• Odborná prax - informácia pre rodičov žiakov 2. a 3. ročníka 2021/2022

     • Odborná prax žiakov druhého a tretieho ročníka našej školy je súčasťou klasifikovaného predmetu odborná prax podľa platného školského vzdelávacieho programu. Vykonáva sa v súvislých desiatich pracovných dňoch.

      Odborná prax je v školskom roku 2021/2022 organizovaná od 16. mája do 27. mája 2022. Výber pracovísk je orientovaný podľa študijných odborov na akciové spoločnosti, firmy a úrady v regióne školy alebo bydliska žiaka. Žiaci zaradení v systéme duálneho vzdelávania u zamestnávateľa by mali prednostne absolvovať odbornú prax u aktuálneho zamestnávateľa.

       

      Škola prosí a s vďakou prijíma pomoc pri výbere pracovísk a organizovaní odbornej praxe žiakov od rodičov. Prosíme o nahlásenie možnosti vykonania praxe Vášho syna (dcéry) v konkrétnej firme, aby sme mohli uzavrieť dohody o zabezpečení odbornej praxe žiakov. Vaše návrhy oznámte, prosím, zástupcovi riaditeľa školy, PaedDr. Petrovi Mizerákovi.

       

      Harmonogram realizácie prípravy odbornej praxe:

      - žiaci prevezmú (alebo stiahnu zo školskej stránky, vytlačia 2x obojstranne) dohody o vykonaní odbornej praxe, ktoré dajú podpísať poskytovateľovi praxe (firmy, podniky, inštitúcie)

      -   posledný termín odovzdania dohôd o vykonaní odbornej praxe je piatok, 29. apríl 2022

      -  v určenom letnom termíne (od 16. mája do 27. mája 2022) budú žiaci na konkrétnych pracoviskách vykonávať odbornú prax (v prípade práceneschopnosti budú vymeškané dni odbornej praxe nahradené v škole počas hlavných prázdnin)

      -  po ukončení odbornej praxe odovzdajú žiaci vyplnené Hodnotenia odbornej praxe od poskytovateľov triednym učiteľom. Na druhej strane Hodnotenia odbornej praxe žiaci napíšu elaborát – krátku správu z odbornej praxe a odovzdajú do 16. júna 2022

      -  do 20. júna 2022 bude odborná prax vyhodnotená a klasifikovaná

       

       

      Levice 5. apríl 2022                      

      Ing. Roman Karaffa, PhD.

      riaditeľ školy

      Dohoda o vykonaní praxe 2022

     • Prednáška dopravného pilota o jeho povolaní

     • 28. marca 2022 dopravný pilot, letecký inštruktor pre leteckú školu JetAge, ktorá sídli v Bratislave ale pôsobí na celom Slovensku, zrealizoval pre našich žiakov prednášku o jeho práci.

      Byť profesionálnym pilotom je snom nejedného chlapca, ale aj dievčaťa. Je to nádherné povolanie, ktoré je aj akýmsi životným štýlom. V dnešnej dobe je splnenie si takéhoto vytúženého sna v podstate jednoduché. Áno, to slovo jednoduché platí iba vtedy, ak máte dostatok finančných prostriedkov, pevné zdravie, čas a chuť sa učiť. V letectve vo všeobecnosti platí to, že piloti sa musia učiť celý život. No a na to učenie tu sú letecké školy.

      Učiť sa, učiť sa, učiť sa...

      Jednou takou je aj letecká škola JetAge, ktorá už vychovala veľký počet profesionálnych aj neprofesionálnych pilotov. Nie každý,  kto ma blízko k letectvu má aj ambíciu stať sa profesionálnym pilotom. Niekomu úplne stačí zobrať si na víkend lietadlo a zaletieť si na obed do Chorvátska, alebo ako my piloti hovoríme, polietať si iba okolo komína. Na tento účel slúži licencia súkromného pilota PPL(A) - Private Pilot Licence (Airplanes). PPL(A) je v podstate akousi vstupnou bránou do sveta letectva, aj toho hobby aj toho profesionálneho.

      Hobby pilotom úplne stačí licencia PPL(A), ktorú si vedia rozšíriť o kvalifikáciu na nočné lety, alebo viacmotorové lietadlá, prípadne aj o kvalifikáciu na lietanie podľa prístrojov. Všetko záleží iba od toho ako si dotyčný predstavuje svoje letecké pôsobenie.

      Vstupná brána PPL(A)

      Výcvik PPL(A) pozostáva zo 100hodín teórie a 45 letových hodín. Najskôr sa učí jednoduchá technika pilotáže, potom sa učí pristávať. Po cca 11 hodinách prichádza na radu prvé sólo ktoré je oslávené kopancom do zadku a prianím „koľko vzletov toľko pristátí“. Po prvom sóle sa zdokonaľuje technika pilotáže, učia sa základy letu podľa prístrojov. Na koniec prichádzajú navigačné lety, ktoré sú asi najpopulárnejšie. Pri nich sa zo vzduchu navštevujú nové letiská, obľúbené miesta alebo hrady a zámky. Celý výcvik sa ukončuje dvomi skúškami. Teoretickou na dopravnom úrade a praktickou s examinátorom dopravného úradu(jeden Vám práve píše tieto riadky). Po úspešnom absolvovaní tohto všetkého sa stávate hrdým držiteľom licencie PPL(A), ktorá Vás oprávňuje na lietanie s jednomotorovým lietadlom. Prípade, že máte preskúšanie z leteckej angličtiny, môžete poletovať s takouto licenciou teoreticky po celom svete. Samozrejme súkromne, nie za odplatu.

      Ako  si obliecť bielu košeľu

      Budúci dopravní piloti musia počítať s tým, že iba PPL(A) im stačiť nebude, ale na začiatok to bude pre nich nevyhnutná potreba. Po získaní PPL(A) treba ešte absolvovať niekoľko ďalších výcvikových modulov. Veľmi náročná teória ATPL skladajúca sa z 13 predmetov, pri ktorej sa záverečné testy klikajú v anglickom jazyku na dopravnom úrade. Popri učení sa teórie ATPL sa lieta nočný výcvik a nalietavajú sa potrebné hodiny, ktoré znamenajú skúsenosti. Po úspešnom absolvovaní ATPL teórie prichádza na radu výcvik na lety podľa prístrojov – IR (instrument rating). Po ňom je to výcvik na viacmotorové lietadlá MEP(land). Na koniec ešte jedným výcvikom treba upgradnúť svoju PPL licenciu na licenciu obchodného pilota CPL(A).

      Ani tu to však nekončí. Po leteckom nešťastí kde A330 z Ria do Paríža havarovala v Atlantickom oceáne nám pribudol výcvik UPRT. V tomto výcviku sa učia piloti vyberať s lietadlom nezvyklé polohy, s ktorými sa počas bežného letu nestretávajú. Keď máte toto všetko absolvované tak sa môžete uchádzať o prácu profesionálneho pilota. Tí čo budú chcieť ísť do aerolinky, budú musieť absolvovať kurz MCC čo je výcvik súčinnosti viacčlennej posádky a potom ešte typový výcvik na daný typ lietadla. Tí čo budú chcieť robiť v leteckej škole, budú musieť absolvovať inštruktorský výcvik.

      JetAge plní sny

      Všetky tieto spomenuté výcviky naša letecká škola JetAge poskytuje. S výnimkou MCC kurzu a typového výcviku. Lietame na vlastných moderných lietadlách s inštruktormi s ktorými ste sa už možno stretli, keď Vás viezli na dovolenku do zahraničia.

      Ako bolo napísané v úvode, letectvo je nekonečné učenie, ktoré prináša svoje ovocie v podobe nádherného povolania, životného štýlu a možno aj istej prestíže. Ak si dočítal týchto pár riadkov o letectve až sem, tak ťa radi uvidíme na našom leteckom kempe vo Svidníku v dňoch 15-24.7.2022. Povedzme, že to budú akési dni otvorených dverí leteckej školy JetAge. A prečo práve vo Svidníku? Príď sa pozrieť a uvidíš😊

     • Dôležité a veľmi súrne oznámenie

     • Vo štvrtok, 31. marca 2022, nebude možné parkovanie automobilov na ulici Pod amfiteátrom v Leviciach. V tento deň sa bude vykonávať opiľovanie drevín v areáli SPŠSE Levice a nad cestou.

      Žiadame všetkých o pochopenie.

       

      Roman Karaffa, riaditeľ

     • Úspech na medzinárodnej technickej olympiáde

     • 24.  marca 2022 sa žiaci našej školy zúčastnili 7. ročníka Medzinárodnej technickej olympiády na Vysokej škole technickej a ekonomickej v Českých Budejoviciach (VŠTE). Medzinárodná technická olympiáda bola organizovaná Technickým a vzdelávacím konzorciom pri VŠTE, do ktorého patrí aj Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice. Na súťaži sme dosiahli úspech. Žiak IV.E triedy, David Birčák, obsadil druhé miesto v Technickej a prírodovednej sekcii prácou s názvom Úplná rekonštrukcia elektroinštalácie motocykla s inováciou v oblasti bezpečnosti a spoľahlivosti v cestnej premávke. Žiaka pripravoval náš kolega, Ing Vladimír Kvapil. David Birčák svoju prácu predstaví aj na Krajskom kole prehliadky prác stredoškolskej odbornej činnosti a neskôr ju bude obhajovať ako ročníkový projekt na praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

      David, srdečne blahoželáme.

       

      Roman Karaffa

     • Budú naši žiaci pilotovať lietadlo?

     • Štefan Lacko, dopravný pilot a letecký inštruktor pre leteckú školu JetAge, ktorá sídli v Bratislave ale pôsobí na celom Slovensku, pripravil pre našich žiakov krátku prednášku o jeho práci. Prednáška sa bude konať 28. marca 2022 o 12.55 v učebni MMU2 v pavilóne B.

     • Ponuka pracovnej pozície

     • Kuchár/kuchárka ISCO-08 U5120000-00718, náplň práce: Kuchár/kuchárka preberá potravinárske suroviny a z predpísaných noriem pripravuje na strojno-technologickom zariadení bežné teplé i studené produkty a pokrmy.

      Pracovný úväzok 100%, termín nástupu 01.01.2023.

      Miesto výkonu práce: Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice.

      Kvalifikačné predpoklady - stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár

      Zoznam požadovaných dokladov

      Preukaz totožnosti, súhlas dotknutej osoby, osvedčenie o kvalifikačných predpokladoch (výučný list, vysvedčenia), Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1).

      Ďalšie požiadavky - manuálna zručnosť, samostatnosť, funkčný plat 623,- €.

       

      Kontakt: sekretariat@spslevice.sk, +421 36 6312867, +421 905 216351

      Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice

     • Zúčastnili sme sa krajského kola súťaže Enersol

     • Dňa 10. marca 2022  sa konalo online formou  krajské kolo 12. ročníka ENERSOL - SK za Nitriansky samosprávny kraj . Študentka III.E triedy Sofia Májková s prácou „Model solárnej elektrárne“ obsadila v tvorivej kategórii  2. miesto a študent IV.T triedy  Jakub Bažo s prácou „Recyklácia  auta z pohľadu ekológie“ obsadil tretie miesto v hlavnej kategórii.

      Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na celoštátnom kole súťaže.

     • Smutná správa

     • 14. marca 2022 zomrel náš bývalý dlhoročný kolega PaedDr. Stanislav Slobodník. Česť jeho pamiatke.

     • Kvapka krvi pre Ukrajinu v Leviciach 8. 3. 2022

     • Naša kolegyňa Ing. Eva Mizeráková zorganizovala žiakov našej školy, aby sme aj my prispeli svojou kvapkou krvi. Krv darovali naši žiaci Dominik Albert, Tomáš Andruska, Aleš Kádasi, Patrik Marcinek. Krv je život!

     • Kritériá prijímania, vzorové prijímačkové testy, deň otvorených dverí

     • 10. marca 2022 od 10.00 hod. organizujeme deň otvorených dverí prezenčnou formou. Privítame všetkých záujemcov o štúdium na našej škole, žiakov, rodičov a ostatnú verejnosť.

      Kritériá prijímania na štúdium sa nachádzajú:

      https://spslevice.edupage.org/a/kriteria

      Vzorové testy na prijímacie skúšky nájdete tu:

      Slovenský jazyk a literatúra

      https://cloud8c.edupage.org/cloud?z%3AtUjLhu%2BNs5VuqWoCPQqUu4XbQvhfuxSbcif%2BjaZwRltPpzPQJjujaKR81kgTuEm5

      matematika

      https://cloud1c.edupage.org/cloud?z%3ANe6cz0X9p%2FITiXftAp0wp8i%2F3GdQIcK8bUtxRbx%2Bswc4zMVsUdwaEcUvd1zPwzzk

       

      Učitelia a žiaci školy spoločne plnia školský vzdelávací program. Inovatívnosť sa prejavuje v moderných metódach vzdelávania za použitia novátorských didaktických prostriedkov vzdelávania. Žiaci sa úspešne zúčastňujú na medzinárodných i celoštátnych súťažiach technickej tvorivosti. Využívajú nové technológie v oblasti 3-D tlače, programovania PLC, vyvíjajú autonómne robotické zariadenia, konštruujú modely RC áut na vodíkový pohon, RC lietadlá kompletne vyrobené metódou 3-D tlače. Škola je členom Technického a vzdelávacieho konzorcia pri VŠTE České Budějovice, má kontakty aj so strednými odbornými školami v Českej republike. Zároveň úzko spolupracuje s technickými univerzitami na Slovensku, zvlášť so Strojníckou fakultou STU v Bratislave, s ktorou má podpísané Memorandum o spolupráci. Žiaci na vyučovacích hodinách odbornej zložky vzdelávania i na technických krúžkoch programujú jednočipové mikropočítače na platforme Arduino. Výsledkom sú elektronické výškomery, senzory pohybu, ovládanie robotov, monitorovanie priestoru, programovanie lidaru a podobne. Venujeme sa aj obnoviteľným zdrojom energie a navrhovaní elektroniky pre inteligentné domy.

       

     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školskej jedálne

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len na základe „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

     • Vyhodnotenie 44. ročníka súťaže SOČ

     • Dňa 18. februára 2022 sa konalo školské kolo súťaže Stredoškolská odborná činnosť. Osem žiakov štvrtých ročníkov súťažilo v troch súťažných odboroch, vyhlásených  a schválených predsedníctvom Celoštátnej odbornej komisie SOČ, s nasledovným umiestnením:

      Odbor 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      IV.M - Lea Lenka Ondrejková, Jakub Ferencz,: „LOGO Soft“- digitalizovaná učebnica, 1. miesto a 1. najlepšia práca SOČ

      IV.E - Daniel Pösinger, Tomáš Ivan: „Začíname s PLC“ - digitálna učebnica“, 2. miesto a 3. najlepšia práca SOČ

      IV.E - Štefan Kvašňovský, Sebastián Régi: „Digitálna učebnica elektroniky pre prvý a druhý ročník štúdia na SOŠ“  3. miesto

      Odbor 12 - Elektrotechnika, hardware a mechatronika

      IV.E - Dávid Birčák: „Úplná rekonštrukcia elektroinštalácie motocykla s inováciou v oblasti bezpečnosti a spoľahlivosti v cestnej premávke“, 1. miesto a 2. najlepšia práca SOČ

      Odbor 05 – Životné prostredie, geografia, geológia

      IV.T - Jakub Bažo: „Ekologická recyklácia auta“, 1. miesto

      Práce umiestnené na prvých dvoch miestach každého súťažného odboru postupujú do krajského kola 44. ročníka súťaže SOČ, ktoré sa bude konať 30. marca 2022 formou videokonferencie.

      Všetkým blahoželáme a prajeme im veľa úspechov pri ďalších obhajobách.