• Pokračovanie v práci na súťažnom špeciáli

     • Sú prázdniny, ale chlapci z tímu H2AC sú od rána v škole. Pokračujú na kompletizácii súťažného špeciálu. Bude mať predný náhon, nový typ batérii. Momentálne sa montuje blok pre dva hydrostiky "HYDROSTIK PRO".

     • Dnešné aktivity členov modelárskeho krúžku

     • Tím H2AC sa pripravuje na blížiace sa preteky v Bratislave. Podvozok súťažného špeciálu montujú dvaja chlapci v Odbornej učebni robotiky. Už sa tešíme na tréningové jazdy. Pre žiakov, ktorí chcú stavať plastikové modely lietadiel a bojovej techniky, máme pripravené modely.....

     • Dnes sme podporili osamelých rodičov a ich deti

     • Dnešnou zbierkou sa naši žiaci i zamestnanci snažili pomôcť zlepšovať životy detí žijúcich v jednorodičovských rodinách, ktoré to majú veľmi ťažké. Hodina deťom je celoročná verejná zbierka, ktorá už 23 rokov nepretržite podporuje projekty zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom v ohrození a rôznych krízových situáciách. Vo svojom 22. ročníku podporí organizácie pomáhajúce jednorodičovským rodinám, rovnako ako aj individuálnych príjemcov z radov samoživiteľov.

     • Školské kolo súťaže ZENIT v elektronike

     • V dňoch 13. a 14.10.2021 sa uskutočnilo školské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Žiaci porovnali svoje vedomosti z teoretickej oblasti elektroniky v teste a najlepší z nich potom súťažili v praktickej časti, kde navrhli dosku plošného spoja, osadili a oživili ju. Na prvom mieste v kategórii A sa umiestnil Samuel Imrich zo IV.E triedy (postupuje do krajského kola), na druhom mieste Dávid Birčák zo IV.E triedy a na treťom mieste Dominik Mikulajs zo IV.E triedy. Na prvom mieste v kategórii B sa umiestnil Ladislav Virág z II.E triedy (postupuje do krajského kola), na druhom mieste Jakub Hudec z II.E triedy a na treťom mieste Marek Pavol Ľachký z II.E triedy. Všetkým gratulujeme a postupujúcim prajeme veľa úspechov v krajskom kole!

      Ing. Anna Ševčíková

     • Modelári, ktorí chcú tvoriť funkčné modely

     • Funkčné, lietajúce modely lietadiel. Zvyčajne sa stavajú z ľahkého modelárskeho dreva balza, prípadne z tenkej preglejky. Najväčším problémom býva rezanie zložitých profilov z balzových plátkov. Pomôcť môže rezanie laserovým lúčom. Takto vznikajú stavebnice, ako napríklad  trojplošník od Tony Ray's AeroModel Fokker Dr.1. Na dvojplošníku Albatros B.II sme vyrobili laserom všetky profily krídla. Pohon lietadiel môže byť elektromotorom s diaľkovým ovládaním. Dvojplošník je voľný model poháňaný motorom, v ktorom expanduje oxid uhličitý. Pokúsime sa vyrobiť lietajúci model, ktorý bude zároveň maketou.

     • Odborná prax našich žiakov

     • V tomto školskom roku (2021/2022) vyučujeme v duálnom systéme vzdelávania žiakov prvého a druhého ročníka. Zatiaľ má len málo žiakov učebnú zmluvu so zamestnávateľom, napriek tomu realizujeme školský vzdelávací program v predmete odborná prax aj v laboratóriách a dielňach školy. Naši žiaci nemajú dvojtýždenný cyklus vzdelávania, nakoľko máme len študijné odbory. Profil absolventa obsahuje vyššie percento teoretických vedomostí žiakov. Ale musíme viesť našich žiakov aj k základným technickým zručnostiam. Naši prváci, žiaci I.M triedy, absolvujú i ručné spracovanie kovov.

     • Školské kolo súťaže ZENIT v strojárstve

     • Dňa 7. 10. 2021 sa uskutočnilo školské kolo 22. ročníka súťaže ,,Zenit v strojárstve".

      Do súťaže sa prihlásilo 11 žiakov zo IV. M a III. M triedy odbor mechatronika.

       

      Súťaž sa skladala z teoretickej časti, čiže vedomostného testu a praktickej časti, ktorá pozostávala z kreslenia technického výkresu podľa modelu, technologického postupu výroby súčiastky, výpočtu  mechanických parametrov podľa  zadania.

       

      Žiaci sa umiestnili:

      1. miesto            Martin Donoval – III. M
      2. miesto            Martin Kanta – III. M
      3. miesto            Roman Furár  – III. M

       

      Víťazi na prvom a druhom mieste postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 

      23. 11. 2021.

     • Zomrela naša milá pani kolegyňa.

     • S hlbokým zármutkom oznamujem, že naša kolegyňa, Ing. Soňa Kapolková, nás opustila 5. októbra 2021. Nech odpočíva v pokoji. Úprimnú sústrasť od všetkých kolegov a žiakov.

     • Všetci sme na ceste... Rozhodovanie

     • Lektorky z občianskeho združenia Post Bellum žiakom II. M a III. E prostredníctvom zážitku otvorili tému nútenej migrácie, antisemitizmu, xenofóbie.

      Žiaci si prežili na živote mladého dievčaťa, Evy, premenu spoločenskej atmosféry v období tridsiatych rokov 20. storočia v Československu i na Slovensku. Eva, židovka je nútená radikálne zmeniť svoj život, keďže sa necíti bezpečne vo svojej vlasti....

      Reakcie žiakov po absolvovaní workshopu boli:

      „Oveľa viac chápem migrantov.“  „Bolo to veľmi zaujímavé a poučné.“ „Lepšie sme pochopili historické súvislosti.“ 

      Ing. Eva Mizeráková, Ing. Mária Pallyaová

     • Národná súťaž v pretekoch vodíkových RC áut

     • Milí naši žiaci, chystáme sa na národné preteky diaľkovo ovládaných áut s vodíkovým palivovým článkom. Z pôvodného tímu „H2AC“ zostal na škole jeden štvrták. Potrebujeme vybudovať nový tím na blížiace sa preteky. Z posledných národných pretekov v hale Aurelium v Bratislave sme si odniesli šieste miesto v pretekoch, ale aj zlatú medailu za inovácie.  Šikovní členovia tímu vytvorili inovatívny podvozok auta vyrobený metódou 3D tlače. Viac informácií poskytnem osobne, pozrite si priložené fotografie.

      Projekt H2AC  – HYDROGEN HORIZON AUTOMOTIVE CHALLENGE je vzdelávacia výzva kde študenti stredných škôl dostanú učebné osnovy, pomôcky a informácie o technológiách obnoviteľnej energie a STEM koncepte. Počas niekoľkých týždňov robia praktické pokusy, testujú a stavajú auto s vodíkovým palivovým článkom. Študenti zostavujú vlastný hybridný model auta na vodíkový pohon, tímovo navrhujú jeho dizajn a implementujú navrhnuté zlepšenia, zároveň sa oboznamujú s obnoviteľnými zdrojmi energie a ich využitím. Pracujú na úpravách autíčka v rámci pravidiel tak, aby auto dosiahlo čo najlepšiu kombináciu výkonu, spoľahlivosti a výdrže. Následne sa zúčastnia 6 hodinovej vytrvalostnej súťaže s ostatnými tímami, kde súťažia v rôznych  kategóriách.

      Karaffa