Všetkým súťažiacim žiakom a členom odbornej hodnotiacej komisie (OHK) bude na doručený link prostredníctvom e-mailových kontaktov. Deň pred začiatkom súťaže, t. j . 16.02.2021 o 16.00 hod. sa zrealizuje skúška pripojenia so žiakmi aj členmi odbornej hodnotiacej komisie (OHK). A v deň konania súťaže sa všetci prihlásia v dostatočnom časovom predstihu.

      Žiaci si pripravia (nie je povinné) krátku power pointovú prezentáciu alebo krátke video predstavujúce fungovanie modelu, pomôcky, a pod.. Obhajoba práce žiaka sa realizuje ako ústna prezentácia, pozostávajúca z predstavenia žiaka, oboznámení s cieľom práce, metodikou a výsledkami, ak vyjde čas tak aj spustením krátkeho videa predstavujúce fungovanie modelu trvajúce v rozpätí do 5 minút, následne prebehne diskusia s členmi OHK.

      Technické požiadavky na pripojenie súťažiaceho žiaka:

      1. funkčný počítač, notebook,

      2. funkčná webkamera,

      3. funkčný mikrofón,

      4. funkčné internetové pripojenie,

      5. softvér MS PowerPoint,

      6. funkčná emailová schránka,

      7. funkčné mobilné číslo žiaka, ktoré uvádza v elektronickej prihláške práce – aby mu mohol zavolať predseda komisie, keď nastane problém s pripojením.

       

      Ing. Henrieta Žemberyová – koordinátor a organizátor šk. kola SOČ

     • OZNÁMENIE

     • Od 10. februára 2021 začína prezenčná forma vyučovania pre žiakov štvrtého ročníka. Vyučovať sa bude podľa zvláštneho rozvrhu hodín.

      Žiaci budú vchádzať do školy hlavným vchodom a podrobia sa monitorovaniu telesnej teploty. V priestoroch školy sa zásadne pohybujú v ochranných rúškach, odporúčame používať aj ochranné rukavice. V čase prezenčného vyučovania v škole sa nebudú zúčastňovať online hodín, ktoré pokračujú podľa nezmeneného harmonogramu. Žiaci sa budú výhradne pohybovať v odborných učebniach, laboratóriách a dielňach. Zakazuje sa prístup do pavilónov s kmeňovými triedami.

      Škola zatiaľ nebude poskytovať žiakom stravovacie služby.

      Pri nástupe na vyučovanie je u každého plnoletého žiaka nutný test na Covid-19. Platnosť testov na Covid-19 je sedem kalendárnych dní. Riaditeľ školy bude kontrolovať certifikáty z testovania a zároveň bude vyžadovať príslušné prehlásenie od žiakov (ak nie sú vyňatí z testovania). Plnoletí žiaci tým písomne deklarujú, že majú platný test a preberajú zodpovednosť na svoju.

      Ak sa v škole vyskytne podozrenie, resp. ochorenie na COVID-19, riaditeľ školy sa kvôli rýchlejšiemu návratu žiakov môže rozhodnúť pre testovanie žiakov a zamestnancov aj skôr ako v sedemdňovej frekvencii.

       

       

     • Prezenčná forma vzdelávania

     • 10. februára 2021 začíname prezenčnú formu vzdelávania pre žiakov 4. ročníka podľa zvláštneho rozvrhu hodín s prítomnosťou v škole od 8.00 do 11.00. Pre každú triedu nie všetky dni v týždni. Žiaci absolvujú len hodiny odborného vzdelávania - praktické činnosti. Upozorňujeme, že žiaci musia mať platný test na ochorenie vírusom COVID 19 a podpisujú prehlásenie o bezinfekčnosti. Presnejšie pokyny budú odoslané prostredníctvom Edupage podvečer.

     • Elektronické potvrdenia o návšteve školy

     • Ak žiak alebo rodič potrebuje potvrdenie o návšteve školy, nemusí kvôli tomu ísť na covidtest, aby si mohol prísť pre potvrdenie osobne do školy.

      Od 9. februára 2021 povoľujeme rodičom a žiakom získať elektronické potvrdenia o návšteve školy.

      Tieto potvrdenia sú praktické. Žiak alebo rodič si potvrdenie kedykoľvek sám vytlačí.

      Elektronické potvrdenia sú bezpečné. Na rozdiel od pôvodných papierových sa nedajú sfalšovať. Obsahujú QR kód, pomocou ktorého si ľubovoľná inštitúcia vie overiť platnosť potvrdenia. Stačí, ak zoskenuje QR kód z potvrdenia a stránka potvrdenie.sk potvrdí jeho pravosť.

      Potvrdenia o návšteve školy – video -link:

      https://www.triednakniha.sk/#!/videos/13071

     • Maturitné skúšky 2021 - zmena

     • ​​​​​​​V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie v súvislosti s nástupom žiakov do škôl a termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu školského roka.

      Rozhodol, že sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 NEBUDE konať.

      • Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.
      • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov. 
      • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

      Minsiterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyzýva školy, aby v obsahu maturitných otázok zohľadnili dištančné vzdelávanie a mieru, v akej prebrali v tomto čase jednotlivé učivo. V zmysle vyhlášky môžu toto učivo začleniť do maturitnej skúšky aj v zúženom rozsahu.

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

      1. V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje a) externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl ab) externá časť maturitnej skúšky. 
      2. Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.

      Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu alebo pre slovné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch (napríklad ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné konať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31. marca 2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka. Následne sa vykoná jeho celkové hodnotenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca 2021 možno vydať žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.

      1. Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční a) v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021  z predmetovi.matematika a slovenský jazyk a literatúra vo všetkých školách okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským,ii. matematika a maďarský jazyk a literatúra v školách s vyučovacím jazykom maďarským,b) v riadnom termíne 10. júna 2021 a v náhradnom termíne 25. júna 2021 z predmetovi. slovenský jazyk a slovenská literatúra v školách s vyučovacím jazykom maďarským,ii.ukrajinský jazyk a literatúra v školách s vyučovacím jazykom ukrajinským.
      1. Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021a) do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,b) do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,c)do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu ad) do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.
      1. Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 4 na školský rok 2021/2022 sa uskutočniaa) v prvom termíne  3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.  
      1. Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční a) v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,b) v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021. 
      2. Overenie špeciálneho nadania pre zimné športy v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných športových školách možno uskutočniť v termíne od 1. marca 2021.
      1. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.
      1. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov. 
      2. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

      Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

      Odôvodnenie:

      Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2.

      Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nemôžu byť ciele Testovania 5 plnohodnotne naplnené a jeho realizácia by nepriniesla žiadaný efekt. Z tohto dôvodu sa Testovanie 5 v školskom roku 2020/2021 ruší.

       

     • Hour of code na SPŠSE v Leviciach

     • Na hodinách aplikovanej informatiky žiaci 1. ročníka, v odboroch: elektrotechnika a mechatronika, absolvovali Hour of code (Hodina kódu).

      Cieľom projektu Hodina kódu je demystifikovať "kód", ukázať, že ktokoľvek sa môže naučiť základom programovania a rozšíriť účasť v súťaži v programovaní. Aktivity sú určené pre každého vo veku od 4 do 104 rokov.

      Každý žiak by sa mal dnes učiť informatiku. Rozvíjať zručnosti ako sú logika, tvorivosť, či riešenie problémových úloh, túto možnosť dostávajú žiaci aj na našej škole.

      Úspešnými riešiteľmi v tomto školskom roku sú:

      Jakub Hudec, Jakub Felsen, Marek Pavol Ľachký, Marek Šumeraj, Patrik Papcun, Adam Baláž, Adam Novotný, Dominik, Bogár, Kevin Demeter, Kristián Pompos, Ľuboš Mihál, Rudolf Mĺkvy, Samuel Kabát, Samuel Krivočenko, Samuel Vývlek, Viktória Szátaniová, Michal Sudický, Juraj Žembery

      Žiaci získali základné vedomosti pre úspech v akejkoľvek svojej profesnej dráhy v 21. storočí.

      Ing. Eva Mizeráková

     • Ekonomická olympiáda

     • Ekonomická olympiáda (EO) je celorepubliková súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl.

      Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Českej národnej banky a Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV).

      Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru. 

      7.-15. 12. 2020, sa konalo školské kolo, do ktorého sa zapojilo 21 žiakov, 3. a 4. ročníka z odboru technické a informatické služby.

      Víťazmi školského kola ekonomickej olympiády na Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej, Ul. Františka Hečku 25, Levice sú žiaci:

      1. – 2. miesto Ľubica Pinková (IV.ST), Peter Benčat (III.T)

      Postupujúci do krajského kola EO!

      1. miesto Jesika Pavlíková (III.T) a Štefan Kováč - (III.T)

       

      Blahoželáme!

      Ing. Eva Mizeráková, Ing. Monika Ivanovová