• Detská organizácia FÉNIX

     • 17. - 20. 9. 2021 sa konalo 13. celoslovenské stretnutie Fénixákov boli sme tam! Sofia, Dominik, Aleš, Lazar, Adam, Tobiáš. Ďakujeme organizátorom za bohatý program, výborné jedlo bolo nám fajn.

      Ing. Eva Mizeráková

     • Stužková slávnosť SPŠSE Levice

     • 17. septembra 2021 absolvovali naši abiturienti milú slávnosť. Áno, mali sme stužkovú. Jej oficiálna časť prebehla v dôstojnej atmosfére v DK Junior. Našim maturantom želáme úspechy v tomto školskom roku, silu na zvládnutie maturitných skúšok a úspešný vstup do života dospelých.

      Roman Karaffa, foto: PhDr. Radoslav Tóth, PhD.

     • Dôrazné upozornenie!

     • Na základe údajov, ktoré ministerstvo školstva zbiera prostredníctvom online formuláru „Týždenné hlásenie škôl podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORA“, nebolo k 15.9.2021 zo strany našej školy vykázané realizovanie ani jedného testu žiakov samotestami, napriek tomu, že naša škola samotesty pre žiakov prebrala od okresného úradu v Nitre.
      Žiadam žiakov a zákonných zástupcov, aby nás informovali o pravidelnom vykonávaní samotestovania. Tento záväzok na seba rodičia prebrali podpisom preberacieho protokolu pri preberaní samotestov, v ktorom sa zaviazali, že testovanie budú vykonávať v pravidelných intervaloch a o každom vykonaní samotestovania budú pravidelne informovať školu.
      Pokiaľ nedôjde k nahlasovaniu vykonaných samotestov žiakov našej školy, v najbližšom kole distribúcie samotestov nebude možné dodatočné samotesty pre žiakov našej školy distribuovať.
      Odpovede na otázky týkajúce sa realizácie samotestovania, ako aj návod na použitie samotestov v slovenskom jazyku nájdete na webstránke www.minedu.sk/skolsky-semafor

      S pozdravom Roman Karaffa
       

     • Outdoorová klubovňa

     • Koncom školského roka 2020/2021 členovia DO Fénix Levice, Ul. Františka Hečku 25, ozvláštnili terasu v priestoroch SPŠSE Levice o paletový nábytok.

      Naši šikovní členovia spracovali nepotrebné palety, ktoré nám na tento účel darovala firma, B. K. DOM, s. r. o..

      Paletový nábytok sme si vlastnoručne vyrobili. Spoločne sme postupne palety vybrúsili, namorili a nalakovali. Pracovali sme v júni počas voľných poobedňajších hodín, členovia a naši priatelia.

      Finančné zdroje sme získali z grantovej schémy, Granty 2021 Detskej organizácie Fénix, o. z. vo výške 250€.

      3. septembra 2021, v piatok, sme outdoorovú klubovňu otvorili grilovačkou. Členovia DO Fénix, Ul. Františka Hečku 25 strávili príjemný čas rozhovormi pri dobrom jedle, ktoré si, mimochodom, sami pripravili.

       

      Ing. Eva Mizeráková

       

     • Rodičovské kontá na Edupage

     • Naša škola Vám umožňuje prezerať úspechy a študijné výsledky Vašich detí priamo na internete. Na www stránke spslevice.edupage.org zvoľte Prihlásenie a zadajte nasledovné údaje: Žiacke konto - prihlasovacie meno: MenoPriezvisko, heslo: XXXXXXXXXX Rodičovské konto: prihlasovacím menom je e-mailová adresa, ktorú ste poskytli škole. (xyz@abcd.sk). Ak neviete heslo na rodičovské konto, systém EduPage Vám ho pošle na e-mail. Pri prihlásení zvoľte "Neviem prihlasovacie meno alebo heslo". Rodičovské konto ponúka viac funkcií ako žiacky prístup. Stiahnite si aj mobilnú aplikáciu EduPage.

     • Ponuka krúžkov na školský rok 2021/2022

     • Ponuka krúžkovškolský rok 2021/2022

       

      Športový krúžok SPOz PaedDr. Štefan Kalocsay

      Bedminton BEDz Ing. Edita Sopková

      CNC programovanie CNPz Ing. Roman Karaffa, PhD.

      Florbalový krúžok FLBz Ing. Albín Levák

      Krúžok praktickej elektrotechniky - jednočipové mikropočítače AVR v prax iKPEz Ivan Valach

      Linux - zoznámenie sa s operačným systémom LZSz Ivan Valach

      Mladý zdravotník MZDz PaedDr. Peter Mizerák

      Modelársky krúžok MODz Ing. Roman Karaffa, PhD.

      Stolný tenis STNz PaedDr. Peter Mizerák

      Robotika ROTz Ivan Valach

      Strelecký krúžok STRz Miloš Kollár

      Technický krúžok TECz Miloš Kollár

      Tvorba webových stránok TWSz Ivan Valach

      Viac ako peniaze VPEz Ing. Eva Mizeráková

      Dejiny sveta a Slovenska DSSz Mgr. Alexandra Karaffová

      Filmový fanúšik FFKz Mgr. Alexandra Karaffová

      Začíname s nemčinou ZSNz Mgr. Alexandra Karaffová

      Mytologicý krúžok MYTz Mgr. Alexandra Karaffová

      Debatový  krúžok DEBz PhDr. Radoslav Tóth, PhD.

      Rast osobnosti a budovanie vzťahov ROBz PhDr. Radoslav Tóth, PhD.

      Literatúra a jazyk v kocke LJKz PhDr. Radoslav Tóth, PhD.

      Svet mladých SMLz PhDr. Radoslav Tóth, PhD.