• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Faktúra 10001 ˇČo má vedieť mzdová účtovníčka" 72,00 s DPH 04.01.2023 PSDOMOV s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 23.05.2023
  Objednávka 1055 žiarivky, žiarovky 69,93 s DPH 28.09.2021 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 09.05.2022
  Objednávka 1024 žiarivky a startéry 66,26 s DPH 20.03.2023 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 23.05.2023
  Faktúra 10084 žiarivky a startéry 66,26 s DPH 1024 12.04.2023 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 23.05.2023
  Objednávka 1090 štetce, rukavice, 43,02 s DPH 23.12.2022 TUJVEL s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 23.05.2023
  Faktúra 10282 štetce a rukavice 43,02 s DPH 1090 28.12.2022 TUJVEL s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 23.05.2023
  Faktúra 10258 školenie prvej pomoci pre zamestnancov školy 100,00 s DPH 16.10.2019 Slovenský Červený kríž-územný spolok Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10144 školenie a preskúšanie podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. 440,00 s DPH 1042 25.05.2017 MS ELEKTRO Ing. Milan Svateník Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10295 školenie WinPAM 20,00 s DPH 07.11.2017 IVES Košice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  Faktúra 10071 Škola a stravovanie" 108,00 s DPH 06.04.2022 RAABE odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice 09.05.2022
  Objednávka 1017 čistiace prostriedky 46,32 s DPH 05.03.2020 EKOS - partner s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
  Objednávka 1016 čistiace prostriedky 123,13 s DPH 02.03.2020 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6, 93701 Želiezovce Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
  Objednávka 1024 čistiace prostriedky 0,00 s DPH 02.04.2020 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6, 93701 Želiezovce Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
  Objednávka 1025 čistiace prostriedky 37,02 s DPH 06.04.2020 TUJVEL s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
  Objednávka 1066 čistiace prostriedky 427,69 s DPH 19.12.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
  Objednávka 1058 čistiace prostriedky 102,79 s DPH 27.11.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
  Objednávka 1049 čistiace prostriedky 353,05 s DPH 23.10.2019 PAPERA s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
  Objednávka 1030 čistiace potreby 1,00 s DPH Dodatok č. 1 k RZ 2021105016, 2021105017 03.05.2023 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6, 93701 Želiezovce Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 23.05.2023
  Objednávka 1020 čistiace potreby 78,84 s DPH Dodatok č. 1 k RZ 2021105016, 2021105017 01.03.2023 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6, 93701 Želiezovce Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Karaffa Roman PhD. Riaditeľ školy 23.05.2023
  Faktúra 2220082237 čistiace potreby 87,08 s DPH 1043 03.09.2020 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6, 93701 Želiezovce Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4019