• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva 2023-05-17 Výkon kultúrno-vzdelávacieho programu 437,50 s DPH 17.05.2023 Special Art SPŠSE Levice v.z. Peter Mizerák zástupca riaditeľa 19.05.2023
  Zmluva 2022-06-10 Poskytovanie stravy s DPH 10.06.2022 Retro Club Restaurant, s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Roman Karaffa riaditeľ 10.06.2022
  Zmluva KA210-VET MANDATE s DPH 03.10.2022 Střední škola AGC a.s. Roman Karaffa Riaditeľ školy 03.10.2022
  Zmluva KNZ1/2022 Krátkodobá nájomná zmluva s DPH 05.09.2022 Kickboxing Levice Kickboxing Levice Roman Karaffa Riaditeľ školy 05.09.2022
  Zmluva 1/22 Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 31.08.2022 Andritz Kufferath, s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Roman Karaffa Riaditeľ školy 02.09.2022
  Zmluva 58649 VO Dodatok č. 3 ku Komisionárskej zmluve s DPH 26.08.2022 Up Déjeuner, s. r. o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Roman Karaffa Riaditeľ školy 26.08.2022
  Zmluva 2022-08-03 Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 03.08.2022 AIS automotive interior systems Slovakia, s.r.o. AIS automotive interior systems Slovakia, s.r.o. Roman Karaffa Riaditeľ školy 03.08.2022
  Zmluva 2022-07-21 Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2020 s DPH 21.07.2022 WeldingWork s.r.o. WeldingWork s.r.o. Roman Karaffa Riaditeľ školy 21.07.2022
  Zmluva 2022-07-06 DOHODA O POUŽITÍ INÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA PRI PRACOVNEJ CESTE s DPH 06.07.2022 Ing. Mária Pallyaová Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Roman Karaffa 06.07.2022
  Zmluva 2022-05-27 DOHODA O POUŽITÍ INÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA PRI PRACOVNEJ CESTE s DPH 27.05.2022 Ing. Edita Sopková Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Roman Karaffa riaditeľ 27.05.2022
  Objednávka 1061 dodanie tovaru 72,72 s DPH 19.10.2020 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6, 93701 Želiezovce Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
  Objednávka 1065 stravné kupóny 156,00 s DPH 23.11.2020 Up Slovensko, s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
  Faktúra 10332 havarijné poistenie motorových vozidiel 1.1.-1.4.2018 131,36 s DPH 08.12.2017 KOOPERATIVA poistovna a.s Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
  Objednávka 1064 dodanie tovaru 2 000,00 s DPH 18.11.2020 COMIX s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
  Objednávka 1063 dodanie a výmena kovania 70,00 s DPH 02.11.2020 Ivan Gonda Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
  Objednávka 1001 služby 80,00 s DPH 15.01.2021 Peter Gašparec Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 09.05.2022
  Objednávka 1060 kancelárske potreby 47,92 s DPH 14.10.2020 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6, 93701 Želiezovce Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
  Objednávka 1059 oprava zariadenia 76,61 s DPH 14.10.2020 EZAJ s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
  Objednávka 1054 (Bez popisu) 0,00 s DPH 18.07.2017 Antal Arpád Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
  Objednávka 1001 (Bez popisu) 0,00 s DPH 09.01.2019 Roman Mesiarik - REVTECH Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4019