• Vianočná zbierka potravín pre bezdomovcov

     •  Aj tento rok organizuje naša škola v spolupráci s občianskym združením MIESTO V DOME zbierku trvanlivých potravín pre bezdomovcov. Určite ich potešia napríklad CESTOVINY, KONZERVY, TRVANLIVÉ PEČIVO, ale aj SLADKOSTI, KÁVA, ČAJ či ZAVÁRANINY, čokoľvek trvanlivé, podľa vášho uváženia.

      Uvedomujeme si, že časy nie sú najľahšie, ale nenechajme krízu, aby nás obrala o súcit a schopnosť podeliť sa hoci aj s málom. Veď Vianoce sú aj o tom.

      Prispievať môžete od 1.12.(štvrtok) do 16.12.(piatok) 2022 vo vestibule školy.

      Za Vaše príspevky srdečne ďakujeme.

     • Cestovanie v čase

     • Podarilo sa nám sprostredkovať našim žiakom cestovanie v čase, a to v priebehu mesiaca hneď  dva krát. Takéto cestovanie v čase je možné. Ale len ak sa vám podarí dostať do nabitého diára občianskeho združenia Post Bellum. Toto občianske združenie mapuje konkrétne príbehy ľudí- pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia a formou workshopov ich približuje našim mladým ľuďom.

      Takto sa 9.novembra 24 žiakov našej školy presunulo do atmosféry a udalostí, ktoré viedli k Nežnej revolúcii. Priblížili si na konkrétnych situáciách život za totalitného režimu, analyzovali tieto situácie, vylosovali a zahrali si rôzne typové úlohy za i proti režimu, hľadali argumenty na obhájenie svojich postojov a prežili si aj udalosti Sviečkovej manifestácie a Nežnej revolúcie. Žiaci si takéto neformálne vyučovanie veľmi pochvaľovali a veríme, že to pre nich nebol len momentálny zážitok, ale hlbšie pochopenie vtedajších politických udalostí, starostí a radostí bežných ľudí a tiež ukážka sily a odvahy hlavne mladých ľudí  a túžby po pravde a slobode, ktorá je v každom človeku. Trochu nás láka opýtať sa za čo by boli ochotní bojovať dnešní mladí ľudia.

      Už teraz sa môžu ďalší žiaci našej školy tešiť na podobné cestovanie v čase. Tentokrát to bude do 30tych rokov minulého storočia, do politickej a spoločenskej klímy, ktorá menila postoje a osudy ľudí. Viac neprezradíme, už snáď len dátum – cestovný lístok je na 9.12.2022, vyráža sa o 9.00.

     • Športový deň priemyslovky

     •  

      Keďže nedávno sme si pripomenuli Medzinárodný deň študentstva, rozhodli sme sa, že 25. november 2022 bude na levickej priemyslovke v znamení športu.

      Podľa návrhov žiakov sa vytvorilo šesť súťažných disciplín, do ktorých boli zapojení buď jednotlivci alebo viacčlenné triedne tímy.

      Asi najdôležitejší bol florbalový turnaj, ktorý materiálne zastrešila detská organizácia Fénix. Zápasy prebiehali podľa rozpisu, najúspešnejší bol tím IV.M triedy. Samozrejme nezabudli sme ani na najlepšieho hráča, ktorým ako inak, bol opäť žiak IV.M triedy, Martin Donoval.

      No nebolo to len o florbale. Ďalšou aktivitou bol stolnotenisový turnaj, kde najlepším hráčom sa stal Pavol Ďurč z II.M triedy.

      A keďže momentálne je „in“ svet počítačových hier, veľký úspech mali e-hry. Fičali počítače v troch učebniach -aj tie školské a aj vlastné, ktoré si žiaci nelenili priniesť. Najlepšími sa stali Timotej Krištof z III.M triedy, Lukáš Chlebo z III.E triedy, Kristián Valachy a Filip Samuel Halabuk zo IV.M triedy.

      Čo by to bolo za turnaje ak by chýbala FIFA? No nechýbala, jedna učebňa sa premenila na virtuálne ihrisko a najlepším hráčom sa stal Damien Benko zo IV.M triedy.

      A aby to nebolo len o elektronike, nezabudli sme na  klasické spoločenské hry, kde si výhru podelili dievčatá zo IV. M triedy Viktória Ďurišová, Lucia Malíková, Dajana Škorecová.

      Okrem všetkých súťažných turnajov sme si mohli nezáväzne, len tak pre zábavu, zahrať stolný futbal, biliard, alebo pozrieť film v školskom kine.

      Všetci ocenení dostali cenu v podobe zdravej výživy a žolíka neskúšania, ktorého môžu použiť len raz do konca školského roka.

      A na záver, snáď len veľké poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii, či už žiakom, alebo učiteľom.

      Všetci sme prežili trochu iný školský deň a veríme, že bol „ok“.

      Ing. Mária Pallyaová

       

     • Technická olympiáda pre žiakov základných škôl na priemyslovke v Leviciach

     • 24. novembra 2022 SPŠSE Levice organizovala v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a Regionálneho úradu školskej správy v Nitre 13. ročník postupovej súťaže s názvom Technická olympiáda - okresné kolo. Súťaž je určená pre žiakov základných škôl okresu Levice. Zúčastnili sa jej žiaci základných škôl v meste Levice, ale aj zo základných škôl zo Šiah, Želiezoviec,  Žemberoviec, Čajkova, Tlmáč a Bátoviec. Žiaci ukázali svoje vedomosti i zručnosti v dvoch kategóriách. Kategória A bola určená ôsmakom a deviatakom, mladší žiaci súťažili v kategórii B. Všetci súťažiaci najprv absolvovali vedomostné testy. Nasledovala druhá časť súťaže, kde žiaci prejavili svoje technické myslenie a praktické zručnosti pri tvorbe predpísaných výrobkov. Najlepší zo súťažiacich postúpili do krajského kola Technickej olympiády. Okrem súťaženia absolvovali naši hostia v sprievode pedagogického dozoru krátku prehliadku našej školy.

      Starší žiaci súťažili vo dvojiciach. Na prvom mieste sa umiestnili Petra Sabová a Dajana Kováčová zo ZŠ Saratovská 85, Levice, druhé miesto obsadila dvojica Samuel Balko a Maroš Pokoraczki zo ZŠ, Ul. sv. Michala 42, Levice. Na tretej priečke sa ocitli súťažiaci zo Základnej školy s MŠ, Osloboditeľov 30, Žemberovce, Sebastián Sluka a Dávid Pomothy.

      Mladší žiaci v kategórii B súťažili sólo. Zvíťazila Nela Kováčová zo ZŠ, Saratovská 85, Levice, v poradí druhá bola Lenka Kachničová zo ZŠ, Ul. sv. Michala 42, Levice. Tretie miesto obsadil Marian Mráz zo ZŠ Ladislava Balleka, Ul. Lukáča 6, Šahy.

      Víťazom blahoželáme a všetkým želáme úspechy v škole a správnu voľbu povolania.

       

      PaedDr. Peter Mizerák, zástupca riaditeľa

     • Ako prebiehal deň otvorených dverí - upravené fotografie

     • Dňa 22.11.2022 sa v našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí v čase od 9.00 do 15.00. Žiaci 9. ročníka ZŠ spolu so svojimi rodičmi si mohli prezrieť v sprievode našich učiteľov a žiakov našu školu. Prehliadkou školy spoznali priestory školských dielní, v ktorých sa učia žiaci ručné obrábanie kovov a dreva, odborné učebne a laboratóriá elektrotechniky, mechatroniky, strojárstva, informatiky. Odborným komentárom našich učiteľov prenikli nielen do školských priestorov, ale aj do tajov odborného štúdia v našej škole v študijných oboroch: elektrotechnika, mechatronika, strojárstvo, technické a informatické služby v strojárstve. V závere sa v zborovni učiteľov dozvedeli podstatné informácie ohľadne odbornej praxe žiakov v duálnom systéme vzdelávania. Informácie dostali z prvej ruky priamo od zástupcov zamestnávateľov firiem: LOMAN, s.r.o, Andritz Kufferath, s.r.o., Západoslovenská distribučná, a.s., Levické mliekarne, a.s., Marel, s.r.o.

      Veríme, že sa žiaci dozvedeli a videli, to čo chceli, a tým si uľahčili svoje rozhodnutie.

      PaedDr. Peter Mizerák, zástupca riaditeľa

     • Pozvánka na Deň otvorených dverí.

     • Dovoľte, aby sme pozvali širokú verejnosť, najmä žiakov 9. ročníka základných škôl a ich zákonných zástupcov na Deň otvorených dverí našej školy, ktorý organizujeme dňa 22. 11. 2022 v čase od 9.00 – do15.00 hod. v priestoroch Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej, Ul. Františka Hečku 25, Levice. Ponúkame študijné odbory v duálnom systéme vyučovania: 2675 M - elektrotechnika, 2387 M - mechatronika, 2381 M - strojárstvo, 3917 M 02 - technické a informatické služby v strojárstve.

       

      Ing. Roman Karaffa, PhD., riaditeľ školy

     • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • November je čas, keď sa na našej škole každoročne koná školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Vo štvrtok 10.11. 2022 si 18 žiakov 1. až 4. ročníka zmeralo sily v tejto súťaži. Po písomnej časti, ktorá pozostávala z gramatiky, slovnej zásoby a cvičení na počúvanie a čítanie s porozumením, sa 10 žiakov prebojovalo do 2. kola. Tu ich čakalo vymýšľanie príbehu na základe obrázkov a situačná úloha známa ako "rolplejka".

      Súťaž bola veľmi vyrovnaná, prvé miesto z minulého roka obhájil Juraj Balog z III. M o pol bodu pred Filipom Nagyom z III. M a na treťom mieste sa umiestnil Nathan Bubák zo IV. M. Juraj Balog bude reprezentovať našu školu na okresnom kole v januári 2023, na ktorom mu samozrejme budeme držať palce.

       

      Mgr. Ivana Gažová

     • Návšteva v Tatravagónke Tlmače

     • 19. októbra 2022 sme s viceprimátorom Mgr. Petrom Benčekom  a pani zástupkyňou riaditeľky SOŠ techniky a služieb Levice PaedDr. Žanetou Juríkovou navštívili podnik TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r. o. Vo veľmi podnetnom rozhovore s pánom riaditeľom Ing. Jánom Profantom sme riešili možnosti duálneho vzdelávania žiakov v Tatravagónke, dozvedeli sme sa informácie o histórii a súčasnosti spoločnosti i jej profile. Tatravagónka sa môže oprieť o takmer 100-ročnú históriu odhodlanej a vytrvalej práce. V Poprade spoločnosť vyrobila viac ako 130.000 nákladných vagónov (v celkovej dĺžke asi 1.800 km) v takmer 100 rôznych konštrukčných prevedeniach a približne 400.000 podvozkov. Zakladateľom podniku v Poprade bola rodina Halathovcov, ktorá v roku 1922 vyhrala súťaž na opravu nákladných železničných vagónov pre vtedajšie československé železnice. V roku 1946 sa začali pod Tatrami vyrábať nákladné železničné vozne. Ďalším nemenej zanedbateľným výsledkom bol nárast výroby o 500 %. Od 60-tych rokov minulého storočia TATRAVAGÓNKA patrí k ekonomickým lídrom s domácim kapitálom. V roku 2021 pribudol do rodiny TATARVAGÓNKY výrobný areál v Tlmačoch, v ktorom bola vyše 70 rokov realizovaná strojárska výroba zameraná na výrobu kotlov a komponentov pre energetický priemysel. Zaradením areálu do skupiny TATARAVAGÓNKY začína nová etapa zameraná na výrobu železničných nákladných vagónov.

      Roman Karaffa

     • Zenit v elektronike - súťaž, školské kolo

     • V dňoch 12. a 13.10.2022 sa uskutočnilo školské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Žiaci porovnali svoje vedomosti z teoretickej oblasti elektroniky v teste a najlepší z nich potom súťažili v praktickej časti, kde navrhli dosku plošného spoja, osadili a oživili ju. Na prvom mieste v kategórii A sa umiestnil Ladislav Vilhem zo IV.E triedy (postupuje do krajského kola), na druhom mieste Jakub Kinčok z III.E triedy a na treťom mieste Marek Šumeraj z III.E triedy. Na prvom mieste v kategórii B sa umiestnil Tomáš Štec z II.M triedy (postupuje do krajského kola), na druhom mieste Dominik Tóth z II.E triedy a na treťom mieste Martin Hajko z II.E triedy. Všetkým gratulujeme a postupujúcim prajeme veľa úspechov v krajskom kole!

      Ing. Anna Ševčíková 

     • REGIONÁLNE KOLO SÚŤAŽE ŽUPNÁ KALOKAGATIA MLADÝ ZÁCHRANÁR 2022

     • 6. októbra 2022 Odbor kultúry a športu – oddelenie mládeže, telesnej kultúry a športu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Gymnáziom Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany organizovalo regionálne kolo súťaže Župná kalokagatia - mladý záchranár 2022. Náš súťažný tím sa podujatia zúčastnil, ako postupujúci z okresného kola. Súťaže sa zúčastnilo deväť družstiev z Nitrianskeho kraja, celkovo sme obsadili siedme miesto. Náš tím štartoval v zložení Martin Slamka  - kapitán, Martin Donoval, Peter Maszay, Viktória Szántaiová a Michaela Šárköziová. Náhradníkom bol Damián Beňo. K lepšiemu umiestneniu sme sa nedostali hlavne kvôli zraneniu Mišky Šárköziovej v úvodnej časti trate, chlapci ju museli niesť do cieľa na chrbte. Ale inak ako kolektív podali dobrý výkon, hlavne vo vedomostnej časti, v streľbe zo vzduchovky nám tiež chýbala presnejšia muška.

       

      Mgr. Tomáš Kuťka

       

       

     • Seniori nám pomohli obsadiť kaštieľ

     • V utorok, 4.októbra sa nám za spoluúčasti seniorov z Jesene života podarilo obsadiť kaštieľ vo Sv. Antone. Doslova, lebo okrem našich žiakov a spomínaných seniorov tam bolo už len pár domácich. Tí nám radi a detailne popísali históriu kaštieľa a jeho majiteľov, previedli nás cez prepychovo vyzdobené miestnosti, takže sa nedalo ináč, len ozaj obdivovať  cit a umenie starých majstrov na jednej strane a vkus, štýl a investície na strane majiteľov.

      Krásne a inšpiratívne.

      Následne potešilo aj chutné občerstvenie v miestnom sympaticky tradičnom hostinci, kde sme stihli i  kvízovať na tému života v minulosti.

      Ale to všetko bola len pekná kulisa na to, aby sme strávili príjemný čas so seniormi, naučili sa ich viac vnímať, niečo sa od nich dozvedieť a byť citliví a trpezliví k ich potrebám. Obojstranne užitočné.

      Ďakujeme všetkým, ktorí umožnili zrealizovať túto peknú akciu.

       

      Ing., Mgr. Jarmila Kowalczuková

       

     • Mládežnícka konferencia IDEM DO TOHO – Výprava za dobrou vôľou

     • Štvrtok, 29. september 2022 bol ozaj rušný deň. Ráno sa všetci žiaci vypravili až do jedálne hľadať dobrú vôľu, len na to, aby zistili, že ju majú nájsť v sebe. Dobrú vôľu pomáhať druhým, vo svojom voľnom čase a... predstavte si to... zadarmo. Lebo to je definícia dobrovoľníctva. A o dobrovoľníctve bola aj naša konferencia. Túto tému sme zvolili preto, lebo mnohí mladí ľudia ju nevnímajú a pritom dobrovoľníctvo je sila, ktorá posúva veci dopredu a prináša benefity na oboch stranách.

        Privítali sme cenných hostí z Nitrianskeho dobrovoľníckeho centra i z programu DofE, fungujúceho na GAVe, predstavili sa aj naši žiaci, a všetci zaujali a aj inšpirovali svojimi skúsenosťami z dobrovoľníctva. Súčasťou konferencie bol aj kvíz, kde sa žiaci mohli otestovať, aký typ dobrovoľníka sú. Na záver konferencie súťažné tímy mali vyargumentovať, prečo práve ich dobrovoľnícky program by mal získať fiktívnu dotáciu.

        Ale, keď sme na úvod povedali, že to bol rušný deň, tak to platilo do bodky. Na poobedie sme v rámci témy dobrovoľníctva pozvali ukrajinské rodiny, pripravili sme pre ne napínavé i zábavné súťaže typu quest, vzájomnú ochutnávku tradičných jedál a spoločne sme v školskom parku posadili kríček, čo bola vlastne výhra v queste.

      Aj keď sme boli v presile voči ukrajinským hosťom, zmiešané tímy a energia a súťaživosť ukrajinských detí ten rozdiel zmazali. Všetci sme sa zabavili, úspešne otestovali naše schopnosti pripraviť takúto akciu a už teraz sa tešíme na ďalšie.

       

       

      Prequelsequel k predošlému

      Už pred konferenciou oslovení dobrovoľníci z našej školy venovali svoj čas, um, schopnosti a hlavne svoje áno aktivitám pre bezdomovcov v Mieste v dome a pre seniorov v Jeseni života. Odprezentované na konferencii.

      A následne, po celom tom rušnom štvrtku nám už neostala ani kvapka energie, zato nám ostali nejaké koláčiky (ktoré školské kobylky nestihli zjesť) a ovocia (ktorého sa školské kobylky ani nedotkli) a všetko to mohlo  byť zanesené bezdomovcom do Miesta v dome.

      A to ešte stále nie je koniec. Akcia pokračuje spoločným výletom so seniormi...

      Ing., Mgr. Jarmila Kowalczuková

       

     • Mestská športová olympiáda stredných škôl

     • Dňa 21. septembra 2022 sa v priestoroch športového areálu na Ul. Ľ. Podjavorinskej konala mestská športová olympiáda stredných škôl, ktoré medzi sebou súťažili o putovný pohár prednostu MsÚ. Tohtoročnej mestskej športovej olympiády sa zúčastnilo šesť stredných škôl, ktorých študenti si zmerali svoje sily vo viacerých disciplínach, ktoré ukázali ich vytrvalosť, bojovnosť i tímového ducha. Medzi súťažné disciplíny patrila atletika (skok do diaľky, beh na 100m, beh na 800m, beh na 1500m, vrh guľou), stolný tenis, malý futbal, volejbal a basketbal.

      Školy sa na základe celkových výsledkov umiestnili nasledovne :

      1.  Gymnázium A. Vrábla        

      2.  Obchodná akadémia    

      3.  Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul

      4.  SPŠ strojnícka a elektrotechnická

      5.  SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku

      6.   Škola umeleckého priemyslu L. Bielika

       

      Úspechy našich  žiakov-basketbal  1.miesto - Slamka, Kulčár, Frtús, Sedliak, Donoval, Tončík, Vizi,

      Futbal -3.miesto- Bóna, Pokorackí, Valkovič, Kern, Horváth, Maszay, Ďurovský, Chlebo Demeter

      Atletika -vrh guľou Breza -1.miesto, beh na 100 metrov Slamka 1. miesto

     • Milí žiaci, rodičia!

     • Oznamujem Vám niekoľko informácií ohľadom začiatku školského roka 2022/2023, organizácii vyučovania a dôležitom stretnutí s rodičmi 5. septembra 2022

       

      7.45 – zhromaždenie žiakov 1. ročníka v školskej jedálni aj triednymi učiteľmi

       

      8.00 -  zhromaždenie žiakov celej školy v átriu, slávnostné otvorenie školského roka
                        

      8.30 – žiaci celej školy sa presunú spolu s triednymi učiteľmi do tried

       

      9.00 – triednické hodiny podľa rámcového programu pod vedením triednych učiteľov

       

      Zmenila sa organizácia vyučovania, teda rozpis zvonenia a rozloženie prestávok. Zmenu schválila Pedagogická rada.

       

      Oznámenie o vyhlásení doplňujúcich volieb do Rady školy zo zástupcov rodičov

       

      Podľa štatútu Rady školy článok 5, bod 7, členstvo v Rade školy zo zástupcov rodičov zaniká, ak dieťa prestane byť žiakom školy. Posledné voľby zo zástupcov rodičov sa konali v septembri 2020, jednému zvolenému členovi Rady školy zaniklo členstvo v máji 2022, ďalším dvom zanikne v máji 2023 a keďže sa v tom čase plánujú voľby riaditeľa, je potrebné doplniť členov Rady školy zo zástupcov rodičov; jedného člena teraz - v septembri 2022 a ďalších dvoch v poradí nasledujúci rok.

      Doplňujúce voľby sa uskutočnia dňa 5. 9. 2022 na plenárnom zasadnutí rodičovského združenia na Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej v Leviciach.

      Mgr. Ivana Gažová, predsedníčka Rady školy

       

      Zvolávame plenárne zasadnutie rodičovského združenia o 15.30 hod. v jedálni školy, nasleduje zasadnutie Rady rodičov,  o 16.00 sa vykonajú voľby do Rady školy a pokračujú triednické zasadnutia rodičovského združenia.

       

     • Ponuka pracovnej pozície učiteľ strednej školy - odborné predmety elektrotechnického zamerania

     • Náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť

      Pracovný úväzok: 100 %

      Termín nástupu 01.09.2022

      Miesto výkonu práce: Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice

      Kvalifikačné predpoklady

      Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - VŠ 2. stupeň

      Zoznam požadovaných dokladov

      - žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom
      - profesijný životopis - overené kópie dokladov o vzdelaní (overiť stačí až po prijatí)
      - čestné prehlásenie o bezúhonnosti
      - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
      - súhlas dotknutej osoby

      Vhodné aj pre absolventa VŠ. DPŠ nie je podmienkou pri nástupe.
      Požadované doklady stačí zaslať aj emailom.

      Funkčný plat stanovený vo výške minimálne

      Plat – ide o začínajúceho pedagogického zamestnanca, 6. platová trieda = od 942,50 €, ak ide o samostatného pedagogického zamestnanca, 7. platová trieda = 1028,50 €.

      Žiadosť zaslať s požadovanými dokladmi na adresu: Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice - požadované doklady stačí poslať aj emailom na sekretariat@spslevice.sk, Žiadosť odoslať do 20.08.2022

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

     • V posledný deň školského roka 2021/2022 sa žiaci i učitelia zišli na školskom dvore. Bili sme svedkami krátkej slávnosti, ktorej ťažiskom bola verejná pochvala výborných žiakov vo vzdelávacích výsledkoch, v reprezentácii školy v športových i vedomostných súťažiach. Zvlášť boli ocenení žiaci, ktorým sa na vysvedčení objavili samé jednotky. Riaditeľ udelil pochvaly a diplomy. Nastalo rozlúčenie so starým školským rokom, triednické hodiny a odchod na zaslúžené prázdniny žiakov a dovolenky zamestnancov školy. Všetkým zúčastneným sa riaditeľ poďakoval za ich prácu, štúdium, reprezentáciu školy i samosprávneho kraja na súťažiach. Stretneme sa oddýchnutí a spokojní 5. septembra 2022.

     • Po stopách histórie

     • Na utorok 28. 6. 2022 si tri triedy našej školy – III. E, II. M a I. E, spolu so svojimi triednymi učiteľkami, naplánovali školský výlet, ktorý niesol pracovný názov Po stopách histórie. Hoci boli na tento deň ohlasované vysoké teploty okolo 35 stupňov, ráno pri príchode do školy a nastupovaní do autobusu všetkých prekvapil osviežujúci dážď.

      Prvým cieľom našej cesty bola činohra Slovenského národného divadla v Bratislave, kde sme si dopoludnia pozreli zábavný kabaret z hereckého prostredia Dnes večer nehráme. Naši žiaci sa mohli dozvedieť o nežnej revolúcii z roku 1989 a úlohe, ktorú v nej zohrali herci a divadlá. Divadelné predstavenie netradičnou formou vyrozprávalo príbeh nie tak dávnej minulosti a jeho dopad na súčasnosť. V hlavných úlohách sa popri legendách slovenského herectva ako je Emília Vášáryová alebo Emil Horváth predstavili aj mladé herečky nastupujúcej generácie.

      Po dvojhodinovom rozchode, počas ktorého niektorí oddychovali, obedovali, nakupovali alebo sa prechádzali popri Dunaji, sme sa vybrali do Múzea holokaustu v Seredi.

      Múzeum holokaustu vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Osvienčim. Vypočuli sme si zaujímavý výklad sprievodcu a dúfam, že mnohí sme sa aj zamysleli nad touto temnou stránkou histórie a nad tým, ako dobre nám je, keď naším najväčším problémom je horúčava a nie vojna, strach o život, prenasledovanie a deportácie.

      Dnešný deň nám priniesol zábavu, poučenie ale aj nové poznatky a námety na rozmýšľanie.

       

       

      Mgr. Ivana Gažová, Ing. Eva Mizeráková, Ing. Ľubica Senešiová

     • Športový deň priemyslovky

     • 27. júna 2022 sa na našej škole športovalo, zabávalo. Žiaci absolvovali športový deň. Pedagogickí zamestnanci školy pripravil deň zážitkov, súperenia, zábavy. Chlapci i dievčatá absolvovali futbalový turnaj, florbalový turnaj, streľbu zo vzduchovky, turnaj v stolnom tenise, súboje v zorbingových guliach, súťaže v spoločenských hrách i vo vedomostných súťažiach. Víťazi boli odmenení šiltovkami ZF Slovakia a poukážkami do obchodov Panta Rhei, financovanými občianskym združením Rodičia a priatelia SPŠ Levice. Vo futbale dominovalo družstvo III.M triedy. Florbalovému turnaju kraľovali žiaci III.E triedy. Žiačka Sofia Májková z III.E triedy porazila všetkých súperov v streľbe zo vzduchovky. Štefan Novák z III.M triedy bol neporaziteľný v stolnom tenise. Súboje v zorbingových guliach vyhral Vladimír Beňo z III.E triedy. V spoločenských hrách dominoval Jakub Kinčok z II.E triedy, vo vedomostnej súťaži zvíťazil Jakub Záležák z triedy III.E. Žiaci zažili skvelý deň v škole, sú vďační učiteľom za podnetné i príjemné chvíle.

     • Súťaž 4EON22

     • Dňa 24. júna 2022 sa šesť šikovných elektrotechnikov a mechatronikov pod vedením  Ing. Cimmermanna a Ing Pallyaovej zúčastnilo ďalšieho ročníka súťaže 4EON22. Tentokrát vďaka podpore ZSE, ktorá celú súťaž zastrešuje, vyrobili dva edukačné modely na využívanie  rôznych druhov snímačov a inteligentnú domácnosť, riadenú systémom LOGO.

      Musíme sa pochváliť že aj ďalší ročník bol pre nás víťazný. Model „Využitie snímačov v zabezpečovacom systéme domu“ získal 1. miesto ohodnotené finančnou sumou a zároveň  2. miesto ceny sympatie pracovníkov ZSE ohodnotené vecnými cenami pre všetkých tvorcov.

      Všetci sme prežili veľmi zaujímavý deň v kontakte so žiakmi rôznych základných škôl a študentmi iných stredných škôl, ktorí tiež prezentovali svoje modely.

      Podujatie bolo super, dozvedeli sme sa niečo nové, zaujímavé, získali sme inšpiráciu  k ďalšej činnosti.

      Všetkým tvorcom ďakujeme za aktívny prístup k realizácii a víťazom srdečne blahoželáme.

      Ing. Mária Pallyaová