• Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Vždy v januári sa na niektorej z levických stredných škôl koná okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Tento ročník bol trochu výnimočný, pretože  kvôli pandémii covidu sa síce v uplynulých dvoch rokoch 2021 a 2022 olympiáda konala, ale len dištančným spôsobom a pozostávala iba z písomného testu. Súťažiaci si nemohli zmerať sily v ústnej časti, ktorá preveruje ich pohotovosť a komunikačné zručnosti.

      Dňa 19. 1. 2023 sa na Obchodnej akadémii v Leviciach tradičným spôsobom uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. V štyroch kategóriach súťažili víťazi školských kôl a našu školu veľmi úspešne reprezentoval v kategórii 2D výborný a výrečný angličtinár Juraj Balog z III. M, ktorý zvíťazil a postúpil do februárového krajského kola. Jurajovi srdečne blahoželáme a držíme palce na krajskom kole!

       

      Mgr. Ivana Gažová

     • Pozvánka na druhý Deň otvorených dverí

     • Dovoľte, aby sme pozvali širokú verejnosť, najmä žiakov 9. ročníka základných škôl a ich zákonných zástupcov na Deň otvorených dverí našej školy, ktorý organizujeme dňa 25. januára 2023 v čase od 9.00 – do15.00 hod. v priestoroch Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej, Ul. Františka Hečku 25, Levice. Ponúkame študijné odbory v duálnom systéme vyučovania: 2675 M - elektrotechnika, 2387 M - mechatronika, 2381 M - strojárstvo, 3917 M 02 - technické a informatické služby v strojárstve.

      Ing. Roman Karaffa, PhD., riaditeľ školy