• Praktická časť odbornej zložky MS 2023

     • V dňoch 24. – 26. apríla 2023 žiaci štvrtého ročníka vykonali praktickú maturitnú skúšku. Zo IV.E triedy po vyžrebovaní maturitnej otázky 13 žiakov vypracovalo praktickú komplexnú úlohu, 1 žiačka obhajovala úspešnú súťažnú prácu a 2 žiaci obhajovali ročníkový projekt. V IV.M triede vypracovalo praktickú komplexnú úlohu 19 žiakov a 5 žiaci obhajovali úspešné súťažiace práce. Práce žiakov dosahovali veľmi dobrú úroveň, v ktorých preukázali svoje praktické zručnosti a schopnosti ako aj teoretické odborné vedomosti.

       

      PaedDr. Peter Mizerák - zástupca riaditeľa školy

     • Carmen

     • Aj v mesiaci máj sme pokračovali v spoznávaní ďalšieho hudobného žánru. Tentokrát 50 žiakov 1. až 3. ročníka navštívili 3. mája 2023 operné predstavenie najznámejšej opery francúzskeho skladateľa Georgesa Bizeta CARMEN. Ide o jedno z najpopulárnejších diel svetového operného repertoáru, je fascinujúcou esenciou francúzskeho šarmu a španielskej vášne. Carmen je strhujúcou hudobnou drámou, v ktorej sa, okrem množstva populárnych árií,  priamo na scéne pred očami divákov mení operná história.

      Zažili sme niečo nové, vypočuli sme si slávne árie a skvelú hudbu slávneho, a ako žiaci povedali, silného ľúbostného príbehu.

      Samozrejme, po predstavení sme mali čas na občerstvenie a krátku prechádzku pri Dunaji.

      Veríme , že toto nebolo posledné predstavenie, ktoré sme navštívili a v budúcnosti si pozrieme napríklad muzikál.

      Ing. Mária Pallyaová

     • Školský basketbal

     • 13. apríla 2023 sa naši chlapci po víťazstve na obvodnom a okresnom kole zúčastnili krajského kola v basketbale. V skupine porazili Topoľčany a Nitru a po semifinálovom víťazstve nad Novými Zámkami sa vo finále stretli znova proti športovému gymnáziu Nitra a tentokrát podľahli tesne 36:38. Chlapcom blahoželáme k skvelému druhému miestu a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy.

      Mgr. Tomáš Kuťka

     • Kurz ochrany života a zdravia na SPŠSE

     • Žiaci tretieho ročníka sa v termíne od 24. do 26.apríla 2023 zúčastnili povinného kurzu ochrany života a zdravia. Prvý deň kurzu boli rozdelení do skupín, v ktorých si postupne vyskúšali svoje zručnosti v streľbe zo vzduchovky, v hode granátom  na cieľ, teoreticky si zopakovali svoje vedomosti v dopravnej výchove, absolvovali prednášku o internetovej bezpečnosti a tiež si osvojili prakticky aj teoreticky kurz prvej pomoci. Druhý deň kurzu si v týchto disciplínach aj zasúťažili a vyvrcholením kurzu bol tretí deň, kedy si mohli vyskúšať lukostreľbu a jazdu na motokárach. Zo všetkých disciplín mala práve jazda na motokárach najväčší úspech, a  preto si ju zopakujeme aj na športovom dni našej školy, na ktorý sa už teraz tešíme.

      Mgr. Tomáš Kuťka – vedúci kurzu

     • Vinohrady zažili Deň Zeme

     • Aj keď je Deň Zeme 22. apríla, my sme ho tento rok absolvovali 2krát. Už 30. marca 2023 sa vyupratovalo okolie školy, kedy študenti hlavne odpratávali haluzinu z opilovania stromov a podarilo sa im tak odhaliť krásu nášho parku, každého stromu, dokonca i umeleckej mozaiky v parku. Skutočná paráda.

      Pokračovaním dobrej myšlienky Dňa Zeme bola aj najnovšia akcia, kedy sme vyšli za brány školy a rozhodli sa prispieť i k očiste mesta. Stalo sa tak 24. apríla 2023 a „ čističmi“ boli naši prváci. Dostali úlohu vyzbierať smeti na sídlisku Vinohrady. Vyzbrojení rukavicami, vrecami a úvodným nadšením (u menšej vzorky) bojovali proti početnej prevahe odpadu po celom sídlisku. Občas bojový zápal upadal, ale humor nie, a aj keď sa nám počasie vyhrážalo dažďom, nakoniec poslalo len vietor, a tak sa nám podarilo dotiahnuť boj do úspešného konca. Aj keď vieme, že boj so špinou a odpadom nie je nikdy úplne úspešný a definitívny, je to neustály boj. Veríme, že akcia navnadí našich študentov vytvárať menej odpadu, a keď už, tak na miestach na to určených.

      My sme rozdali 20 vriec a všetky sme zaplnili – čo je dobrá správa o našej usilovnosti, ale zlá o tom, koľko zbytočného odpadu sa povaľuje po sídlisku mimo kontajnerov a že aj tento odpad bude treba niekde uložiť. Snažme sa preto zmenšiť množstvo odpadu, ktoré vytvárame a dajme Zemi dýchať.

       

      Ing., Mgr. Jarmila Kowalczuková

     • POWERFEST

     • V piatok, 21. apríla 2023, sme v spolupráci so ZSE a ZSD dopriali študentom to, čo v laviciach nezažijú. Žiaci tried III. M , IV.E a traja zo  IV.M boli na prvom ročníku Power Festu v Nitre.

      Čo sa tam dialo? Rôzne súťaže, ovládanie drona, poskytnutie prvej pomoci, praktické ukážky práce elektrikára, prednášky a rozhovory s odborníkmi zo ZSD. Ako by to bolo keby sme sa aktívne nezapájali do programu. A oplatilo sa. Za ovládanie drona získal 1. miesto Aleš Kádasi ocenené kamerou. V hlavnej súťaži získal 3. miesto Tomáš Andruska a dostal kameru a 1. miesto ocenené elektrickou kolobežkou získal Matúš Pusztai, všetko žiaci IV.E triedy. Samozrejme, vyskúšali sme ako pracujú elektrikári na vysokonapäťových zariadeniach v kompletnom ustrojení na vysokozdvižnej plošine, videli sme a rôzne praktické ukážky. Dozvedeli sme sa o možnosti pracovať v ZSD.

      Celý program moderoval Oliver Oswald.

      Cestou domov nám bolo umožnené vidieť, ako sa pracuje na dispečingu ZSE, čo je náplňou práce operátorov, ako vôbec funguje elektrifikačná sieť na Slovensku.

      Prežili sme veľmi zaujímavý a hodnotný deň na ktorý budeme spomínať.

     • Ponuka pracovnej pozície učiteľ strednej školy - odborné predmety elektrotechnického zamerania

     • Ponuka pracovnej pozície učiteľ strednej školy - odborné predmety elektrotechnického zamerania

       

      Náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť

      Pracovný úväzok: 100 %

      Termín nástupu 01.09.2023

      Miesto výkonu práce: Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice

      Kvalifikačné predpoklady

      Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - VŠ 2. stupeň

      Zoznam požadovaných dokladov

      - žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom
      - profesijný životopis - overené kópie dokladov o vzdelaní (overiť stačí až po prijatí)
      - čestné prehlásenie o bezúhonnosti
      - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
      - súhlas dotknutej osoby

      Vhodné aj pre absolventa VŠ. DPŠ nie je podmienkou pri nástupe.
      Požadované doklady stačí zaslať aj emailom.

      Funkčný plat stanovený vo výške minimálne

      Plat – ide o začínajúceho pedagogického zamestnanca, 6. platová trieda = od 1161,50 €, ak ide o samostatného pedagogického zamestnanca, 7. platová trieda = 1267,50 €.

      Žiadosť zaslať s požadovanými dokladmi na adresu: Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice - požadované doklady stačí poslať aj emailom na sekretariat@spslevice.sk, Žiadosť odoslať do 18.08.2023

     • Veľká noc

     • Milí žiaci, rodičia, všetci naši zamestnanci, priatelia školy, partneri!

       

      K veľkonočným sviatkom Vám želám zdravie, spokojnosť, šťastie a sviatočnú pohodu.

       

      Roman Karaffa

       

     • Školský basketbal

     • Naši chlapci sa minulý týždeň zúčastnili basketbalovej súťaže Basketbal žiakov SŠ - majstrovstvá okresu. Najprv si v utorok, 28. marca 2023, poradili v obvodom kole s tímom chlapcov Strednej odbornej školy techniky a služieb, Ul. Pod amfiteátrom 7, Levice, športovcami zo Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice a s Gymnáziom, Mládežnícka 22, Šahy. V piatok, 31. marca 2023 tiež porazili všetkých súperov, zdolali Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice,  Gymnázium sv. Vincenta de Paul Levice, Saratovská 87, Levice a druhý krát v priebehu troch dní aj chlapcov zo Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice. Chlapcom blahoželáme a držíme palce v krajskom finále.

      Mgr. Tomáš Kuťka
        

     • RoadTrip

     • V stredu, 29.3.2023, k nám prišli pracovníci z Úradu vlády a v rámci akcie RoadTrip 2023 urobili prednášku o čerpaní štrukturálnych fondov EU. Prednáška bola určená žiakom 3.ročníka, teda u nás pre III.E a III.M. Okrem informácií o fungovaní eurofondov, o ich čerpaní a možnosti uchádzať sa o ne, sme mali možnosť vidieť výsledky mnohých úspešných a prínosných projektov, ktoré čerpali financie práve z eurofondov. Súčasťou tejto akcie je i súťaž pre max. trojčlenné tímy študentov tretích ročníkov stredných škôl o zaujímavom projekte v našom regióne, ktorý bol vykonaný práve použitím eurofondov v programovom období 2014 – 2020. Informácie o projektoch je možné nájsť na www.itms2014.sk. Každý člen tímu môže získať zaujímavú cenu: herný notebook, elektrická kolobežka alebo outdoorová kamera. Uzávierka súťaže je 5.5.2023. Prajeme veľa úspechov pri tvorivej práci na podkladoch do súťaže!

      Ing. Anna Ševčíková

     • Balet & SĽUK/Tancom k sebe

     • Hoci sme stredná škola zameraná na technické odbory, našlo sa 80 žiakov takmer zo všetkých tried našej školy, ktorí sa rozhodli navštíviť 30. marca 2023 tanečné predstavenie v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave.

      Dva profesionálne súbory – Balet Slovenského národného divadla a SĽUK (Slovenský ľudový umelecký kolektív) pripravili spoločný program, v ktorom ukázali to najlepšie zo svojho repertoáru v priateľskej konfrontácii klasického baletu a ľudového tanca. A tak sme boli svedkami krásnych a náročných baletných kreácií majsteriek a majstrov akademického tanca ako aj dych berúcich výkonov tanečníc a tanečníkov SĽUKu. Nesmieme zabudnúť na vynikajúci živý orchester divadla hrajúci diela slávnych skladateľov napr. P. I. Čajkovského alebo Antonína Dvořáka, ako aj ľudovú hudbu, ktorá sprevádzala folklórne tanečné vystúpenia. Pre mnohých žiakov to bolo prvý krát, keď navštívili naše národné divadlo a videli naživo tanečné predstavenie. Posledné číslo, kde sa spojili tieto dve umelecké telesá v mimoriadne príťažlivej choreografii, si zaslúžilo obrovský potlesk a aj „standing ovation“. Veru nám aj ľúto bolo, že je už koniec.

      A keďže k takýmto výletom patrí aj „rozchod“ spojený s občerstvením, po predstavení sa mohli žiaci najesť v Eurovei alebo poprechádzať pri Dunaji.

      Ďalšiu možnosť umeleckého zážitku budú mať naši žiaci 3. mája 2023, kedy je na programe SND slávna opera Carmen. Dúfame, že sa znovu nájde dosť záujemcov, ktorí budú chcieť zažiť niečo nové a výnimočné, vypočuť si slávne árie a obdivovať nadčasovú hudbu v známom ľúbostnom príbehu.

     • Deň Zeme na našej škole

     • Dňa 30.3.2023 pri príležitosti blížiaceho sa Dňa Zeme (22.apríl 2023) si študenti našej školy spolu s učiteľmi a nepedagogickými zamestnancami vyčistili a upravili vonkajší areál školy. Ukázali, že sa neboja chytiť do rúk hrable, lopaty, vidly a s húževnatosťou a nasadením sa pustili do čistenia a upratovania svojho školského areálu. Svojím prístupom vykonali kus poriadnej práce a nemalým pričinením prispeli ku krajšiemu vzhľadu nášho prostredia, za čo im patrí poďakovanie.

       

                                                               PaedDr. Peter Mizerák - ZRŠ 

     • Milí rodičia, absolventi, priaznivci a priatelia školy

     • Prosíme o príspevok pre naše občianske združenie „Rodičia a priatelia SPŠ Levice“ z 2% Vašich daní.

      VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby sa nachádza v sekcii DOWNLOAD.

      Tlačivo na 2%, resp. 3% (pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti) je možné odovzdať spolu s vyplneným vyhlásením na Daňový úrad do 30.4.2023 = tento rok do 2.5.2023, alebo na sekretariát do školy do 28. apríla 2023.

      Bližšie info: https://podpora.financnasprava.sk/833587-Pouk%C3%A1zanie-podielu-zaplatenej-dane-za-rok-2022-podan%C3%ADm-vyhl%C3%A1senia

      Aj na stránkach školy:

      https://spslevice.edupage.org/percenta2/

       

      Ďakujeme, Roman Karaffa

     • Krajské kolo stredoškolskej odbornej činnosti

     • 22.marec 2023 bol súťažným dňom pre všetkých študentov nitrianskeho kraja, ktorí prezentovali svoje  práce  na 45.ročníku KK SOČ. Našu školu s jedinou prácou reprezentovali  maturanti  Peter Maszay a Kristián Valachy. Súťažili v odbore č. 14 Tvorba učebných pomôcok , didaktické technológie a veľmi úspešne. So svojou prácou 

      POMÔCKA NA VYUČOVANIE RIADIACICH SYSTÉMOV  „ získali  prvé miesto a postupujú do celoslovenského kola.

      Riešiteľom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.

      Ing. Pallyaová

     • STRIEBORNÝ PIEST – 21. marec 2023

     • Netradičný názov súťaže. Tak ako názov  aj celá súťaž je  netradičná, pretože vznikla pred pár rokmi na podnet zamestnancov  firmy SMC. Je to firma  zaoberajúca sa pneumatikou a automatizáciou. Svoje zastúpenie má v 83 .štátoch .Slovenská a Česká pobočka sa spojili a pre  študentov so zameraním na  mechatroniku pripravili už 6. ročník veľmi zaujímavej ale  náročnej súťaže. Nemohli sme chýbať. Trojčlenný tím tretiakov mechatronikov v zložení Alex Bobák, Juraj Balog, Juraj Žembery si zmerali sily s ďaľšími 22 tímami z celého Slovenska. Okrem vedomostného testu  si vyskúšali  praktické  úlohy z pneumatiky, elektropneumatiky, identifikovali poruchy na výrobných linkách, tvorili program v simulačnom prostredí, zisťovali  funkčnosť a názvy  rôznych komponentov. Síce  sme nevyhrali ale  aj umiestnenie na 16.mieste v národnom kole  je super .

      Okrem súťaží  organizátori pripravili veľmi zaujímavý sprievodný program vo FUN zóne- ukážky využitia vyrobených komponentov, spoločenské hry, možnosť vyskúšať si  pohovor  do práce. V neposlednom rade  sme získali  nové skúsenosti a už teraz sa tešíme na  ďalší ročník.

      Súťažiacim  ďakujeme za reprezentáciu školy, prajeme veľa úspechov a chuti učiť sa nové veci nad rámec  klasických školských povinností.

      Ing. Pallyaová

     • Nitriansky samosprávny kraj výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

     • Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra, zastúpený Ing. Branislavom Becíkom, PhD., predsedom, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

       

       

      výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa:

       

       

      1. Gymnázium, Školská 26, Vráble
      2. Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra s organizačnými zložkami: Stredná priemyselná škola potravinárska, Slančíkovej 2, Nitra, Hotelová akadémia, Slančíkovej 2, Nitra, Gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra, Stredná športová škola, Slančíkovej 2, Nitra
      3. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice
      4. Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice
      5. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice
      6. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky
      7. Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Hviezdoslavova 55, Šurany
      8. Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu – Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo
      9. Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno
      10. Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka – Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom
      11. Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany
      12. Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany
      13. Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
      14. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce

       

       

      Kvalifikačné predpoklady:

      • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,

       

       

      • kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon“) a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách                  a dopĺňaní v platnom znení
      • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti,
      • splnenie podmienky § 39 ods. 3 zákona

       

      Iné požiadavky

      • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
      • bezúhonnosť
      • zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti)
      • vypracovanie návrhu koncepcie rozvoja školy
      • organizačné a riadiace schopnosti
      • znalosť príslušnej legislatívy
      • ovládanie štátneho jazyka

       

      Platové podmienky sú určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon. Funkčný plat bude stanovený vo výške min. 1 100,00 €.  

       

      Prihlášku do výberového konania s uvedením e-mailovej adresy spolu s:

      1. overenými dokladmi o vzdelaní, 
      2. profesijným životopisom,
      3. potvrdením o zdravotnej spôsobilosti,
      4. návrhom koncepcie rozvoja školy,
      5. dokladmi o pedagogickej činnosti v zmysle § 4 ods. 1 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020     Z. z.
      6. čestným vyhlásením o bezúhonnosti v zmysle § 15a ods. 7 zákona
      7. čestným vyhlásením o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

       

      je potrebné doručiť v obálke s označením „Výberové konanie + názov a sídlo školy“

       

      najneskôr do   06.04.2023    do 14.00 hod.

       

      na adresu:

      Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

      Odbor školstva, mládeže a šporu

      Rázusova 2A

      949 01  Nitra

       

      Pozvánka na výberové konanie bude uchádzačom zaslaná e-mailom.

       

       

       

       

       

                                                                                                Ing. Branislav Becík, PhD.

                                                                                                             predseda

     • Posilňovali sme sivé bunky, dobrovoľnícka akcia

     • Poviete si – nič zvláštne, veď o tom školy sú – navyše, keď to bolo v deň maturít (15. marca 2023). No zatiaľ čo si naši maturanti presilovali tie svoje sivé bunky a ostatní žiaci mali voľno, 2 druháci a 3 tretiaci sa za posilňovaním sivých buniek vybrali do Domova dôchodcov Jeseň života. Klienti Domova mali akurát tému týždňa – cvičenie mozgu. Pripravili sme si teda pre nich zábavno-vedomostný kvíz inšpirovaný TV kvízom z ich mladosti – 6 ran do klobouku. Seniori si tak mohli zaspomínať,  zabaviť sa, ale hlavne trochu potrénovať tie spomínané sivé bunky. Rozdelení boli do 2 zmiešaných súťažných tímov (zmiešaní s našimi mladými) a víťazstvo bolo skôr morálne a aj dosť tesné.

      Po kvíze mali naši žiaci ešte stále  dosť energie na úpravu okolia Domova – orezávali vŕbu, zametali a odhadzovali haluze. Celkom užitočne strávený deň. Chlapci, ďakujeme.

       

      Ing., Mgr. Jarmila Kowalczuková

     • Totality sa už nebojíme

     •        Ako to? Lebo ju vieme demaskovať. Pomohlo nám v tom aj divadelné spracovanie známej Orwellovej alegórie na totalitu – FARMA ZVIERAT - alebo radšej Animal farm, keďže predstavenie bolo v originál angličtine. Dozvedeli sme sa viac o vyprázdnených heslách, manipulácii, zastrašovaní i terore, ktoré nikdy neprinášajú sľubované vyslobodenie. Scéna bola síce minimalistická, ale veľmi šikovne a vynaliezavo využitá, čo tiež treba oceniť. Herecké výkony boli presvedčivé a naši žiaci ostro sledujúci.

      Za predstavením sme cestovali do Zvolena (7.marca), a to bol bonus navyše, keďže cestovanie bolo celkom komfortné, Zvolen prívetivý a tí šikovnejší - s vlakovou preukážkou -  mali cestu dokonca zadarmo.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným za peknú akciu a možno si znova trochu viac ceníme slobodu, ktorá je nám dopriata.  

     • Krajské kolo súťaže Enersol

     • Dňa 8.marca 2023 sa  uskutočnilo krajské kolo 13. ročníka súťaže  ENERSOL SK za Nitriansky samosprávny kraj. Študenti Adam Baláž a Ľuboš Mihál z III.M triedy reprezentovali školu s prácou „ Model inteligentného vykurovania“

      A reprezentovali veľmi úspešne! V  tvorivej kategórii obsadili 1. miesto a postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v Senici. Víťazom srdečne blahoželáme a držíme päste na celoslovenskom kole.

      Ing. Mária Pallyaová