• Dištančná forma vzdelávania pokračuje

     • Naďalej platí rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/9418:2-A1810 z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách, teda v týždni od 18.1.2021 pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania.

       

      Karaffa

     • Krajšie Vianoce - miesto v dome - poďakovanie

     • Vyjadrujeme veľké poďakovanie darcom. Tohtoročná zbierka trvanlivých potravín pre bezdomovcov bola mimoriadne bohatá.

      ĎAKUJEME!

       

      Aj tohto roku v predvianočnom období organizuje naša škola v spolupráci s MIESTOM V DOME zbierku trvanlivých potravín pre bezdomovcov. Potešia napríklad CESTOVINY, KONZERVY, TRVANLIVÉ PEČIVO, ale aj SLADKOSTI, či ZAVÁRANINY. Fantázia, ale aj praktickosť sú vítané. Začíname na Mikuláša, tak napríklad - čo tak podeliť sa so svojou výslužkou? Prispievať môžete od 7. 12. 2020 (pondelok) do 18. 12. 2020 (piatok) vo vestibule školy. Prosím, použite zadný vchod do školy (cez školský dvor) a dodržujte aktuálne platné pandemické opatrenia!

      Za Vaše príspevky ďakujeme.

     • Vianočný čas

     • Vážené kolegyne, kolegovia, milí žiaci, rodičia i priatelia školy!

      Končí rok 2020, máme tu predvianočný čas. Posielam Vám srdečné prianie k Vianociam. Želám všetkým pokoj v duši, oddych v kruhu blízkych, oslobodenie od stresu. V novom roku pevné zdravie, duševnú pohodu, veľa síl na prekonávanie prekážok každodenného života, lásku a optimizmus.

      Roman Karaffa

     • Súťaž 4EON 2020 On-Line

     • Dňa 4. decembra 2020 sa prvýkrát v histórii realizovania tejto súťaže konalo jej vyhodnotenie v on-line priestore. Našu školu zastupovali dva tímy študentov IV.E triedy, ktorí s finančnou podporou  Nadácie ZSE vyrobili mobilné zariadenia na výrobu elektrickej energie pomocou alternatívnych zdrojov slnka a vetra. Veľmi nás teší že v silnej konkurencii rôznych nápadov študentov celého západného Slovenska náš nápad „Mobilná veterná elektráreň“ získal Cenu sympatie pracovníkov ZSE. Realizátori tohto projektu sú León Andorfer a Lukáš Zbihlej, ktorí pracovali pod vedením Ing. Pallyaovej. Nesmieme zabudnúť ani na druhý tím – Róbert Cimmermann a Jakub Gál, ktorí vytvorili model Mobilnej slnečnej elektrárne a pracovali pod vedením Ing. Cimmermanna. Oba modely budú využívané vo vyučovacom procese a neskôr ako zdroje el. energie  v ekoučebni. Oceneným i zúčastneným srdečne blahoželáme.

     • Krajšie Vianoce - Miesto v dome

     • Aj tohto roku v predvianočnom období organizuje naša škola v spolupráci s MIESTOM V DOME zbierku trvanlivých potravín pre bezdomovcov. Potešia napríklad CESTOVINY, KONZERVY, TRVANLIVÉ PEČIVO, ale aj SLADKOSTI, či ZAVÁRANINY. Fantázia, ale aj praktickosť sú vítané. Začíname na Mikuláša, tak napríklad - čo tak podeliť sa so svojou výslužkou? Prispievať môžete od 7. 12. 2020 (pondelok) do 18. 12. 2020 (piatok) vo vestibule školy. Prosím, použite zadný vchod do školy (cez školský dvor) a dodržujte aktuálne platné pandemické opatrenia!

      Za Vaše príspevky ďakujeme.

     • DAJSEM, študentská spoločnosť

     • DAJSEM, š. f. vznikla v septembri 2020 so sídlom na Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej, Ul. Františka Hečku 25, Levice.

      Žiaci odboru technické a informatické služby v 3. ročníku absolvujú predmet Aplikovaná ekonómia, kde simulujú podnikanie s reálnymi peniazmi na reálnom trhu s problémami bežných podnikateľov.

      Názov a logo našej firmy sme poňali ako veľký záujem našich zákazníkov o naše výrobky.

      Za prezidenta DAJSEM, š. f. bol jednohlasne zvolený Jakub Bažo, ktorý sa bez výhrad ujal tejto významnej funkcie.

      Za viceprezidentov boli zvolení Damian Bogár - financie, Olívia Bereková - výroba, Roman Klepáč – ľudské zdroje a Alex Sloboda - marketing.

      Náš rozbeh zabrzdila celosvetová pandémia.

      V októbri sa definitívne rozhodlo, čo bude firma vyrábať. Budeme vyrábať tričká a mikiny s potlačou, ktorú si zákazník môže zvoliť.

      Radi by sme po opätovnom návrate do školy prevádzkovali bufet vo vestibule školy.

      Po predaji akcii a tvorbe podnikateľského plánu bolo dňa 30.11.2020 o 8.00 hod. zvolané úvodné valné zhromaždenie, ktoré vzhľadom na aktuálnu situáciu vo svete prebiehalo online formou cez Discord.

      Akcionári nemali žiadne výhrady, a tak bol podnikateľský. plán jednohlasne schválený. Môžeme sa pustiť do práce, držte nám palce!

       

                                                                 Roman Klepáč

      viceprezident pre ľudské zdroje

     • Nenávistné prejavy na internete

     • Webinár sa konal vďaka podpore Ministerstva vnútra SR v zastúpení p. Ivana Hromadu, lektorky Natálie Babicovej z digiQ, riaditeľa odboru prevencie kriminality Jozefa Halcina a DO Fénix.

      Keďže zažívame už druhé obdobie online vyučovania a mladí ľudia trávia v online prostredí ešte viac času, je to ešte dôležitejšie, aby sme upriamili ich pozornosť na témy a fenomény, ktoré ich ohrozujú pri ich zvýšenej expozícii v online prostredí Dnes absolvovali prváci z odboru mechatronika a elektrotechnika webinár na túto aktuálnu tému.

     • PARTI projekt, DO Fénix Levice, Ul. Františka Hečku 25

     • DO Fénix, o. z. vyhlásilo v septembri 2020 projekt zameraný na skvalitnenie prostredia pre členov DO Fénix v ich voľnočasových aktivitách.

      Na online školení 24. - 25. 9. 2020, absolvovali ho Aleš Kádasi, Gabriel Gunič z II.E, Kristián Vízi, Filip Fekeč zo IV.M, im bol predstavený harmonogram prác a postupnosť realizácie celého projektu.

      Chlapci stihli vypracovať tri ponuky, ktoré 9.10.2020 predstavili členom DO Fénix Levice, dali im možnosť diskutovať o návrhoch a hlasovaním si vybrať jeden. Členovia si vybrali oddychový kútik – debatný priestor pre členov.

      V čase, kedy sa malo všetko začať realizovať sme zostali doma. Učitelia a nepedagogickí zamestnanci školy, pracujúci zo školy boli ochotní pomôcť s vypratávaním miestnosti, menšími murárskymi prácami, s maľovaním, striekaním radiátorov, čistením stien, umývaním okien, vešaním závesov a montovaním dekorácií.

      Ďakujeme kolegom za ochotu a veľkú pomoc s prácami okolo oddychového kútika pre našich členov, vďaka ním sme stihli včas ukončiť, zadministrovať celý projekt.

      Evča a Majka (Ing. Eva Mizeráková, Ing. Mária Pallyaová)

     • CNC učebňa

     • Vďaka finančnej podpore zriaďovateľa pokračujeme vo vybavovaní laboratórií na našej škole. Práve sa inštaluje CNC frézovačka. Dodávku vybavenia CNC učebne zabezpečuje firma DIDACTIC Martin, s.r.o.  Aktuálne sa inštaluje EMCO Concept Mill 55, univerzálna CNC výuková frézovačka pre obrábanie malých súčiastok. Stroj obrába mäkké kovy a plasty bez používania chladenia. Stroj je určený pre vyučovanie základov CNC frézovania. Kompletné vybavenie učebne stojí 70 750,- €. Očakávame ešte dodávku CNC sústruhu a softvérového vybavenia učebne.

     • iBobor

     • iBobor 

      V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. V tomto školskom roku sa zúčastnilo 55 064 súťažiacich z 804 škôl. 

      Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.  

      Zapojili sme sa tiež, tak ako každý rok. 

      Vo štvrtok, 12. 11. 2020 súťažilo 6 234 juniorov, z našej školy bolo 87 žiakov z tried I.E, I.M, II.E, II.M. Úspešným riešiteľom nebol ani jeden zo súťažiacich. 

      V utorok, 10. 11. 2020 súťažilo 3 229 seniorov z toho z našej školy bolo 32 seniorov z tried III.E, III.T, IV.E a IV.M.  

      Úspešným riešiteľom je: 

      35. - 44.          Tomáš Petráni          IV. M    69,34 bodov, 99. percentil 

      Tomášovi srdečne blahoželáme! 

      Eva Mizeráková, koordinátorka súťaže 

     • DOD na univerzite v Žiline

     • ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE, Strojnícka fakulta, Katedra priemyselného inžinierstva pozýva našich študentov na ONLINE Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 02.12.2020 v čase od 10,00 hod. do 16,00 hod. Záujemcovia o vysokoškolské štúdium sa môžu prostredníctvom stránky https://www.priemyselneinzinierstvo.sk/ dozvedieť viac o študijnom programe Priemyselné inžinierstvo. Zamestnanci katedry budú online na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, kde žiaci môžu klásť otázky. K dispozícii bude aj online chat na webovej stránke katedry. Záujemcovia o štúdium si môžu prezrieť katedrové priestory a laboratóriá prostredníctvom panoramatických fotografií a čaká ich aj prekvapenie vo forme odkazov, ktoré im cez YouTube kanál nahrali nielen pedagógovia fakulty, výskumníci a doktorandi, ale aj študenti priemyselného inžinierstva.

     • Modelársky krúžok

     • Naši žiaci aj v súčasnej epidemiologickej situácií okrem dištančného vzdelávania pracujú v niektorých krúžkoch. Naši modelári predstavujú svoju poslednú prácu. Model lietadla z prvej svetovej vojny, britský stíhací dvojplošník Sopwith F1 Camel v mierke 1:16.

     • November 1989

     • Naši žiaci 1. a 2. ročníka môžu vďaka možnosti Divadelného centra sledovať jedinečný divadelný projekt, ktorý pracuje s autentickými príbehmi a interaktívnou a zážitkovou formou približuje naše totalitné dejiny a ich vplyv na súčasnosť.

      Vzhľadom k silneniu extrémistických prejavov nielen u mladých ľudí, inscenácia November 1989 hovorí k mladým ľuďom ich jazykom a prostredníctvom divadelného zážitku im sprostredkúva hodnoty demokracie a slobody, za ktoré je potrebné postaviť sa aj teraz.

      Attilla Bolgár, II.E

      Napriek tomu, že som pár vecí vedel o Nežnej revolúcii, som sa vo filme dozvedel veľmi veľa iných zaujímavých faktov. Film bol poučný a veľmi dobre spracovaný. Veci boli zrozumiteľne vysvetlené. Podľa môjho názoru bola tá doba veľmi ťažká pre každého. Ľudia nemali slobodu, ani slobodu slova. Nemali skoro žiadne práva, za všetko boli stíhaní a veľakrát aj odsúdení. Veľa rodín bolo odpočúvaných.

      Čo bolo pre mňa neuveriteľné, že ľudia boli sledovaní za úplné banálnosti. Herci výborne podali ďalej dané informácie. Všetky tie veci, čo sa vtedy udiali, v tom období, boli smutné a niektoré aj tragické. Nám sa to teraz ťažko uverí, ale to čo bolo, bola krutá pravda. Neviem si predstaviť, že by sme nemohli cestovať, že by bola cenzúra tlače, televízie alebo rádia. Že by bola obmedzovaná naša sloboda.

      Tiež sa mi páčilo, že počas filmu boli podané otázky, na ktoré sa dalo odpovedať k danej téme. Bol tam aj text so zaujímavými faktami, ktoré som si prečítal. 

      Prekvapilo ma, že bolo vyhlásené zabitie študenta počas demonštrácii 17. novembra a nakoniec vysvitlo, že to ani nebola pravda. Vymyslela si to nejaká pani na vrátnici internátu.

      Tento film mi veľa dal, každému by som ho odporučil, aby si ho pozrel až do konca.

     • Študentské dni nitrianskych univerzít 2020 16.11-27.11. 2020

     • Hoci pandemická situácia prerušila prezenčnú výučbu, neprestávame sa zabávať! Ako už býva zvykom, tak aj tento rok sme pre vás zorganizovali „Študentské dni nitrianskych univerzít“ ale inak ako ste zvyknutí 😊. Odreaguj sa od dištančného vzdelávania, zabav sa a rozšír svoj všeobecný rozhľad. V rámci „Študentských dní nitrianskych univerzít 2020“ sme pre vás pripravili online podujatia spojené s diskusiami so zaujímavými hosťami, ktorí budú diskutovať o aktuálnych témach.

      „Študenti klíme“ 16.11-19.11. 2020

       

      Podujatie, ktoré bude venované klíme a klimatickým zmenám. Týždeň bude spočívať z diskusií spojených s výzvami. Viesť diskusie s hosťami bude Mgr. Viktória Kyselová s budete ich môcť sledovať naživo cez sociálnu sieť Instagram.  Dôvodom usporiadania tohto podujatia je zvýšenie povedomia o klimatických zmenách na našej planéte. Týždeň klíme bude pozostávať z viacerých diskusií s hosťami, ktorí sa venujú danej problematike. 

       

      „Týždeň Kvízov“  23.11-27.11. 2020


      V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít sme pre vás spolu s zorganizovali „Týždeň Kvízov“, počas ktorého môžete súťažiť o hodnotné ceny. Prostredníctvom kvízov si otestuješ svoj všeobecný rozhľad, zabavíš sa a odreaguješ od dištančného vzdelávania. Kvízy budú prebiehať online cez platformu Kahoot. V rámci kvízov sa môžeš tešiť aj na online koncerty.

       

      Sleduj sociálne siete a web univerzity 😊 informácie sa dozvieš na Instagrame a Facebookovom profile Študentského parlamentu UKF a na webovej stránke univerzity.

      https://www.instagram.com/sp_ukf_nitra/

      https://sk-sk.facebook.com/pages/category/Community-College/%C5%A0tudentsk%C3%BD-parlament-UKF-153471088042767/

      https://www.ukf.sk/

       

     • Ambasádorka bezpečnosti

     • Lucia Malíková, žiačka II. M sa už čoskoro stane ambasádorkou bezpečnosti v projekte Security Girl.
      Bola vybraná nezávislou porotou projektu SECURITY GIRL na základe jej práce v projekte AJTYVIT v Esete.
      Čaká ju pár mesiacov plných vzdelávania, nastavovania jej ambasádorských aktivít a práce na sebe samej a to všetko online a dobrovoľne.
      Srdečne blahoželáme!

     • Oznámenie

     • OZNÁMENIE č. 2020-11-02 o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu podľa § 3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

       

      Z dôvodu ochrany života a zdravia v období od 2. novembra 2020, 05.00 hod. do 9. novembra 2020, 01.00 hod, je zakázané všetkým osobám s výnimkou osôb podľa § 1 ods. 2 a zamestnancov podľa § 2 ods. 2 vyhlášky vstupovať do vnútorných a vonkajších prevádzkových priestorov a na pracoviská školy a školskej jedálne.


      Roman Karaffa