• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Objednávka 1001 služby 80,00 s DPH 15.01.2021 Peter Gašparec Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 09.05.2022
  Faktúra 10060 príspevok na stravu zamestnancov 3/2018 85,55 s DPH 16.03.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 990005 nákup ohrievača vody, vodoinštalačného materiálu 212,85 s DPH 12.03.2018 INŠSTAVMAT s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10053 nákup tovaru - krúžky 1 055,26 s DPH 13.03.2018 PROSPEKTOR TS s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 90020 poradenská činnosť - nedeštruktívne skúšanie 108,00 s DPH 14.03.2018 AREKA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10057 nájomné kopírka a kopírovanie 2/2018 120,13 s DPH ZMLKOP17-003 15.03.2018 HP Servis s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10058 lyžiarsky výcvik - strava a ubytovanie pedagógov 1 344,00 s DPH 15.03.2018 Lyžiarske stredisko RACIBOR s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10059 strava a ubytovanie lyžiarsky kurz - žiaci - účelovo viazané 4 500,00 s DPH 15.03.2018 Lyžiarske stredisko RACIBOR s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 90021 vystavenie certifikátov 271,42 s DPH 15.03.2018 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 60008 príspevok zo SF na stravu zamestnancov 3/2018 98,56 s DPH 16.03.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 90018 telefon - mobil 36,92 s DPH 12.03.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 90022 zvárací argon 65,64 s DPH 16.03.2018 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10061 nákup PHM 1.3.-15.3.2018 52,04 s DPH 17.03.2018 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 90024 elektrická energia 2/2018 2 033,99 s DPH 19.03.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 90026 nákup pílových pásov 70,80 s DPH 19.03.2018 WIKUS SK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10062 tepelná energia - vyúčtovanie 1.5.-31.12.2017 1 438,46 s DPH 20.03.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10063 poplatok za komunálny odpad 2018 - 1. splátka 1 349,32 s DPH 20.03.2018 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10177 za odvoz komunálneho odpadu - 2. splátka 1 349,32 s DPH 20.03.2018 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 90019 daň z príjmov za rok 2017 119,50 s DPH 12.03.2018 FINANČNÉ RIADITEĽSTVO- Daňový úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10051 telefon - mobil 46,27 s DPH 12.03.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3537