• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Objednávka 1001 služby 80,00 s DPH 15.01.2021 Peter Gašparec Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 09.05.2022
  Faktúra 90052 telefón - mobil 37,46 s DPH 15.08.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 90051 povinný prídel do SF 7/2018 0,51 s DPH 06.08.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 990021 daň za ubytovanie 7/2018 68,60 s DPH 06.08.2018 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10193 príspevok na stravu zamestnancov 1,70 s DPH 08.08.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10194 zemný plyn 8/2018 359,21 s DPH 08.08.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10195 tepelná energia 7/2018 1 045,42 s DPH 08.08.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10196 tepelná energia 7/2018 2 970,85 s DPH 08.08.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10198 telefón 45,97 s DPH 08.08.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 990022 nákup materiálu 73,40 s DPH 9020 08.08.2018 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10197 nájomné kopírka a kopírovanie 7/2018 189,72 s DPH 13.08.2018 XEROX LIMITED, o.z. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 990023 elektrická energia 7/2018 724,25 s DPH 13.08.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10199 vodné 7/2018 401,46 s DPH 16.08.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10191 povinný prídel do SF 7/2018 165,41 s DPH 06.08.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10200 zemný plyn 7/2018 1 373,23 s DPH 17.08.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10201 nájomné kopírka a kopírovanie 7/2018 161,22 s DPH 17.08.2018 HP Servis s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10202 stravné kupony 7/2018 1 144,80 s DPH 072018 22.08.2018 Up Slovensko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 990024 pranie prádla 29,43 s DPH 23.08.2018 Dušan Trubela Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10203 triedne knihy 213,10 s DPH 24.08.2018 CART PRINT s.r.o. Nitra Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10204 komplexná starostlivosť o výťah 8/2018 58,80 s DPH 24.08.2018 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3537