• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva 006/2015SIT 007/205/SIT Dohoda o cene podľaodberu s DPH 05.04.2023 Veolia Teplo Levice, s.r.o. SPŠSE Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 06.04.2023
  Zmluva 23-02-28 Kúpna zmluva nčené.podľaobjednávok s DPH 28.02.2023 Limas, s.r.o. SPŠSE Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 06.04.2023
  Zmluva 153 Zmluva o spolupráci nčená s DPH 22.03.2023 Nadácia pre deti Slovenska Nadácia pre deti Slovenska Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 06.04.2023
  Zmluva 23-03-30 Darovacia zmluva neuvedená s DPH 30.03.2023 Techntronik, s.r.o. SPŠSE Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 06.04.2023
  Faktúra 10303 odstránenie havarijného stavu strechy 121 156,86 s DPH 12.12.2019 REKRA - Kramár René Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10315 stavebné práce "Oprava budovy ŠJ" 67 921,76 s DPH 22.11.2017 SIMOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10295 oprava a výmena podláh 57 321,97 s DPH 28.11.2019 Peter Števko - ŠTEVSTAV Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10318 údržba budovy - výmena okien telocvičňa - účelovo viazané 14 998,88 s DPH 01.12.2017 Peter Števko - ŠTEVSTAV Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10226 stavebné práce "Oprava vchodu do školy a šk. internátu" 14 573,92 s DPH 19.09.2018 Peter Števko - ŠTEVSTAV Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10054 tepelná energia 2/2023 13 262,58 s DPH 09.03.2023 Veolia Teplo Levice s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 23.05.2023
  Faktúra 10026 tepelná energia 1/2023 13 025,82 s DPH 13.02.2023 Veolia Teplo Levice s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 23.05.2023
  Faktúra 10039 zemný plyn 1/2017 10 122,56 s DPH 22.02.2017 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10175 oprava potrubí v teplovodnom kanáli - oprava kanalizácie ŠJ 10 033,28 s DPH 21.06.2017 Peter Števko - ŠTEVSTAV Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10241 oprava balkónov na pavilónoch A,B 9 164,00 s DPH 29.11.2021 Peter Števko - ŠTEVSTAV Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 09.05.2022
  Faktúra 10080 tepelná energia 3/2023 8 815,82 s DPH 11.04.2023 Veolia Teplo Levice s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 23.05.2023
  Faktúra 10289 tepelná energia 12/2022 7 009,01 s DPH 11.01.2023 Veolia Teplo Levice s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 23.05.2023
  Faktúra 10045 lyžiarsky výcvikový kurz žiakov 12.3.-17.3.2017 6 900,00 s DPH 02.03.2017 INATOUR Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10353 zemný plyn 12/2016 6 333,86 s DPH 17.01.2017 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10046 tepelná energia 2/2018 6 231,61 s DPH 07.03.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10018 tepelná energia 1/2018 5 822,71 s DPH 07.02.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4019