• Mestská športová olympiáda stredných škôl

     • Dňa 21. septembra 2022 sa v priestoroch športového areálu na Ul. Ľ. Podjavorinskej konala mestská športová olympiáda stredných škôl, ktoré medzi sebou súťažili o putovný pohár prednostu MsÚ. Tohtoročnej mestskej športovej olympiády sa zúčastnilo šesť stredných škôl, ktorých študenti si zmerali svoje sily vo viacerých disciplínach, ktoré ukázali ich vytrvalosť, bojovnosť i tímového ducha. Medzi súťažné disciplíny patrila atletika (skok do diaľky, beh na 100m, beh na 800m, beh na 1500m, vrh guľou), stolný tenis, malý futbal, volejbal a basketbal.

      Školy sa na základe celkových výsledkov umiestnili nasledovne :

      1.  Gymnázium A. Vrábla        

      2.  Obchodná akadémia    

      3.  Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul

      4.  SPŠ strojnícka a elektrotechnická

      5.  SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku

      6.   Škola umeleckého priemyslu L. Bielika

       

      Úspechy našich  žiakov-basketbal  1.miesto - Slamka, Kulčár, Frtús, Sedliak, Donoval, Tončík, Vizi,

      Futbal -3.miesto- Bóna, Pokorackí, Valkovič, Kern, Horváth, Maszay, Ďurovský, Chlebo Demeter

      Atletika -vrh guľou Breza -1.miesto, beh na 100 metrov Slamka 1. miesto

     • Milí žiaci, rodičia!

     • Oznamujem Vám niekoľko informácií ohľadom začiatku školského roka 2022/2023, organizácii vyučovania a dôležitom stretnutí s rodičmi 5. septembra 2022

       

      7.45 – zhromaždenie žiakov 1. ročníka v školskej jedálni aj triednymi učiteľmi

       

      8.00 -  zhromaždenie žiakov celej školy v átriu, slávnostné otvorenie školského roka
                        

      8.30 – žiaci celej školy sa presunú spolu s triednymi učiteľmi do tried

       

      9.00 – triednické hodiny podľa rámcového programu pod vedením triednych učiteľov

       

      Zmenila sa organizácia vyučovania, teda rozpis zvonenia a rozloženie prestávok. Zmenu schválila Pedagogická rada.

       

      Oznámenie o vyhlásení doplňujúcich volieb do Rady školy zo zástupcov rodičov

       

      Podľa štatútu Rady školy článok 5, bod 7, členstvo v Rade školy zo zástupcov rodičov zaniká, ak dieťa prestane byť žiakom školy. Posledné voľby zo zástupcov rodičov sa konali v septembri 2020, jednému zvolenému členovi Rady školy zaniklo členstvo v máji 2022, ďalším dvom zanikne v máji 2023 a keďže sa v tom čase plánujú voľby riaditeľa, je potrebné doplniť členov Rady školy zo zástupcov rodičov; jedného člena teraz - v septembri 2022 a ďalších dvoch v poradí nasledujúci rok.

      Doplňujúce voľby sa uskutočnia dňa 5. 9. 2022 na plenárnom zasadnutí rodičovského združenia na Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej v Leviciach.

      Mgr. Ivana Gažová, predsedníčka Rady školy

       

      Zvolávame plenárne zasadnutie rodičovského združenia o 15.30 hod. v jedálni školy, nasleduje zasadnutie Rady rodičov,  o 16.00 sa vykonajú voľby do Rady školy a pokračujú triednické zasadnutia rodičovského združenia.